Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Βύθισμα είναι:
Α) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως το πυθμένα.
Β) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την τρόπιδα του σκάφους.
Γ) Τα έξαλα του σκάφους.
2) Υπήνεμη πλευρά (Σταβέντο) είναι:
Α) Η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται προς τη κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος.
Β) Η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος.
Γ) Η πλευρά του σκάφους αντίθετα από τη κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος και στην πλώρη.
3) Πριν τον απόπλου βεβαιωνόμαστε:
Α) Οτι έχουμε την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και επιπλέον καύσιμα.
Β) Ότι έχουμε καύσιμα μόνο για την απόσταση που πρόκειται να διανύσουμε.
Γ) Ότι δεν έχουμε επιπλέον καύσιμα πάνω στο σκάφος για τον κίνδυνο πυρκαγιάς
4) Που δεν συνιστάται αγκυροβολούμε;
Α) Σε αμμώδη βυθό.
Β) Σε βραχώδη βυθό.
Γ) Σε λασπώδη βυθό.
5) Η πλωτή άγκυρα συνιστάται:
Α) Στα μεγάλα βάθη.
Β) Στα μικρά βάθη.
Γ) Αν χάσουμε την κανονική.
6) Στα 5 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να ‘ναι τουλάχιστον:
Α) 25 μέτρα.
Β) 40 μέτρα.
Γ) 15 μέτρα.
7) Σε 12 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:
Α) 24 μέτρα.
Β) 36 μέτρα.
Γ) 48 μέτρα.
8) Όταν βρισκόμαστε με το σκάφος μας σε θαλάσσιο δίαυλο ή διάδρομο:
Α) Αγκυροβολούμε στο χώρο που μας εξυπηρετεί, προσέχοντας τα διερχόμενα πλοία
Β) Δεν αγκυροβολούμε αλλά είμαστε σταθμευμένοι προσέχοντας γι' άλλα πλοία.
Γ) Δεν αγκυροβολούμε και δεν παρεμποδίζουμε την κυκλοφορία άλλων σκαφών εντός διαύλου, ή θαλάσσιου διαδρόμου
9) Ο όρος εν Πλω σημαίνει:
Α) Ότι ένα πλοίο δεν είναι αγκυροβολημένο, προσαραγμένο ή προσδεμένο σε ακτή.
Β) Ότι ένα πλοίο είναι αγκυροβολημένο ή προσδεμένο.
Γ) Ότι ένα πλοίο δεν είναι ακυβέρνητο.
10) Κατά τον κατάπλου σε θέση ελλιμενισμού ο χειριστής οφείλει:
Α) Πλέουμε ήρεμα και με μεγάλη προσοχή.
Β) Να πλέει με πολύ μικρή ταχύτητα.
Γ) Είμαστε έτοιμοι να χειρίσουμε καταλλήλως, πλέοντας ήρεμα και με μεγάλη προσοχή.