Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:
Α) Στις θάλασσες, όλων των κρατών.
Β) Σε όλες τις θάλασσες και τα λιμάνια της Ελλάδας.
Γ) Σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της υδρογείου.
2) Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:
Α) Σε όλη την Ελλάδα.
Β) Σε όλα τα κράτη της υδρογείου.
Γ) Τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στα ύδατα που συγκοινωνούν με αυτήν.
3) Αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος οφείλει να γνωρίζει:
Α) Μόνο τις διατάξεις του (Δ.Κ.Α.Σ.) που εφαρμόζονται στη χώρα του.
Β) Μόνο τους ειδικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται σ’ όλα τα κράτη.
Γ) Τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και να τους εφαρμόζει, καθώς και τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα μας για την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών.
4) Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) έχει εφαρμογή:
Α) Σε όλα τα εμπορικά και επιβατηγά πλοία.
Β) Σε όλα τα Ναυταθλητικά πλοία και πολεμικά
Γ) Σε όλα τα πλοία χωρίς εξαίρεση.
5) Οποιοσδήποτε χειρισμός γίνεται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει ανάλογα με τις συνθήκες της περίπτωσης:
Α) Να είναι κατανοητός.
Β) Να είναι αρκετά μεγάλος.
Γ) Να είναι σαφής, σταθερός, ξεκάθαρος και να γίνεται έγκαιρα και σύμφωνα με τους κανόνες της Ναυτικής Τέχνης.
6) Οποιαδήποτε μεταβολή πορείας ή αλλαγή ταχύτητας επιχειρείται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει να είναι:
Α) Με μεγάλη ταχύτητα ώστε να γίνεται αντιληπτή από το άλλο πλοίο.
Β) Με μικρή ταχύτητα, ώστε το άλλο πλοίο να προλάβει να αλλάξει πορεία.
Γ) Αρκετά μεγάλη ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή από το άλλο πλοίο.
7) Κάθε πλοίο που καταφθάνει ένα άλλο πλοίο οφείλει:
Α) Το καταφθάνον να απομακρύνεται αττό την πορεία του καταφθανόμενου.
Β) Το καταφθανόμενο να αλλάζει πορεία σύμφωνα με τις προθέσεις του καταφθάνοντος.
Γ) Να ενημερώνει το καταφθανόμενο για τις προθέσεις του.
8) Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα συναντώνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες κατά τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, υποχρεούται:
Α) Κάθε ένα πλοίο να στρίψει αριστερά.
Β) Κάθε ένα πλοίο να στρίψει δεξιά ώστε να περάσει από την αριστερή πλευρά του άλλου.
Γ) Να κρατήσουν και τα δύο την πορεία τους.
9) Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης οφείλουν:
Α) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς τη δεξιά του πλευρά να απομακρύνεται από τη πορεία του άλλου και να αποφεύγει να περνά από την πλώρη του.
Β) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς την αριστερή του πλευρά να απομακρύνεται από την πορεία του άλλου.
Γ) Και τα δύο να κάνουν δεξιά.
10) Κάθε ιστιοφόρο πλοίο θα απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Ακυβέρνητου πλοίου, πλοίου περιορισμένου ικανότητας χειρισμών, πλοίου ασχολούμενου με την αλιεία.
Β) Ακυβέρνητου πλοίου.
Γ) Πλοίου ασχολούμενου με την αλιεία, ακυβέρνητου πλοίου.
11) Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία θα απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών, ιστιοφόρου, ακυβέρνητου.
Β) Ακυβέρνητου πλοίου, πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών.
Γ) Ιστιοφόρου.
12) Σε κάθε περίπτωση το πλοίο που υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Κ.Α.Σ. να απομακρύνεται από την πορεία άλλου πλοίου πρέπει:
Α) Να χειρίζει έγκαιρα κι ουσιαστικά, ώστε να τηρείται μακριά από αυτό.
Β) Να χειρίζει αργά αργά και τηρείται κοντά σε αυτό.
Γ) Να αναμένει τις προθέσεις του άλλου.
13) Πλοίο το οποίο υποχρεούται να διασχίσει λωρίδα θαλάσσιας κυκλοφορίας;
Α) Θα την διασχίσει προσεχτικά και κατά ορθή γωνία ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφοριακής ροής.
Β) Θα την διασχίσει προσεχτικά χωρίς να υπολογίζει την γωνία πλεύσης.
Γ) Θα την διασχίσει με μεγάλη ταχύτητα εκπέμποντας συριγμούς.