Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
Α) μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
Β) μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
Γ) της επόμενης Κυριακής
2) Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη
Α) μόνο για τις εθνικές μεταφορές
Β) τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές
Γ) μόνο για τις διεθνείς μεταφορές
3) Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
Α) χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
Β) μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ
Γ) χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα
4) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται
Α) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά
Β) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά
Γ) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια
5) Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
Α) τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
Β) τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
Γ) την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
6) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
7) Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν
Α) λιγότερα θύματα
Β) ισάριθμα θύματα
Γ) περισσότερα θύματα
8) Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι
Α) ανώφελη
Β) προαιρετική αλλά χρήσιμη
Γ) υποχρεωτική
9) Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
Α) 1.100 τονοχιλιόμετρα
Β) 3.300 τονοχιλιόμετρα
Γ) 5.500 τονοχιλιόμετρα
10) Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση
Α) το φορτίο του οχήματος
Β) το ύψος του οδηγού
Γ) το ύψος του οχήματος
11) Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
12) Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Α) στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
Β) στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
Γ) στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
13) Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
Α) Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR
Β) Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR
Γ) Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR
14) Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, διότι προκαλεί
Α) τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση
Β) φθορά στο σύστημα πέδησης
Γ) ηχορύπανση
15) Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
Α) άλλης εργασίας
Β) φυσικής άσκησης
Γ) οδήγησης άλλου οχήματος
16) Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
Α) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
Β) που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
Γ) μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
17) Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο
Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς
Β) αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα
Γ) είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο
18) Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται
Α) οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Β) οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά
Γ) μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
19) Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
Α) αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Β) δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Γ) μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
20) Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
Α) όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
Β) ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
Γ) ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου
21) Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
Α) 3,5 τόνους
Β) 4,5 τόνους
Γ) 5 τόνους
22) Το σύστημα ALB είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο
Β) το συντελεστή πρόσφυσης
Γ) την ταχύτητα
23) Το μέγεθος της ισχύος είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
24) Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
Α) ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του
Β) «μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του
Γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου
25) Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
Α) διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
Β) ακουστεί θόρυβος
Γ) δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
26) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως
Α) εκτός κατοικημένων περιοχών
Β) εντός κατοικημένων περιοχών
Γ) μέσα σε σήραγγες
27) Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
Α) η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
Β) ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
Γ) ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
28) Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
29) Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 7 χρόνια
Γ) 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών
30) Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
Α) νωτομετωπικές
Β) μετωπικές
Γ) πλαγιομετωπικές
31) Το carnet TIR καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
Α) Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα
Β) Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ
Γ) Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται για εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.
32) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης
Β) συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων
Γ) προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων
33) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση
Β) την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών του κινητήρα
Γ) την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού
34) Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό
Α) απέλαση
Β) ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Γ) διοικητικές μόνο κυρώσεις
35) Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
Α) 56 ώρες
Β) 58 ώρες
Γ) 50 ώρες
36) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο
Α) 100
Β) 112
Γ) 911
37) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την
Α) υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
Β) μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
Γ) όπισθεν
38) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση
Α) το πολύ 45 ωρών
Β) τουλάχιστον 33 ωρών
Γ) τουλάχιστον 57 ωρών
39) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
Α) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
Β) στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
Γ) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
40) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
41) Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος
Α) μόνο για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου
Β) αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση
Γ) για το βάρος και την ασφάλιση του φορτίου
42) Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος συμφωνά με τη CMR;
Α) Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα
Β) Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος
Γ) Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά
43) Αδράνεια ενός οχήματος λέγεται η
Α) δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο
Β) δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση
Γ) αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
44) Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 45 ώρες
Β) 50 ώρες
Γ) 56 ώρες
45) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1
Α) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1
Β) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1
Γ) δεν εκδίδεται αντίγραφο
46) Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
Α) την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
Β) τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
Γ) το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
47) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή,
Α) δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό
Β) πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό
Γ) δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος
48) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
Α) είναι εν γένει μεγαλύτερη
Β) είναι εν γένει μικρότερη
Γ) δε μεταβάλλεται
49) Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
Α) μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
Β) και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
Γ) ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
50) Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
Α) εντός των πόλεων
Β) κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
Γ) μεγάλης αξίας
51) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
52) Η εργονομία ασχολείται με
Α) τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές αγαθών
Β) το εργατικό δίκαιο
Γ) τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας
53) Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία, όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε
Α) υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά)
Β) υψηλές ιάσεις
Γ) χαμηλά ηλεκτρικά πεδία
54) Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου
Α) 8 cm
Β) 15 cm
Γ) 20 cm
55) Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν
Α) οι έγκυες γυναίκες
Β) άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 μέτρα
Γ) άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά
56) Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να
Α) αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος
Β) φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του
Γ) μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα
57) Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
58) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
Α) την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
59) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
60) Ενεργοποίηση του ABS γενικώς
Α) αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Β) μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Γ) δε μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος