Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ) ισχύει:
Α) Στις θάλασσες, όλων των κρατών.
Β) Σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου.
Γ) Σε όλες τις θάλασσες και τα λιμάνια της Ελλάδας.
2) Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα(Δ.Κ.Α.Σ) έχει εφαρμογή:
Α) Σε όλα τα πλοία με εξαίρεση τα πολεμικά πλοία όλων των χωρών.
Β) Σε όλα τα πλοία με εξαίρεση τα Ελληνικά πολεμικά πλοία.
Γ) Σε όλα τα πλοία χωρίς εξαίρεση
3) Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ) εφαρμόζεται:
Α) Τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στα ύδατα που συγκοινωνούν με αυτήν.
Β) Σε όλη την ανοικτή θάλασσα.
Γ) Σε όλον τον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο.
4)  Αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος οφείλει να γνωρίζει:
Α) Μόνον τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα που ισχύουν, αδιαφορώντας για τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ.
Β) Μόνο τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. αδιαφορώντας για τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα που ισχύουν.
Γ) Τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) και να τους εφαρμόζει, καθώς και τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα που ισχύουν στη χώρα μας για την κίνηση των ταχυπλόων σκαφών.
5) Ο όρος “Μηχανοκίνητο Πλοίο” σημαίνει:
Α) Κάθε πλοίο που προωθείται με τις μηχανές του.
Β) Κάθε πλοίο που κινείται με τη βοήθεια του ανέμου
Γ) Κάθε πλοίο που κινείται με ιστία.
6) Ο όρος “Ιστιοφόρο πλοίο” σημαίνει:
Α) Κάθε πλοίο που κινείται στη θάλασσα.
Β) Κάθε πλοίο που φέρει ιστία (πανιά) αλλά χρησιμοποιεί για την πρόωση του τη μηχανή που υπάρχει σε αυτό.
Γ) Κάθε πλοίο που κινείται με ιστία (πανιά).
7) Ο όρος “πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία” σημαίνει:
Α) Κάθε πλοίο που ψαρεύει με δίκτυα, ορμιές (συρτή), γρίπο ή άλλη αλιευτική συσκευή, η οποία περιορίζει την ικανότητα χειρισμών/ελιγμών του.
Β) Κάθε πλοίο που ψαρεύει ανεξάρτητα αν περιορίζεται η ικανότητα χειρισμών/ελιγμών του.
Γ) Κάθε αλιευτικό πλοίο.
8) Ο όρος “εν πλω” σημαίνειότι ένα πλοίο:
Α) Είναι αγκυροβολημένο στην ανοικτή θάλασσα.
Β) Είναι αγκυροβολημένο ή προσαραγμένο στην ακτή.
Γ) Δεν είναι αγκυροβολημένο ή προσαραγμένο ή προσδεμένο σε ακτή.
9) Ο όρος “Ακυβέρνητο Πλοίο” σημαίνει:
Α) Κάθε πλοίο που δεν μπορεί να χειρίσει, με συνεπεία να μη μπορεί να απομακρυνθεί από την πορεία άλλου πλοίου.
Β) Κάθε πλοίο που έχει περιορισμένη ικανότητα χειρισμών.
Γ) Κάθε πλοίο που αλιεύει με αλιευτικά εργαλεία τα οποία περιορίζουν την ικανότητα χειρισμών/ελιγμών του.
10) Ο όρος "Αγκυροβολημένο Πλοίο" σημαίνει:
Α) Ότι ένα πλοίο έχει προσαράξει.
Β) Ότι ένα πλοίο έχει ποντίσει (φουντάρει) στο βυθό την άγκυρα ή τις άγκυρες του και παραμένει ακίνητο.
Γ) Ότι ένα πλοίο έχει προσδέσει στην ακτή.
11) Ο όρος "Προσαραγμένο Πλοίο" σημαίνει:
Α) Ότι ένα πλοίο έχει βλάβη στις μηχανές του.
Β) Ότι ένα πλοίο έχει προσδέσει στην ακτή.
Γ) Ότι ένα πλοίο από λάθος χειρισμούς ή άλλη αιτία έχει προσαράξει σε αβαθή νερά.
12) Κάθε πλοίο ανά πάσα στιγμή θα πρέπει:
Α) Να τηρεί οπτική και ακουστική επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου, για να είναι σε θέση, σε περίπτωση απειλούμενου κινδύνου, να εκτιμήσει πλήρως την κατάσταση και τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Β) Να τηρεί οπτική μόνον επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου.
Γ) Να τηρεί ακουστική μόνον επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου.
13) Οποιοσδήποτε χειρισμός γίνεται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει, ανάλογα με τις συνθήκες της περιπτώσεως, να είναι:
Α) Σαφής, σταθερός, ξεκάθαρος και να γίνεται έγκαιρα και σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης.
Β) Σταθερός.
Γ) Έγκαιρος.
14) Εφόσον πλοίο απαιτηθεί να διασχίσει λωρίδα θαλάσσιας κυκλοφορίας:
Α) Θα τη διασχίσει προσεχτικά και κατά ορθή γωνία ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφοριακής ροής.
Β) Θα την διασχίσει προσεχτικά και κατά γωνία 45 μοιρών ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας.
Γ) Θα σφυρίξει και θα την διασχίσει με ταχύτητα.
15) Κάθε πλοίο που καταφθάνει ένα άλλο οφείλει:
Α) Να συνεχίσει την πορεία του αναμένοντας την αλλαγή πορείας του καταφθανόμενου.
Β) Να απομακρυνθεί από την πορεία του καταφθανόμενου.
Γ) Να ζητήσει από το καταφθανόμενο να αλλάξει πορεία για να το προσπεράσει.
16) Όταν δύο μηχανοκίνητα πλοία συναντώνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες κατά τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, κάθε πλοίο υποχρεούται:
Α) Να στρίψει αριστερά ώστε να περάσει από την αριστερή πλευρά του άλλου.
Β) Να στρίψει δεξιά ώστε να περάσει από την αριστερή πλευρά του άλλου.
Γ) Να αναμένει την στροφή του άλλου πλοίου προς τα δεξιά ώστε να περάσει από την αριστερή του πλευρά.
17) Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης οφείλουν:
Α) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς τη δεξιά του πλευρά να απομακρύνεται από τη πορεία του άλλου και να αποφεύγει να περνά από την πλώρη του.
Β) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς την αριστερή του πλευρά να απομακρύνεται από την πορεία του άλλου.
Γ) Και τα δύο να κάνουν δεξιά.
18) Κάθε μηχανοκίνητο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Κάθε ακυβέρνητου ή ιστιοφόρου πλοίου.
Β) Κάθε ακυβέρνητου ή απασχολούμενο με την αλιεία ή ιστιοφόρου πλοίου.
Γ) Κάθε ακυβέρνητου ή περιορισμένης ικανότητας χειρισμών ή απασχολούμενο με την αλιεία ή ιστιοφόρου πλοίου.
19) Κάθε ιστιοφόρο πλοίο θα απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Κάθε πλοίου.
Β) Κάθε μηχανοκίνητου πλοίου.
Γ) Κάθε ακυβέρνητου πλοίου, κάθε πλοίου περιορισμένου ικανότητας χειρισμών και κάθε πλοίου ασχολούμενου με την αλιεία.
20) Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Ακυβέρνητου πλοίου και πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών.
Β) Κάθε ιστιοφόρου πλοίου.
Γ) Μόνο ακυβέρνητου πλοίου.