Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Ένα αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Σε περίβλεπτο σημείο της πρύμνης μια μαύρη σφαίρα.
Β) Σε περίβλεπτο σημείο της πλώρης ένα μαύρο ρόμβο.
Γ) Σε περίβλεπτο σημείο της πλώρης μια μαύρη σφαίρα.
2) Ρυμουλκό πλοίο που ρυμουλκεί οφείλει κατά τη διάρκεια της ημέρας να φέρει:
Α) Ένα μαύρο ρόμβο σε κάθε περίπτωση.
Β) Ένα μαύρο ρόμβο σε περίβλεπτο σημείο, μόνο αν το μήκος του ρυμούλκιου υπερβαίνει τα 200 μέτρα.
Γ) Ένα μαύρο ρόμβο σε περίβλεπτο σημεία μόνο αν το μήκος του ρυμούλκιου είναι κάτω από 200 μέτρα.
3) Ένα προσαραγμένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Τρεις μαύρες σφαίρες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Τρεις μαύρους ρόμβους σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
Γ) Δύο μαύρες σφαίρες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
4) Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Τρεις μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη γραμμή και περίβλεπτη θέση.
Β) Δύο μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη γραμμή και περίβλεπτη θέση.
Γ) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή.
5) Ένα αλιευτικά πλοίο που αλιεύει με γρίπο (ή χωρίς) οφείλει να επιδεικνύει κατά την ημέρα:
Α) Κώνους με τις κορυφές ενωμένες μαύρους σε περίβλεπτο σημείο.
Β) Δύο μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη γραμμή περίβλεπτες.
Γ) Ένα μαύρο κώνο σε περίβλεπτη θέση.
6) Μακρός συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:
Α) 3 δευτερόλεπτα περίπου.
Β) 4 δευτερόλεπτα περίπου.
Γ) 4-6 δευτερόλεπτα περίπου.
7) Βραχύς συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:
Α) 1 δευτερόλεπτο περίπου.
Β) 4-6 δευτερόλεπτα περίπου.
Γ) 3 δευτερόλεπτα περίπου.
8) Ένας βραχύς συριγμός σημαίνει:
Α) Στρέφω δεξιά.
Β) Στρέφω αριστερά.
Γ) Χειρίζω ανάποδα.
9) Τρεις βραχείς συριγμοί σημαίνουν:
Α) Στρέφω δεξιά.
Β) Στρέφω αριστερά.
Γ) Χειρίζω ανάποδα.
10) Πέντε βραχείς συριγμοί σημαίνουν:
Α) Χειρίζω ανάποδα.
Β) Στρέφω δεξιά.
Γ) Εκφράζω αμφιβολίες για τους χειρισμούς που κάνει άλλο πλοίο και περιμένω να εκδηλώσει τις προθέσεις του.
11) Το καπνογόνο έχει χρώμα:
Α) Κίτρινο.
Β) Πορτοκαλί.
Γ) Πράσινο.
12) Το σήμα κινδύνου που εκπέμπεται από το ραδιοτηλέφωνο ή το VHF αποτελείται από:
Α) Την αμάδα SOS.
Β) Από το ΝG.
Γ) Από την λέξη ΜΑΥ DΑΥ.
13) Η εκτόξευση /πυροδότηση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου γίνεται:
Α) Για να δείξουμε ότι υπάρχει κάποιο χαρμόσυνο γεγονός.
Β) Μετά από ώριμη σκέψη κα σωστή εκτίμηση της κατάστασης του κίνδυνου.
Γ) Για να δείξουμε σε φιλικό σκάφος ότι η περιοχή έχει πολλά ψάρια.
14) Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:
Α) Χρησιμοποιώντας το καπνογόνο μας.
Β) Χρησιμοποιώντας τα βεγγαλικά.
Γ) Ανάβοντας ένα κόκκινο φως.
15) Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:
Α) Χρησιμοποιώντας το καπνογόνο μας.
Β) Χρησιμοποιώντας τα βεγγαλικά.
Γ) Ανάβοντας ένα κόκκινο φως.