Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:
Α) Της απόστασης στη θάλασσα.
Β) Της ταχύτητας στη θάλασσα.
Γ) Κανένα από τα Α και Β.
2) Ένα ναυτικό μίλι στη θάλασσα ισούται:
Α) Με ένα (1) χιλιόμετρο.
Β) Με 1852 μ
Γ) Με 1609 μ
3) Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης:
Α) Της απόστασης στη θάλασσα.
Β) Της ταχύτητας στη θάλασσα και αντιστοιχεί σε ένα διανυόμενο μίλι ανά ώρα.
Γ) Το μήκος της αλυσίδας της άγκυρας που απαιτείται για την αγκυροβολία του σκάφους.
4) Βύθισμα είναι:
Α) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως τον πυθμένα της
Β) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την τρόπιδα του σκάφους.
Γ) Τα έξαλα του σκάφους.
5) Βάθος είναι:
Α) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως τον πυθμένα.
Β) Κανένα από τα 2.
Γ) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την τρόπιδα του σκάφους.
6) Υπήνεμη πλευρά (Σταβέντο) είναι:
Α) Η πλευρά του σκάφους αντίθετα από την κατεύθυνση πού φυσά ο άνεμος και στην πλώρη.
Β) Η πλευρά του σκάφους πού βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση όπου φυσά ο άνεμος.
Γ) Η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται προς την κατεύθυνση πού φυσά ο άνεμος.
7) Πορτολάνα είναι:
Α) Ναυτικός χάρτης μεγάλης κλίμακας που απεικονίζει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή.
Β) Απόσπασμα ναυτικού χάρτη υπό μεγάλη κλίμακα που απεικονίζει με μεγάλες λεπτομέρειες λιμένες όρμους και λιμενίσκους.
Γ) Αποσπάσιμα ναυτικού χάρτη υπό μικρή κλίμακα.
8) Γεωγραφικές συντεταγμένες ενός σημείου είναι:
Α) Το γεωγραφικό πλάτος (φ).
Β) Το γεωγραφικό πλάτος (φ) και το γεωγραφικό μήκος (λ)
Γ) Το σημείο που έμεινε ακυβέρνητο το σκάφος μας.
9) Κλίμακα πλάτους είναι:
Α) Η χαραγμένη στην πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Β) Η χαραγμένη στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Γ) Κανένα από τα 2.
10) Κλίμακα μήκους είναι:
Α) Η χαραγμένη στην πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα
Β) Η χαραγμένη στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χάρτη Κλίμακα
Γ) Κανένα από τα 2.
11) Η απόσταση μετριέται στο ναυτικό χάρτη:
Α) Με την παράλληλη μεταφορά της πορείας από ή προς το ανεμολόγιο του χάρτη.
Β) Μόνο στην κλίμακα πλάτους σε ναυτικά μίλια.
Γ) Μόνο στην κλίμακα μήκους.
12) Γεωγραφικό στίγμα είναι:
Α) Η διαδρομή (πορεία) που πρέπει να ακολουθήσει ένα πλοίο. Η διαδρομή αυτή αποτελεί γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης του βορά και του διαμήκους άξονα (γραμμής πλώρης – πρύμνης) του πλοίου.
Β) Το σημείο πάνω στα ναυτικό χάρτη που βρίσκεται το σκάφος σε δεδομένη χρονική στιγμή και προσδιορίζεται από την τομή του παραλλήλου του πλάτους και του μεσημβρινού του μήκους που διέρχεται από το σημείο αυτό.
Γ) Η απόσταση σε μίλια που βρίσκεται το σκάφος από το λιμένα προορισμού του.
13) Ναυτικός διαβήτης (κουμπάσο) είναι:
Α) Όργανο μέτρησης της απόστασης πάνω στο ναυτικό χάρτη.
Β) Όργανο με το οποίο χαράσσονται οι πορείες πάνω στο ναυτικό χάρτη.
Γ) Το βασικό όργανο για τον καθορισμό της πορείας ενός σκάφους.
14) Ο “Γαρμπής” είναι άνεμος που πνέει από:
Α) Ανατολικά (Α).
Β) Νοτιοδυτικά (ΝΔ).
Γ) Νοτιοανατολικά (ΝΑ).
15) Ο βορειοανατολικός άνεμος λέγεται και:
Α) Λεβάντες.
Β) Τραμουντάνα.
Γ) Γρέγος.
16) Τραμουντάνα είναι ο άνεμος:
Α) Δυτικός.
Β) Ανατολικός.
Γ) Βόρειος.
17) Σορόκος είναι άνεμος:
Α) Βόρειο Δυτικός.
Β) Δυτικός.
Γ) Νότιο Ανατολικός.
18) Κάθε μηχανοκίνητο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Κάθε ακυβέρνητου ή ιστιοφόρου πλοίου.
Β) Κάθε ακυβέρνητου ή περιορισμένης ικανότητας χειρισμών ή απασχολούμενο με την αλιεία ή ιστιοφόρου πλοίου.
Γ) Κάθε ακυβέρνητου ή απασχολούμενο με την αλιεία ή ιστιοφόρου πλοίου.
19) Η κλίμακα 5 Μποφόρ είναι:
Α) Πολύ ταραγμένη.
Β) Ταραγμένη.
Γ) Κυματώδης.
20) Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης οφείλουν:
Α) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς τη δεξιά του πλευρά να απομακρύνεται από τη πορεία του άλλου και να αποφεύγει να περνά από την πλώρη του.
Β) Και τα δύο να κάνουν δεξιά.
Γ) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς την αριστερή του πλευρά να απομακρύνεται από την πορεία του άλλου.