Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
Α) Των κυκλωμάτων πέδησης.
Β) Των ελαστικών.
Γ) Του κινητήρα.
2) Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
Α) Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Β) Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Γ) Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
3) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
Α) Στον κινητήρα.
Β) Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Γ) Στο κέντρο βάρους.
4) Σε αυτοκινητόδρομους:
Α) Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.
Β) Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
Γ) Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
5) Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) abs, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
Β) Κύρια πέδη, abs, ποδομοχλό πέδησης.
Γ) Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
6) Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
Α) Του κατασκευαστή του οχήματος.
Β) Του οδηγού.
Γ) Του οικείου ΚΤΕΟ.
7) Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
Α) Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Β) Η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση.
Γ) Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
8) Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
Α) Η κόπωση του κινητήρα.
Β) Η κόπωση του συσσωρευτή.
Γ) Η κόπωση του οδηγού.
9) Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
Α) Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Β) Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Γ) Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
10) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
Α) 8 ώρες.
Β) 9 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
11) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
12) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
Α) Εργαλεία.
Β) Προειδοποιητικό τρίγωνο.
Γ) Παιδικά καθίσματα.
13) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
Α) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Β) Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Γ) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
14) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
Α) 8 ώρες.
Β) 10 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
15) Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»:
Α) Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
Β) Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Γ) Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
16) Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
Α) Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
Β) Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Γ) Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
17) Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
Α) Υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά).
Β) Υψηλές τάσεις.
Γ) Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
18) Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
Α) Επί κεντρικής λεωφόρου.
Β) Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Γ) Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
19) Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Α) Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Β) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
20) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
Α) Τα έργα υποδομής.
Β) Οι καιρικές συνθήκες.
Γ) Ο άνθρωπος.
21) Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
Α) Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Β) Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Γ) Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
22) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
Α) Μέγιστο απόβαρο.
Β) Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
Γ) Μέγιστο μεικτό βάρος.
23) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Β) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Γ) Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
24) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
Α) Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Β) Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Γ) Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
25) Οι οδικές επιβατικές μεταφορές:
Α) Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
Β) Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Γ) Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
26) Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
Α) Απώλεια σωματικού βάρους.
Β) Αύξηση σωματικού βάρους.
Γ) Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
27) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Β) Πρέπει να αποφεύγεται.
Γ) Είναι θετική για την υγεία.
28) Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
Α) Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Β) Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Γ) Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
29) Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
Α) Νερού.
Β) Ξηράς κόνης.
Γ) Διοξειδίου του άνθρακα.
30) Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
Α) Φωτεινό σηματοδότη.
Β) Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Γ) Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
31) Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
Α) Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Β) Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Γ) Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
32) Το σύστημα ALB είναι:
Α) Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Β) Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
Γ) Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
33) Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
Α) Η ιθαγένεια.
Β) Το όνομα πατρός.
Γ) Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
34) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
Α) Τα ελαστικά.
Β) Την ανάρτηση.
Γ) Τα φρένα.
35) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
Α) Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
Β) Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Γ) Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
36) Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
Α) Την πληροφόρηση του κοινού.
Β) Την ασφάλεια των επιβατών.
Γ) Την καταβολή του κομίστρου.
37) Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
Α) Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
Β) Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Γ) Και από την ορμή και από την αδράνεια.
38) Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινό είναι:
Α) Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Β) Τα τηγανητά και το αλάτι.
Γ) Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
39) Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
Α) Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Β) Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Γ) Προς το εξωτερικό της στροφής.
40) Το μέγεθος της ροπής είναι:
Α) Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Β) Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Γ) Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
41) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
Α) Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Β) Το ανασηκώσετε.
Γ) Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
42) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Α) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Β) Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Γ) Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
43) Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα ix επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
Α) Λιγότερα θύματα.
Β) Ισάριθμα θύματα.
Γ) Περισσότερα θύματα.
44) Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
Α) Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Β) Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Γ) Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
45) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Α) Πριν από κάθε διαδρομή.
Β) Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Γ) Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
46) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Α) Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Β) Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Γ) Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
47) Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
Α) 18 τόνους.
Β) 12 τόνους.
Γ) 6 τόνους.
48) Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:
Α) Ο σιδηρόδρομος.
Β) Το μετρό.
Γ) Το πλοίο.
49) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) υποκαθιστά:
Α) Τον αναστολέα διαφορικού.
Β) to abs.
Γ) Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
50) Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
Α) Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Β) Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Γ) Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
51) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
Α) Το πολύ 45 ωρών.
Β) Τουλάχιστον 33 ωρών.
Γ) Τουλάχιστον 57 ωρών.
52) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Α) Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Β) Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Γ) Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
53) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
Α) 4,5 ωρών.
Β) 45 λεπτών.
Γ) 45 ωρών.
54) Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
Α) Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Β) Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Γ) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
55) Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
Α) Συγκοινωνία.
Β) Μεταφορά λουομένων.
Γ) Μεταφορά μαθητών.
56) Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
Α) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
Β) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Γ) Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
57) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
Α) Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Β) Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Γ) Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
58) Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
Α) 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Β) 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Γ) 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
59) Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
Α) Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Β) Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Γ) Μείωση του κόστους συντήρησης.
60) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Α) Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Β) Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Γ) Ως πιστωτική κάρτα.