Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
Α) Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Β) Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Γ) Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
2) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
Β) Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Γ) Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
3) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
Α) 8 ώρες.
Β) 10 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
4) Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
Α) 5 χρόνια.
Β) 7 χρόνια.
Γ) 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
5) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κινδύνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
Α) Ο κλιματισμός λειτουργεί.
Β) Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Γ) Ο κινητήρας λειτουργεί.
6) Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
Α) Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
Β) Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Γ) Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
7) Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
Α) Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Β) Στη συντήρηση του οχήματος.
Γ) Στην ευστάθεια του οχήματος.
8) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) υποκαθιστά:
Α) Τον αναστολέα διαφορικού.
Β) to abs.
Γ) Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
9) Για την απο/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
Α) Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Β) Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Γ) Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
10) Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
Α) Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Β) Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Γ) Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
11) Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
Α) Νωτομετωπικές.
Β) Μετωπικές.
Γ) Πλαγιομετωπικές.
12) Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές:
Α) Πάντοτε.
Β) Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Γ) Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
13) Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
Α) Την πληροφόρηση του κοινού.
Β) Την ασφάλεια των επιβατών.
Γ) Την καταβολή του κομίστρου.
14) Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
Α) Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
Β) Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Γ) Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
15) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
Α) 144 ώρες.
Β) 96 ώρες.
Γ) 90 ώρες.
16) Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησής του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
Α) Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Β) Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Γ) Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
17) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
Α) Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Β) Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Γ) Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
18) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό τα παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
19) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Α) Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Β) Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Γ) Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
20) Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος:
Α) Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
Β) Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Γ) Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
21) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Α) Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Β) Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Γ) Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
22) Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
Α) Εκτός του οχήματος.
Β) Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Γ) Εντός του οχήματος.
23) Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
Α) Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
Β) Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Γ) Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
24) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
Α) Εκτός κατοικημένων περιοχών.
Β) Εντός κατοικημένων περιοχών.
Γ) Μέσα σε σήραγγες.
25) Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Α) Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Β) Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Γ) Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
26) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
Α) Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
Β) Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
Γ) Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
27) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Α) Σε δύσπνοια.
Β) Στη διάσωση του τραυματία.
Γ) Σε μόνιμες βλάβες.
28) Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Δωρεάν.
29) Οι οδικές επιβατικές μεταφορές:
Α) Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
Β) Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Γ) Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
30) Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
Α) Επιτάχυνση.
Β) Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Γ) Ακινητοποίηση.
31) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
Α) Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Β) Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Γ) Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
32) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Α) Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Β) Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Γ) Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
33) Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Α) Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Β) Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Γ) Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
34) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
Α) Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Β) Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Γ) Όπισθεν.
35) Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
Α) Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Β) Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Γ) Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
36) Σε αυτοκινητόδρομους:
Α) Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.
Β) Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
Γ) Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
37) Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
Α) Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Β) Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Γ) Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
38) Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
Α) Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Β) Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Γ) Η δήμευση του οχήματος.
39) Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
Α) Αστικά λεωφορεία.
Β) Σχολικά λεωφορεία.
Γ) Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
40) Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
Α) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
Β) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Γ) Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
41) Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
Α) Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Β) Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Γ) Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
42) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
Α) Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
Β) Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Γ) Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
43) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
Α) Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Β) Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Γ) Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
44) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
Α) Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Β) Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Γ) Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
45) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
Α) Στον κινητήρα.
Β) Στο κέντρο στροφής.
Γ) Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
46) Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
47) Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
Α) Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Β) Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Γ) Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
48) Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
Α) Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Β) Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
Γ) Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
49) Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
Α) Από τις καιρικές συνθήκες.
Β) Από το βάρος του οδηγού.
Γ) Από τον όγκο του οχήματος.
50) Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
Α) 56 ώρες.
Β) 58 ώρες.
Γ) 50 ώρες.
51) Η ορθολογική οδήγηση:
Α) Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Β) Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Γ) Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
52) Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
Α) Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
Β) Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ) Που ανήκουν στο στρατό.
53) Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
Α) Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
Β) Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Γ) Τον κινητήρα με το διαφορικό.
54) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Α) Πριν από κάθε διαδρομή.
Β) Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Γ) Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
55) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Α) Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
Β) Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Γ) Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
56) Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Α) Μικρότερη.
Β) Ίση.
Γ) Μεγαλύτερη.
57) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Α) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Β) Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Γ) Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
58) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Α) Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Β) Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Γ) Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
59) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
Α) Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Β) Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Γ) Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
60) Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
Α) Παραμένει σταθερή.
Β) Μειώνεται.
Γ) Αυξάνεται.