Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι φανοί των πλοίων πρέπει να ανάβουν:
Α) Σε κάθε περίπτωση.
Β) Από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, καθώς και στις περττττώσεις περιορισμένης ορατότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Γ) Μόνο κατά τη νύχτα.
2) Ο εφίστιος φανός είναι:
Α) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου που φωτίζει 135° μοιρών.
Β) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου και φωτίζει τόξο του ορίζοντα 225° μοιρών, τοποθετούμενο έτσι ώστε να καλύπτει τομέα 112,5° μοιρών δεξιά και αριστερά της διαμήκους κεντρικής γραμμής, (πλώρης - πρύμνης) του πλοίου.
Γ) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου που φωτίζει 360° μοίρες, ώστε να καλύπτει 180" μοίρες δεξιά και αριστερά της πλώρης.
3) Πλευρικοί φανοί είναι:
Α) Ένα πράσινο φανάρι στη δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο του ορίζοντα 122,5° μοιρών.
Β) Ένα πράσινο φανάρι στη δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα απο τα οποία φωτίζει τόξο του ορίζοντα 112,5° μοιρών.
Γ) Ένα πράσινο φανάρι στη δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο 180° μοιρών.
4) Φανός Κορώνης είναι:
Α) Λευκός περίβλεπτος φανός στη πρύμνη του πλοίου.
Β) Λευκός φανός 135° μοιρών τοποθετούμενος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει 67,5° μοίρες στον ιστό του πλοίου.
Γ) Λευκό φανάρι στη πρύμνη του πλοίου και φωτίζει τόξο ορίζοντα 135° μοιρών τοποθετούμενα. κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει 67,5° μοίρες δεξιά και αριστερά της πρύμνης.
5) Φανός ρυμούλκησης είναι:
Α) Κίτρινο φανάρι 225° μοιρών, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται ττάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκού.
Β) Κίτρινο φανάρι 135° μοιρών, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται πάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκούμενου.
Γ) Κίτρινο φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού κορώνης, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται πάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκού.
6) Περίβλεπτος φανός είναι:
Α) Λευκός φανός 180° μοιρών.
Β) Κόκκινος φανός 360° μοιρών.
Γ) Φανός ορατός απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα (φωτίζει δηλ. το τόξο 360° μοιρών). Το χρώμα του εξαρτάται από την κατάσταση του πλοίου που θέλει να επισημάνει.
7) Ο αναλαμπών φανός χρησιμοποιείται:
Α) Από τα ταχύπλοα επιβατηγά πλοία.
Β) Από όλα τα ταχύπλοα πλοία χωρίς εξαίρεση.
Γ) Από τα επιβατηγά ταχύπλοα και τα ρυμουλκά πλοία.
8) Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους κάτω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:
Α) Έναν εφίστιο φανό, τους πλευρικούς φανούς και την κορώνη.
Β) Ένα περίβλεπτο λευκό φανό τους πλευρικούς και το φανό κορώνης.
Γ) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
9) Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους άνω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:
Α) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
Β) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Γ) Δύο περίβλεπτους λευκούς φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
10) Ένα μηχανοκίνητο σκάφος μικρό κάτω των 7 μέτρων και που η ταχύτητα του δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους, πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Τους πλευρικούς φανούς.
Β) Ένα λευκό περίβλεπτο φανό και αν είναι πρακτικά δυνατόν και τους πλευρικούς.
Γ) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
11) Ένα μηχανοκίνητο πλοίο που ρυμουλκεί την νύχτα πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς:
Α) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Β) Δύο φανούς περίβλεπτους και σε κατακόρυφη θέση, τους πλευρικούς φανούς και το τον φανό κορώνης.
Γ) Δύο εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη θέση κι εφόσον το έκταμα από την πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι και την πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι πάνω από 200 μέτρα, τρεις εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς, το φανό κορώνης καί πάνω από το φανό κορώνης το φανό ρυμούλκησης.
12) Ρυμουλκούμενο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
Β) Έναν εφίστιο φανό, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Γ) Τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
13) Ένα ιστιοφόρο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς την νύχτα:
Α) Πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Β) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
Γ) Τους πλευρικούς φανούς.
14) Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο (μηχανότρατα) πρέπει να φέρει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα, ενώ το μήκος του δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα και κινείται:
Α) Έναν κόκκινο κι έναν λευκό περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη θέση.
Β) Έναν πράσινο κι ένα λευκό περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη θέση, πλευρικούς φανούς, φανό κορώνης.
Γ) Έναν πράσινο κι ένα λευκό περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη θέση.
15) Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με κυκλικά δίχτυα (γρι - γρι) και κινείται, πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα:
Α) Ένα κόκκινο φανό και ένα λευκό περίβλεπτους και σε κατακόρυφη γραμμή, πλευρικούς φανούς, φανό κορώνης.
Β) Έναν κόκκινο φανό κι ένα λευκό περίβλεπτους και σε κατακόρυφη γραμμή.
Γ) Έναν πράσινο φανό κι ένα λευκό περίβλεπτους και σε κατακόρυφη γραμμή.
16) Κάθε αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Ένα λευκό περίβλεπτο φανό σε κάθε περίπτωση.
Β) Δύο εφίστιους φανούς έναν στη πλώρη κι έναν στη πρύμνη όταν το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα.
Γ) Έναν λευκό περίβλεπτο φανό στη πλώρη κι αν το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα και δεύτερο λευκό περίβλεπτο στη πρύμνη.
17) Προσαραγμένο πλοίο που το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα φέρει κατά τη νύχτα τους εξής φανούς
Α) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή και δύο λευκούς φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα, έναν στη πλώρη κι έναν στη πρύμνη.
Γ) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ' όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή, πλευρικούς φανούς, φανό κορώνης.
18) Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:
Α) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ' όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή κι έναν εφίστιο.
Β) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή, κι εφόσον παρασύρεται από κυματισμό και τους πλευρικούς.
Γ) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ' όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή κι εφόσον παρασύρεται από κυματισμό τους πλευρικούς φανούς και τον φανό κορώνης.