Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Όταν βρισκόμαστε με το σκάφος μας σε δίαυλο ή θαλάσσιο διάδρομο:
Α) Αγκυροβολούμε σε χώρο που μας εξυπηρετεί και επιδεικνύουμε τα σχήματα αγκυροβολίας για να μας προσέξουν τα άλλα σκάφη.
Β) Αγκυροβολούμε σε χώρο που δεν παρεμποδίζουμε την κίνηση άλλων σκαφών.
Γ) Δεν αγκυροβολούμε και δεν παρεμποδίζουμε την κίνηση άλλων πλοίων.
2) Όταν πρόκειται να αποπλεύσουμε από έναν όρμο ο χειριστής οφείλει:
Α) Να αποπλεύσει αφού πρώτα διαπιστώσει ότι 100 μέτρα εκατέρωθεν δεν υπάρχουν κολυμβητές.
Β) Να αποπλεύσει με μικρή ταχύτητα.
Γ) Να αποπλεύσει με τα κουπιά.
3) Κατά την μεθόρμιση του σκάφους από μια ράμπα, γλίστρα, που βρίσκεται κοντά σε πλαζ:
Α) Θα απομακρυνθώ μόνο με τα κουπιά.
Β) Θα απομακρυνθώ με μικρή ταχύτητα.
Γ) 50 μέτρα εκατέρωθεν να μην υπάρχει κολυμβητής.
4) Όταν πλέουμε με το σκάφος μας εντός διαύλου ή στην είσοδο του λιμένα:
Α) Η πορεία μας είναι στην αριστερή πλευρά.
Β) Κρατάμε πορεία στην δεξιά πλευρά.
Γ) Η πορεία μας είναι στο μέσον και αν υπάρχει κίνδυνος πάμε δεξιά.
5) Όταν οδηγούμε το σκάφος μας πίσω από σκάφη που έλκουν Σκιέρ:
Α) Πλέουμε πίσω οπό τους σκιέρ και πάνω στα απόνερά τους.
Β) Πλέουμε δίπλα στον σκιέρ.
Γ) Διατηρούμε απόσταση ασφαλείας τόσο από τους σκιέρ όσο και από τα σκάφη που προπορεύονται.
6) Κατά τον κατάπλου σε θέση ελλιμενισμού:
Α) Είμαστε έτοιμοι να χειρίσουμε κατάλληλα πλέοντας ήρεμα και με μεγάλη προσοχή.
Β) Πλέουμε ήρεμα και με μεγάλη προσοχή.
Γ) Χειρίζουμε κατάλληλα.
7) Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός επιδεινωθεί ο χειριστής:
Α) Αυξάνει στο μέγιστο την ταχύτητα του σκάφους για να επιστρέψει το ταχύτερο στο λιμένα
Β) Ζητά από τους επιβαίνοντες να φορέσουν τα ατομικά τους σωσίβια.
Γ) Ζητά τη γνώμη των επιβαινόντων για το τι πρέπει να κάνει.
8) Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει ξαφνικά να επιδεινώνεται ο χειριστής οφείλει:
Α) Να κάνει αλλαγή/ές πορείας με τελικό σκοπό την όσον το δυνατό συντομότερη επιστροφή στο λιμένα ή άλλο ασφαλή όρμο.
Β) Να πλέει σιγά σιγά για να μην κοπανάει το σκάφος.
Γ) Να πλέει με μεγάλη ταχύτητα αδιαφορώντας για τις καιρικές συνθήκες
9) Κάθε μηχανοκίνητο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Κάθε ακυβέρνητου ή απασχολούμενο με την αλιεία ή ιστιοφόρου πλοίου.
Β) Κάθε ακυβέρνητου ή περιορισμένης ικανότητας χειρισμών ή απασχολούμενο με την αλιεία ή ιστιοφόρου πλοίου.
Γ) Κάθε ακυβέρνητου ή ιστιοφόρου πλοίου.
10) Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος στο οποίο έχουμε VΗF ή ραδιοτηλέφωνο περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:
Α) Αναφέρουμε αμέσως στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή στο ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ (στο κανάλι 12), την κατάσταση του σκάφους, το είδος του κινδύνου και τις προθέσεις μας.
Β) Αναφέρουμε αμέσως στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή στο ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ (στο κανάλι 16), την κατάσταση του σκάφους, το είδος του κινδύνου, τη θέση μας και τις προθέσεις μας.
