Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
Α) Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Β) Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Γ) Μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής.
2) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
Α) Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Β) Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Γ) Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
3) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Α) Η άνεση.
Β) Η ασφάλεια.
Γ) Η αύξηση της αποδοτικότητας.
4) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
Α) Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Β) Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Γ) Της επόμενης Κυριακής.
5) Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
Α) Υποδιπλασιάζεται.
Β) Διπλασιάζεται.
Γ) Τετραπλασιάζεται.
6) Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
Α) 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
Β) 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
Γ) 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
7) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
Α) Φρούτων και λαχανικών.
Β) Νερού.
Γ) Πουλερικών ή/και ψαριών.
8) Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
Α) Αποτελεί αδίκημα.
Β) Δεν αποτελεί αδίκημα.
Γ) Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
9) Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Α) Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Β) Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Γ) Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
10) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
Α) Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Β) Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Γ) Δύο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
11) Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
Α) Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Β) Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Γ) Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
12) Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:
Α) Τον οδηγό και το συνοδηγό.
Β) Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
Γ) Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.
13) Το μέγεθος της ισχύος είναι:
Α) Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Β) Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Γ) Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
14) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
Α) Τα ελαστικά.
Β) Την ανάρτηση.
Γ) Τα φρένα.
15) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
Α) Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Β) Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Γ) Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
16) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
Α) 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
Β) 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
Γ) 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
17) Το διάλειμμα γίνεται:
Α) Εκτός του οχήματος μόνο.
Β) Εντός του οχήματος μόνο.
Γ) Εντός ή εκτός του οχήματος.
18) Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
19) Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
Α) Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Β) Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Γ) Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
20) Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Α) Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Β) Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Γ) Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
21) Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
Α) Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
Β) Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ) Που ανήκουν στο στρατό.
22) Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
Α) Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Β) Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους.
Γ) Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
23) Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
Α) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Β) Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Γ) Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
24) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
Α) Τα έργα υποδομής.
Β) Οι καιρικές συνθήκες.
Γ) Ο άνθρωπος.
25) Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
Α) Νωτομετωπικές.
Β) Μετωπικές.
Γ) Πλαγιομετωπικές.
26) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
Α) Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Β) Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Γ) Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους.
27) Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
Α) 1 φορά το εξάμηνο.
Β) 1 φορά το μήνα.
Γ) 1 φορά το χρόνο.
28) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
Γ) 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
29) Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
Α) Η αριστερή στροφή.
Β) Η οπισθοπορεία.
Γ) Η δεξιά στροφή.
30) Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
Α) 110 km/h.
Β) 120 km/h.
Γ) 130 km/h.
31) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
Α) Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
Β) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Γ) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
32) Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
Α) Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Β) Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Γ) Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
33) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Α) Είναι σταθερό.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
34) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
Α) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Β) Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Γ) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
35) Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Δωρεάν.
36) Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
Α) Η κόπωση του κινητήρα.
Β) Η κόπωση του συσσωρευτή.
Γ) Η κόπωση του οδηγού.
37) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Β) Πρέπει να αποφεύγεται.
Γ) Είναι θετική για την υγεία.
38) Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
Α) Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Β) Να επιβραδύνει ομαλά.
Γ) Να επιταχύνει ομαλά.
39) Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
Α) Πρωί.
Β) Μεσημέρι.
Γ) Βράδυ.
40) Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
Α) Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Β) Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Γ) Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
41) Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
Α) 25 ώρες.
Β) 35 ώρες.
Γ) 70 ώρες.
42) Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
Α) Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Β) Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Γ) Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
43) Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:
Α) Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ee για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Β) Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ee για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Γ) Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ee μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
44) Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Τακτική.
45) Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
Α) Φωτεινό σηματοδότη.
Β) Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Γ) Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
46) Η διαδικασία φορτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
Α) «Διάλειμμα».
Β) «Άλλη εργασία».
Γ) «Διαθεσιμότητα».
47) Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Δωρεάν.
48) Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
Α) Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Β) Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Γ) Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
49) Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
Α) Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Β) Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Γ) Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
50) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
Α) Μόνο ιδιοχείρου.
Β) Στη θέση «ανάπαυση».
Γ) Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
51) Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
52) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
Α) Μειώνεται.
Β) Αυξάνεται.
Γ) Δεν μεταβάλλεται.
53) Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
Α) Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Β) Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Γ) Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
54) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Α) Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Β) Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Γ) Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
55) Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
Α) Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
Β) Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σταθμό ΚΤΕΑ.
Γ) Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
56) Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
Α) Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Β) Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Γ) Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
57) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Α) Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Β) Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Γ) Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
58) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
Α) Οδικής ασφάλειας.
Β) Συντήρησης του οχήματος.
Γ) Αντιμετώπισης της ανεργίας.
59) Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
Α) Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
Β) Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Γ) Και από την ορμή και από την αδράνεια.
60) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Α) Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
Β) Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
Γ) Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.