Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Κάθε προσαραγμένο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:
Α) Το φανό ή τους φανούς αγκυροβολίας (ανάλογα με το μήκος του) και δυο αναλάμποντες κόκκινους φανούς ορατούς σε όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Τους πλευρικούς φανούς και δυο κόκκινους φανούς ορατούς σε όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή.
Γ) Το φανό ή τους φανούς αγκυροβολίας (ανάλογα με το μήκος του) και τους δυο κόκκινους φανούς ορατούς σε όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή.
2) Ένα αγκυροβολημένο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Σε περίβλεπτο σημείο της πλώρης έναν μαύρο κώνο.
Β) Σε περίβλεπτο σημείο της πλώρης μια μαύρη σφαίρα.
Γ) Σε περίβλεπτο σημείο της πρύμνης, μια μαύρη σφαίρα.
3) Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Τρεις (3) μαύρες μπάλες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Σε περίβλεπτο σημείο δυο κώνους μαύρου χρώματος με τις κορυφές ενωμένες.
Γ) Δύο (2) μαύρες μπάλες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
4) Ένα προσαραγμένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Τρεις μαύρες σφαίρες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Δύο μαύρες σφαίρες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
Γ) Τρεις μαύρους ρόμβους σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
5) Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο (ή χωρίς) οφείλει να επιδεικνύει κατά την ημέρα:
Α) Δύο μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη γραμμή περίβλεπτες.
Β) Ένα μαύρο κώνο σε περίβλεπτη θέση.
Γ) Δύο μαύρους κώνους με τις κορυφές ενωμένες σε περίβλεπτο σημείο.
6) Ρυμουλκό πλοίο που ρυμουλκεί οφείλει κατά τη διάρκεια της ημέρας να φέρει:
Α) Σε κάθε περίπτωση ένα μαύρο ρομβοειδές σχήμα.
Β) Μια μαύρη σφαίρα σε περίβλεπτο σημείο όταν το μήκος του ρυμουλκίου είναι κάτω των 200 μέτρων.
Γ) Ένα μαύρο ρομβοειδές σχήμα σε περίβλεπτο σημείο μόνο αν το μήκος του ρυμουλκίου υπερβαίνει τα 200 μέτρα.
7) Μακρός συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:
Α) 4-6 δευτερόλεπτα περίπου.
Β) 4 δευτερόλεπτα περίπου.
Γ) 3 δευτερόλεπτα περίπου.
8) Βραχύς συριγμός (.) είναι αυτός που διαρκεί:
Α) 4-6 δευτερόλεπτα περίπου.
Β) 1 δευτερόλεπτο περίπου.
Γ) 2 δευτερόλεπτα περίπου.
9) Ένας βραχύς συριγμός σημαίνει:
Α) Χειρίζω ανάποδα.
Β) Στρέφω αριστερά.
Γ) Στρέφω δεξιά.
10) Τρεις βραχείς συριγμοί σημαίνουν:
Α) Στρέφω δεξιά.
Β) Στρέφω αριστερά.
Γ) Χειρίζω ανάποδα.
11) Πέντε βραχείς συριγμοί σημαίνουν:
Α) Χειρίζω ανάποδα.
Β) Στρέφω δεξιά.
Γ) Εκφράζω αμφιβολίες για τους χειρισμούς που κάνει άλλο πλοίο και περιμένω να εκδηλώσει τις προθέσεις του.
12) Το σήμα που εκπέμπεται από το ραδιοτηλέφωνο ή το VHF αποτελείται από:
Α) Την ομάδα S.O.S.( _ . _ ) του μορσικού κώδικα σημάτων.
Β) Το σήμα κινδύνου NC( _ . _ . _ . ) του διεθνούς κώδικα σημάτων.
Γ) Από τη λέξη ΜΑΥ DΑΥ
13) Η εκτόξευση /πυροδότηση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου γίνεται:
Α) Για να δείξουμε σε φιλικό σκάφος ότι η περιοχή έχει πολλά ψάρια.
Β) Μετά από ώριμη σκέψη κα σωστή εκτίμηση της κατάστασης του κίνδυνου.
Γ) Για να δείξουμε ότι υπάρχει κάποιο χαρμόσυνο γεγονός.
14) Το χρώμα του καπνού του καπνογόνου πρέπει να είναι:
Α) Γκρι
Β) Λευκό
Γ) Πορτοκαλί
15) Η χρήση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου και των καπνογόνων γίνεται από την:
Α) Προσήνεμη πλευρά του σκάφους.
Β) Υπήνεμη πλευρά του σκάφους.
Γ) Πλώρη του σκάφους.
16) Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:
Α) Χρησιμοποιώντας τα σήματα κινδύνου (καπνογόνα).
Β) Ανάβοντας ένα λευκό φως.
Γ) Χρησιμοποιώντας τα σήματα κινδύνου (βεγγαλικά).
17) Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:
Α) Χρησιμοποιώντας τα σήματα κινδύνου (βεγγαλικά).
Β) Υψώνοντας μία λευκή σφαίρα.
Γ) Χρησιμοποιώντας τα σήματα κινδύνου (καπνογόνα).
18) Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος μας περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:
Α) Δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια.
Β) Χρησιμοποιούμε τα σήματα κινδύνου (καπνογόνα, βεγγαλικά, κ.λπ.)για να συνεγείρουμε τα παραπλέοντα σκάφη ή τους ευρισκόμενους στην ξηρά για να ειδοποιηθεί η Λιμενική Αρχή.
Γ) Εγκαταλείπουμε άμεσα το σκάφος πέφτοντας στη θάλασσα.
19) Αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος οφείλει να γνωρίζει:
Α) Μόνο τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. αδιαφορώντας για τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα που ισχύουν.
Β) Μόνον τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα που ισχύουν, αδιαφορώντας για τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ.
Γ) Τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) και να τους εφαρμόζει, καθώς και τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα που ισχύουν στη χώρα μας για την κίνηση των ταχυπλόων σκαφών.
20) Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:
Α) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου μόνον εφόσον επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
Β) Να απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου.
Γ) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου μόνον εφόσον τα σωστικά μέσα επαρκούν για όλους τους επιβαίνοντες.