Γ) Αναφέρουμε αμέσως στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή στο ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ (στο κανάλι 12),την κατάσταση του σκάφους, το είδος του κινδύνου τις προθέσεις μας.
11) Προσωρινή στέρηση διπλώματος από παράβαση είναι:
Α) Από 1 μήνα έως 12 μήνες.
Β) Οριστική αφαίρεση διπλώματος.
Γ) Από 15 μέρες έως 3 μήνες.
12) Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:
Α) Να απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.
Β) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών εφόσον είναι προσδεμένοι στις θέσεις τους.
Γ) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση αλλά φορούν ατομικά σωσίβια.
13) Οι ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών οφείλουν:
Α) Να απαγορεύουν την χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα που δεν έχουν άδεια ικανότητας χειριστή ή άτομα που έχουν μεν άδεια αλλά βρίσκονται υπό τη επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.
Β) Να απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άλλους.
Γ) Να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα που δεν έχουν άδεια χειριστή αλλά επιβαίνουν και οι ίδιοι στο σκάφος.
14) Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:
Α) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου μόνο εφόσον επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
Β) Να απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου.
Γ) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου μόνο εφόσον τα σωστικά μέσα επαρκούν για όλους τους επιβαίνοντες.
15) Οι ιδιοκτήτες/χειριστές ταχυπλόων σκαφών οφείλουν:
Α) Να διατηρούν τα εφόδια σε καλή κατάσταση, να μην έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους και να βρίσκονται στο κατά το δυνατόν ασφαλέστερο σημείο του σπιτιού
Β) Να έχουν πρόσφορα και για άμεση χρήση όλα τα εφόδια αδιαφορώντας για το αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους.
Γ) Να έχουν πρόσφορα και για άμεση χρήση όλα τα εφόδια και να μην έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους.
16) Οι ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών οφείλουν:
Α) Να φροντίζουν τα σκάφη τους μόνο όταν αυτοί νομίζουν ότι επιβάλλεται.
Β) Να φροντίζουν μόνο για την εσωτερική εμφάνιση των σκαφών τους.
Γ) Να φροντίζουν για την επιθεώρηση των σκαφών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
17) Η γνώση του δελτίου καιρού που ισχύει στη περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:
Α) Απαραίτητη, ώστε να επιδεικνύουμε στους επιβαίνοντες στο σκάφος τις γνώσεις μας επί των καιρικών συνθηκών.
Β) Απαραίτητη ώστε να ματαιώνεται το ταξίδι αν επικρατούν ή αναμένεται να επικρατήσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Γ) Απλώς αναγκαία για τον υπολογισμό του εκτάματος του σχοινιού ή της αλυσίδας της άγκυρας κατά την αγκυροβολία του σκάφους.
18) Η κυκλοφορία ταχυπλόων σκαφών με εξαίρεση τα θαλάσσια μοτοποδήλατα και HOVER CRAFT απαγορεύεται:
Α) Σε απόσταση μικρότερη των (100) μέτρων από τις ακτές.
Β) Σε απόσταση μικρότερη των (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων σε οργανωμένες πλαζ, (300) μέτρα από το σύνηθες σημείο που φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι σε ελεύθερες πλαζ που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και σε απόσταση μικρότερη των (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη από (5) κόμβους.
Γ) Σε απόσταση μικρότερη των (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων σε οργανωμένες πλαζ, (200) μέτρα από το σύνηθες σημείο που φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι σε ελεύθερες πλαζ, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και σε απόσταση μικρότερη των (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη από (5) κόμβους.
19) Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχυπλόου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος εις βάρος ενός άλλου σκάφους ή προσώπου οφείλει:
Α) Να παραμείνει στο τόπο του ατυχήματος και να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στους παθόντες. Επίσης να αναφέρει το ταχύτερο στη Λιμενική Αρχή το ατύχημα.
Β) Να παραμείνει μόνο στο τόπο του ατυχήματος.
Γ) Να αναφέρει το συμβάν στη λιμενική αρχή.
20) Η κυκλοφορία θαλάσσιων μοτοποδηλάτων και των HOVERCRAFT απαγορεύεται:
Α) Σε απόσταση μικρότερη των (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στιςθαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα μεγαλύτερη των (5) κόμβων, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.
Β) Σε απόσταση μικρότερη των (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων, σε απόσταση μικρότερη των (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.
Γ) Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τους λουόμενους.