Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5
2) Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
Α) χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
Β) μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ
Γ) χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα
3) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
4) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
5) Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί
Α) στη βελτίωση των αντανακλαστικών
Β) στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων
Γ) στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών
6) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
Α) μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Β) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Γ) όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
7) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών
8) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που
Α) έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς
Β) έχουν μόνο υλικές ζημιές
Γ) συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί
9) Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει
Α) κοινοτική άδεια
Β) διμερή άδεια
Γ) σύμβαση CMR
10) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
Α) την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
11) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
12) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης
Β) συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων
Γ) προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων
13) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση
Α) το πολύ 45 ωρών
Β) τουλάχιστον 33 ωρών
Γ) τουλάχιστον 57 ωρών
14) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν
Α) αποκλειστικά εθνικές μεταφορές
Β) αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές
Γ) και τα δύο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες
15) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
16) Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
Α) άνω των 3,5 τόνων
Β) κάτω των 3,5 τόνων
Γ) άνω των 7 τόνων
17) Ο τύπος επιβραδυντή που μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός
18) Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να κληθεί
Α) από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου
Β) μόνο από σταθερό τηλέφωνο
Γ) μόνο από τις αστυνομικές αρχές
19) Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι
Α) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα
Β) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα
Γ) η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης
20) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) υποκαθιστά
Α) τον αναστολέα διαφορικού
Β) το ABS
Γ) τους μειωτήρες κινητήριων αξόνων
21) Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
Α) νωτομετωπικές
Β) μετωπικές
Γ) πλαγιομετωπικές
22) Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
Α) αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Β) δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Γ) μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
23) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή
Β) στην κίτρινη περιοχή
Γ) στην κόκκινη περιοχή
24) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
25) Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
Α) Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
Β) Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Γ) Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
26) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν σε
Α) αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) υδροπνευματικό σύστημα φρένων
27) Οι κουρτίνες
Α) χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου
Β) προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες
Γ) ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο
28) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι
Α) η άνεση
Β) η ασφάλεια
Γ) η αύξηση της αποδοτικότητας
29) Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος
Α) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος
Β) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
Γ) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
30) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Α) από δυο οδηγούς για το ίδιο όχημα
Β) από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα
Γ) ως πιστωτική κάρτα
31) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις
Α) 8 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 12 ώρες
32) Κατά τη μεταφορά παλετών
Α) το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
Β) πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
Γ) πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα
33) Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
34) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος
Α) είναι σταθερή
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία
35) Το carnet TIR καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
Α) Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα
Β) Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ
Γ) Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται για εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.
36) Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει
Α) ο οδηγός
Β) ο μεταφορέας
Γ) το Υπουργείο Μεταφορών του κρότους-μέλους της ΕΕ
37) Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
Α) Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα
Β) Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό βάρος κτλ.
Γ) Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη
38) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει
Α) σε δύσπνοια
Β) στη διάσωση του τραυματία
Γ) σε μόνιμες 6λά6ες
39) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μια περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 45 ωρών
40) Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται
Α) GPS
Β) GIS
Γ) RDS
41) Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
42) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) τις ώρες εργασίας
Β) τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης
Γ) τις ώρες ύπνου
43) Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο
Α) μία φορά το εξάμηνο
Β) μία φορά το μήνα
Γ) μία φορά το χρόνο
44) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
45) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
46) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ
Α) 24 και 45 λεπτών
Β) 24 και 45 ωρών
Γ) 24 και 48 ωρών
47) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
48) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
49) Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
Α) η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
Β) το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
Γ) τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
50) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
51) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
52) Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν
Α) μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος
Β) μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος
Γ) και από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος
53) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται
Α) ελκτική
Β) κινητική
Γ) θερμική
54) Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος
Α) μόνο για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου
Β) αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση
Γ) για το βάρος και την ασφάλιση του φορτίου
55) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
Α) εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα
Β) εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
Γ) δεν εξαρτάται από την ταχύτητα
56) Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι
Α) η κόπωση του κινητήρα
Β) η κόπωση του συσσωρευτή
Γ) η κόπωση του οδηγού
57) Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
Α) στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
Β) στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
Γ) σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
58) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
59) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
60) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
Α) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
Β) η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
Γ) η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων