Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:
Α) Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ee για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Β) Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ee για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Γ) Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ee μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
2) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Α) Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Β) Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Γ) Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
3) Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
Α) Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
Β) Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
Γ) Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
4) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
Α) Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Β) Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Γ) Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
5) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
Α) Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Β) Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Γ) Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
6) Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
Α) 56 ώρες.
Β) 58 ώρες.
Γ) 50 ώρες.
7) Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
Α) 9 ώρες.
Β) 10 ώρες.
Γ) 11 ώρες.
8) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
Α) Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Β) Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Γ) Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
9) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
Α) Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Β) Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Γ) Της επόμενης Κυριακής.
10) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
Α) Πρέπει να κοιμάται.
Β) Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Γ) Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
11) Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:
Α) Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Β) Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Γ) Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
12) Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
Α) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Β) Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Γ) Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
13) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
Β) Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Γ) Δεν μιλούν στο κινητό.
14) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
Α) Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Β) Το ανασηκώσετε.
Γ) Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
15) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
Α) Οδικής ασφάλειας.
Β) Συντήρησης του οχήματος.
Γ) Αντιμετώπισης της ανεργίας.
16) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
Α) 24 και 45 λεπτών.
Β) 24 και 45 ωρών.
Γ) 24 και 48 ωρών.
17) Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Α) Μικρότερη.
Β) Ίση.
Γ) Μεγαλύτερη.
18) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Α) Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Β) Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Γ) Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
19) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
Α) Στην πράσινη περιοχή ίου στροφομέτρου.
Β) Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Γ) Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
20) Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα ix επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
Α) Λιγότερα θύματα.
Β) Ισάριθμα θύματα.
Γ) Περισσότερα θύματα.
21) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
Α) Είναι σταθερή.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
22) Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:
Α) Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
Β) Να είναι σε οριζόντια στάση.
Γ) Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
23) Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
Α) Αύξησης της θερμοκρασίας.
Β) Πτώσης της πίεσης.
Γ) Πτώσης της θερμοκρασίας.
24) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Α) Σε δύσπνοια.
Β) Στη διάσωση του τραυματία.
Γ) Σε μόνιμες βλάβες.
25) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κινδύνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
Α) Ο κλιματισμός λειτουργεί.
Β) Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Γ) Ο κινητήρας λειτουργεί.
26) Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
Α) 56 ώρες.
Β) 58 ώρες.
Γ) 50 ώρες.
27) Σε εργονομικό σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
Α) Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Β) Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
Γ) Λιγότερο αποδοτική.
28) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Α) Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Β) Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Γ) Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
29) Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
Α) Μόνο εξωτερικά του οχήματος.
Β) Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
Γ) Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
30) Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
Α) Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
Β) Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Γ) Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
31) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
Α) Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
Β) Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Γ) Δεν έχει καμμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
32) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
Α) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Β) Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου.
Γ) Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
33) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
Α) Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
Β) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Γ) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
34) Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
Α) Ασθένεια του πνεύματος.
Β) Φυσική αντίδραση.
Γ) Ασθένεια του σώματος.
35) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
Α) Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Β) Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Γ) Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
36) Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
Α) Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Β) Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Γ) Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
37) Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
Α) Μόνο όταν είναι σε σχάση.
Β) Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Γ) Μόνο όταν κινείται.
38) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
Α) Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
Β) Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Γ) Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
39) Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
Α) Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Β) Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Γ) Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
40) Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
Α) Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Β) Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Γ) Σε καιρό βροχής.
41) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
Α) 8 ώρες.
Β) 9 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
42) Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
Α) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσής του.
Β) Χωρίς προϋποθέσεις.
Γ) Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
43) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Α) Είναι σταθερό.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
44) Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
Α) Επιβράδυνση.
Β) Στροφή.
Γ) Επιτάχυνση.
45) Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
Α) «Έξυπνη κάρτα».
Β) Ψηφιακό ρολόι.
Γ) Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
46) Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
Α) Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Β) Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Γ) Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
47) Η υπερφόρτωση προκαλεί:
Α) Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Β) Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Γ) Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
48) Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:
Α) Ο σιδηρόδρομος.
Β) Το ΙΧΕ.
Γ) Το τρόλεϊ.
49) Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
Α) Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Β) Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Γ) Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
50) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
Α) 8 ώρες.
Β) 10 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
51) Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλειά του. Εξαρτάται από:
Α) Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Β) Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Γ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
52) Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:
Α) Τα αστικά λεωφορεία.
Β) Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
Γ) Τα τουριστικά λεωφορεία.
53) Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σ' αυτήν την περίπτωση, συνιστάται όπως ο οδηγός:
Α) Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
Β) Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Γ) Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
54) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Α) Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Β) Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Γ) Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
55) Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
Α) Συγκοινωνία.
Β) Μεταφορά λουομένων.
Γ) Μεταφορά μαθητών.
56) Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Α) Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Β) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
57) Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:
Α) Του οδηγού.
Β) Του εφεδρικού τροχού.
Γ) Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.
58) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
Α) 21 ωρών.
Β) 24 ωρών.
Γ) 30 ωρών.
59) Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
Α) Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
Β) Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Γ) Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
60) Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
Α) Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
Β) Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Γ) Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.