Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων
Α) εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών
Β) εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας
Γ) καταγράφεται στον ταχογράφο και παραγράφεται
2) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
3) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μια περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 45 ωρών
4) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) αύξηση του χρόνου αντίδρασης
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
5) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας
Α) απαλλάσσεται
Β) έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις
Γ) τιμωρείται έως και με ισόβια κάθειρξη
6) Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα συμφωνά με τη CMR;
Α) Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης
Β) Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη
Γ) Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης
7) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή,
Α) δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό
Β) πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό
Γ) δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος
8) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
Α) το κέντρο βάρους είναι ψηλά
Β) η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
Γ) το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
9) Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
Α) Τράνζιτ (transit) μεταφορά
Β) Τριγωνική μεταφορά
Γ) Διμερής μεταφορά
10) Σύνθετες μεταφορές είναι
Α) οι διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές
Β) οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές
Γ) όσες διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς
11) Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
Α) οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
Γ) θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
12) Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι
Α) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα
Β) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα
Γ) η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης
13) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
14) Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό
Α) μόνο όταν είναι σε στάση
Β) είτε είναι σε στάση είτε κινείται
Γ) μόνο όταν κινείται
15) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
16) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτό,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
17) Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός
Α) ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
Β) ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Γ) ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων
18) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος
Α) είναι σταθερή
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία
19) Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που
Α) είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
Β) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν
Γ) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
20) Το carnet TIR καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
Α) Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα
Β) Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ
Γ) Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται για εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.
21) Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας
Α) αποτελεί αδίκημα
Β) δεν αποτελεί αδίκημα
Γ) επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
22) Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
23) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
24) Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος
Α) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος
Β) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
Γ) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
25) Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
Α) τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
Β) το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
Γ) τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
26) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις
Α) 8 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 12 ώρες
27) Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού
Α) καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος
Β) τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα
Γ) το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα
28) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
29) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
Α) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Β) το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
Γ) την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
30) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c
Γ) η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
31) Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
Α) Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας
Β) Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα
Γ) Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες
32) Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικά όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
Α) Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά
Β) Ναι, σε κάθε περίπτωση
Γ) Μόνο εάν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί
33) Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
Α) η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
Β) ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
Γ) ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
34) Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
Α) 3,5 τόνους
Β) 4,5 τόνους
Γ) 5 τόνους
35) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση
Α) έχει μικρότερη απόδοση
Β) έχει μεγαλύτερη απόδοση
Γ) έχει ίδια απόδοση
36) Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και καθαρού οδοστρώματος)
Α) μεγαλύτερη
Β) μικρότερη
Γ) ίδια
37) Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με
Α) αύξηση της ταχύτητας
Β) μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα
Γ) μείωση της ταχύτητας κίνησης
38) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) εξέρχονται από τη χώρα, αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
39) Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο φορτηγό πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του
Α) ευμενώς
Β) δυσμενώς
Γ) ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού
40) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
41) Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται
Α) οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Β) οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά
Γ) μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
42) Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παράνομου» σε σχέση με
Α) τις χώρες προέλευσης
Β) τις χώρες προορισμού
Γ) το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους
43) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
Α) 112 ώρες
Β) 144 ώρες
Γ) 90 ώρες
44) Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
Α) μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
Β) και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
Γ) ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
45) Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι
Α) η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών
Β) η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών
Γ) η δήμευση του οχήματος
46) Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από
Α) τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές
Γ) τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές
47) Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
Α) ένα χρόνο
Β) έξι μήνες
Γ) δύο χρόνια
48) Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι
Α) η παραίτηση από την αγχώδη εργασία
Β) τα ηρεμιστικά χάπια
Γ) η πρόληψή του
49) Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να
Α) κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε
Β) κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση
Γ) διαγράφει καμπύλη τροχιά
50) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρά πλεονέκτημα
Α) του χαμηλού κόστους μεταφοράς
Β) της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς
Γ) του υψηλού κόστους μεταφοράς
51) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή
Β) στην κίτρινη περιοχή
Γ) στην κόκκινη περιοχή
52) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει
Α) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό
Β) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό
Γ) ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό
53) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
54) Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
55) Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται
56) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους
57) Ένα φορτηγό έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι
Α) 7,5 τόνοι
Β) 4,5 τόνοι
Γ) 4 τόνοι
58) Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
Β) κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
Γ) κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
59) Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά,
Α) ακτινωτά χωρίς αεροθάλαμο
Β) σταυρωτά χωρίς αεροθάλαμο
Γ) σταυρωτά με αεροθάλαμο
60) Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο
Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς
Β) αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα
Γ) είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο