Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε
Α) αυτοκινητόδρομους
Β) διασταυρώσεις
Γ) χώρους στάθμευσης φορτηγών
2) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
3) Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
Α) η οδική ασφάλεια
Β) η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης
Γ) τα οδικά ατυχήματα
4) Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
Α) ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του
Β) «μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του
Γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου
5) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης
6) Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσιας οδού θεωρείται
Α) χρόνος οδήγησης
Β) άλλη εργασία
Γ) διάλειμμα
7) Οι διμερείς άδειες
Α) χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ
Β) χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών
Γ) χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
8) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει
Α) σε δύσπνοια
Β) στη διάσωση του τραυματία
Γ) σε μόνιμες 6λά6ες
9) Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές
Α) πάντοτε
Β) εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη
Γ) αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας
10) Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δύο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει
Α) το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Β) τουλάχιστον 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Γ) το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
11) Το Πιστοποιητικό T5 είναι
Α) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
Β) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων
Γ) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
12) Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει σε
Α) μείωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Β) βελτίωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Γ) μείωση του χρόνου αντίδρασης και ενδεχομένως σε υπερδιέγερση
13) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
14) Η ορθολογική οδήγηση
Α) περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση
Β) προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
Γ) πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο
15) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας
Α) απαλλάσσεται
Β) έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις
Γ) τιμωρείται έως και με ισόβια κάθειρξη
16) «Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
17) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) τις ώρες εργασίας
Β) τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης
Γ) τις ώρες ύπνου
18) Το μέγεθος της ισχύος είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
19) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως
Α) εκτός κατοικημένων περιοχών
Β) εντός κατοικημένων περιοχών
Γ) μέσα σε σήραγγες
20) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να
Α) του προσφέρετε νερό
Β) τον καθησυχάσετε με ψύχραιμα λόγια
Γ) του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε
21) Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται
Α) ασθένεια του πνεύματος
Β) φυσική αντίδραση
Γ) ασθένεια του σώματος
22) Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Α) Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Β) Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Γ) Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
23) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ
Α) οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
24) Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
25) Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται
Α) με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92
Β) με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών
Γ) μόνο με άδεια ΕΔΥΜ
26) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών
Β) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
27) Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
Α) άλλης εργασίας
Β) φυσικής άσκησης
Γ) οδήγησης άλλου οχήματος
28) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με
Α) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά δευτερόλεπτο
Β) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά λεπτό
Γ) το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα
29) Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν
Α) η διαδρομή γίνεται στην επαρχία
Β) οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης
Γ) η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό
30) Σύνθετες μεταφορές είναι
Α) οι διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές
Β) οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές
Γ) όσες διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς
31) Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
Α) όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
Β) ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
Γ) ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου
32) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
33) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
34) Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται
Α) ο καφές και το νερό
Β) οι χάρτες
Γ) τα γυαλιά ηλίου
35) Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα
Α) νερού
Β) ξηράς κόνεως
Γ) διοξειδίου του άνθρακα
36) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
37) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο
Α) 100
Β) 112
Γ) 911
38) Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις
Α) 9 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 11 ώρες
39) Τι είναι το carnet TIR;
Α) Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη
Β) Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοσή τους
Γ) Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων
40) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
41) Εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση
Α) της ηχορύπανσης
Β) της οικονομίας καυσίμου
Γ) στα τέλη κυκλοφορίας
42) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
43) Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται
Α) επιτάχυνση
Β) διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση
Γ) ακινητοποίηση
44) Η εργονομία ασχολείται με
Α) τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές αγαθών
Β) το εργατικό δίκαιο
Γ) τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας
45) Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
Α) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
Β) που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
Γ) μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
46) Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, συμφωνά με τη CMR
Α) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή
Β) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή
Γ) ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει
47) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 8 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 12 ώρες
48) Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
Α) Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Β) Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Γ) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
49) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) κάθε χρόνο
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών
50) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή
Β) στην κίτρινη περιοχή
Γ) στην κόκκινη περιοχή
51) Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυματισμός. Ποινικά δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός
Α) δεν είχε ασφάλιση
Β) είχε καταναλώσει αλκοόλ
Γ) είναι επαγγελματίας
52) Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να
Α) έχετε έκτων προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειές σας
Β) αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειές σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος
Γ) αποφασίσετε για τις ενέργειές σας μετά την παρέλευση του σοκ
53) Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
Α) τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
Β) τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
Γ) Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
54) Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου
Α) η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται
Β) η αστοχία γενικεύεται
Γ) η πνευματική πίεση μειώνεται
55) Το σύστημα ελέγχου πλοήγησης (cruise control) συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό
Α) να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα
Β) να επιβραδύνει ομαλά
Γ) να επιταχύνει ομαλά
56) Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι
Α) το ανθρώπινο σώμα και η Γη
Β) το στεγνό ξύλο και το πλαστικό
Γ) το σύρμα και το αλουμινόχαρτο
57) Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν
Α) λιγότερα θύματα
Β) ισάριθμα θύματα
Γ) περισσότερα θύματα
58) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
Α) την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
59) Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει
Α) ο οδηγός
Β) ο μεταφορέας
Γ) το Υπουργείο Μεταφορών του κρότους-μέλους της ΕΕ
60) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις