Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η γνώση του δελτίου καιρού που ισχύει στη περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:
Α) Απαραίτητη για να αλλάξουμε πορεία πλεύσης.
Β) Απαραίτητη γα να δείξουμε τις γνώσεις μας σε τυχόν επιβαίνοντες στο σκάφος μας.
Γ) Απαραίτητη ώστε να ματαιώνεται το ταξίδι αν επικρατούν ή επικρατήσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
2) Η πρωταρχική αιτία του ανέμου είναι:
Α) Η διαφορά θερμοκρασίας του αέρα.
Β) Η διεύθυνση και η ένταση.
Γ) Τα χαμηλά βαρομετρικά.
3) Τραμουντάνα είναι ο άνεμος:
Α) Ανατολικός.
Β) Δυτικός.
Γ) Βόρειος.
4) Σορόκος είναι άνεμος:
Α) Δυτικός.
Β) Βόρειος Δυτικός.
Γ) Νότιος Ανατολικός.
5) Γαρμπής είναι άνεμος:
Α) Βόρειος Δυτικός.
Β) Νότιος Δυτικός.
Γ) Νότιος Ανατολικός.
6) Ο Γρέγος είναι άνεμος:
Α) Νότιος Δυτικός.
Β) Βόρειος Δυτικός.
Γ) Βόρειος Ανατολικός.
7) Η κλίμακα 5 Μποφόρ είναι:
Α) Ταραγμένη.
Β) Πολύ ταραγμένη.
Γ) Κυματώδης.
8) Η κλίμακα 6 Μποφόρ είναι:
Α) Πολύ ταραγμένη.
Β) Πολύ κυματώδης.
Γ) Κυματώδης.
9) Στα 5 Μποφόρ πιθανό ύψος κύματος είναι:
Α) 1,25-2.
Β) 1,25-2,5.
Γ) 2,5-4.