Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
2) Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δύο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει
Α) το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Β) τουλάχιστον 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Γ) το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
3) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή
Β) στην κίτρινη περιοχή
Γ) στην κόκκινη περιοχή
4) Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
Α) Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα
Β) Το τηλέφωνο του παραλήπτη
Γ) Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα
5) Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- εμπλέκονται
Α) λιγότερα οχήματα
Β) ισάριθμα οχήματα
Γ) περισσότερα οχήματα
6) Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, συμφωνά με τη CMR;
Α) Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων
Β) Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση
Γ) Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα
7) Όταν το όχημα είναι άδειο
Α) οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν
Β) οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο
Γ) πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος
8) Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει σε
Α) μείωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Β) βελτίωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Γ) μείωση του χρόνου αντίδρασης και ενδεχομένως σε υπερδιέγερση
9) Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
Α) πέντε 24ωρα
Β) έξι 24ωρα
Γ) επτά 24ωρα
10) Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων
Α) εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών
Β) εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας
Γ) καταγράφεται στον ταχογράφο και παραγράφεται
11) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική
Α) σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής
Β) μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής
Γ) μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής
12) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
13) Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
Α) την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
Β) τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
Γ) το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
14) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
Α) 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Β) 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Γ) 0,30 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
15) Τα «έτοιμα» γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι
Α) έχουν υψηλή διατροφική αξία
Β) δεν έχουν καμία σχεδόν διατροφική αξία
Γ) περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών
16) Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας
Α) 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών
Β) 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών
Γ) 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών
17) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
18) Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού
Α) καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος
Β) τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα
Γ) το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα
19) Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
Α) 1.100 τονοχιλιόμετρα
Β) 3.300 τονοχιλιόμετρα
Γ) 5.500 τονοχιλιόμετρα
20) Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται
Α) αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της
Β) αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων
Γ) ενιαίο έγγραφο
21) Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται
Α) από τον τύπο και το βάρος του οχήματος
Β) από την ταχύτητα του οχήματος
Γ) από τα σημεία αγκύρωσης
22) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
23) Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
Α) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
Β) που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
Γ) μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
24) Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
Α) 56 ώρες
Β) 58 ώρες
Γ) 50 ώρες
25) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
Β) έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
Γ) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
26) Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών
Α) μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Β) ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Γ) μικρότερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
27) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
28) Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
Α) Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας
Β) Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα
Γ) Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες
29) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός
Α) πρέπει να κοιμάται
Β) μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του
Γ) δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση
30) Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
Α) κοινές και συμβαλλόμενες
Β) ειδικού και κοινού φορτίου
Γ) ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
31) Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγάς δεν επιτρέπεται να
Α) εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
Β) οδηγεί το ΙΧ του
Γ) απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του
32) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 15 ή 30 λεπτών
33) Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
Α) 56 ώρες
Β) 58 ώρες
Γ) 50 ώρες
34) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι
Α) η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη
Β) η χημική, η θερμική, η ελκτική
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
35) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) το σβήσιμο του τσιγάρου
Β) η αφαίρεση των υποδημάτων των τραυματιών
Γ) η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών
36) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανόμετρου (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c
Γ) η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα
37) Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα
Α) πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός
Β) πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό
Γ) πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω
38) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
39) Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών
Α) αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης
Β) ανάβουν τα φώτα πέδησης
Γ) απενεργοποιείται αυτόματα το ABS
40) Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
Α) χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
Β) μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ
Γ) χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα
41) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) την ταχύτητα κίνησης
Β) τη διανυόμενη απόσταση
Γ) τη χιλιομετρική θέση
42) Οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει
Α) τη 1 ώρα
Β) τα 15 λεπτά
Γ) τα 30 λεπτά
43) Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν
Α) τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
Β) τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης
Γ) την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
44) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
Α) μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Β) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Γ) όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
45) Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη
Β) Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα
Γ) Να μην εκτελέσει τη μεταφορά
46) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) κάθε χρόνο
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών
47) Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
Α) όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
Β) κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
Γ) όταν αυτό είναι έμφορτο
48) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) υποκαθιστά
Α) τον αναστολέα διαφορικού
Β) το ABS
Γ) τους μειωτήρες κινητήριων αξόνων
49) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που
Α) έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς
Β) έχουν μόνο υλικές ζημιές
Γ) συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί
50) Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
Α) οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
Γ) θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
51) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
Α) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
Β) στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
Γ) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
52) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
53) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
54) Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
Α) διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
Β) ακουστεί θόρυβος
Γ) δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
55) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών
Β) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Γ) με κάθε αλλαγή οδηγού
56) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και
Α) εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
Β) η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αέριων ρύπων
Γ) εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση
57) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
58) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
59) Το Πιστοποιητικό T5 είναι
Α) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
Β) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων
Γ) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
60) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή