Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε περίπτωση αμφιβολίας ο κίνδυνος σύγκρουσης θα θεωρείται ότι:
Α) Δεν είναι σίγουρος.
Β) Δεν υπάρχει.
Γ) Υπάρχει.
2) Οποιαδήποτε μεταβολή πορείας ή αλλαγή ταχύτητας επιχειρείται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση, πρέπει να είναι:
Α) Αρκετά μικρή ώστε να γίνεται σιγά σιγά αντιληπτή από το άλλο πλοίο.
Β) Αρκετά μεγάλη ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή από το άλλο πλοίο.
Γ) Ανεπαίσθητη ώστε να μην γίνεται αντιληπτή από το άλλο πλοίο και προκληθεί πανικός.
3) Σε κάθε περίπτωση το πλοίο που υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Κ.Α.Σ. να απομακρύνεται από την πορεία άλλου πλοίου πρέπει:
Α) Να χειρίζει σιγά σιγά και να τηρείται όσο το δυνατόν πλησίον αυτού.
Β) Να αναμένει την εκδήλωση των προθέσεων του άλλου πλοίου.
Γ) Να χειρίζει έγκαιρα και ουσιαστικά ώστε να τηρείται μακριά από αυτό.
4) Οι φανοί των πλοίων πρέπει να ανάβουν:
Α) Από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου καθώς και στις περιπτώσεις περιορισμένης ορατότητας κατά την διάρκεια της ημέρας.
Β) Σε κάθε περίπτωση.
Γ) Μόνο κατά τη νύχτα.
5) Περίβλεπτος φανός είναι:
Α) Φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού κορώνης και χρησιμοποιείται σε πλοία ακυβέρνητα, προσαραγμένα, περιορισμένης ικανότητας χειρισμών καθώς και σε μικρά σκάφη. Το χρώμα του εξαρτάται από την κατάσταση του πλοίου.
Β) Φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του εφίστιου φανού και χρησιμοποιείται σε πλοία ακυβέρνητα, προσαραγμένα, περιορισμένης ικανότητας χειρισμών καθώς και σε μικρά σκάφη. Το χρώμα του εξαρτάται από την κατάσταση του πλοίου.
Γ) Φανάρι ορατό σε όλα τα σημεία του ορίζοντα και χρησιμοποιείται σε πλοία ακυβέρνητα, προσαραγμένα, περιορισμένης ικανότητας χειρισμών καθώς και σε μικρά σκάφη. Το χρώμα του εξαρτάται από την κατάσταση του πλοίου που επισημαίνει.
6) Εφίστιος φανός είναι:
Α) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου που φωτίζει τόξο 135° μοιρών τοποθετούμενο κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τομέα 67,5 μοιρών δεξιά και αριστερά της πρύμνης.
Β) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου και φωτίζει τόξο 225° μοιρών, τοποθετούμενο έτσι ώστε να καλύπτει τομέα 112,5 μοιρών δεξιά και αριστερά της διαμήκης κεντρικής γραμμής (πλώρης-πρύμνης) του πλοίου.
Γ) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου και φωτίζει τόξο 360° μοιρών, τοποθετούμενο έτσι ώστε να καλύπτει τομέα 180° μοιρών δεξιά και αριστερά της διαμήκους κεντρικής γραμμής, (πλώρης - πρύμνης) του πλοίου.
7) Πλευρικοί φανοί είναι:
Α) Ένα κόκκινο φανάρι στη αριστερή και ένα πράσινο φανάρι στην δεξιά πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο του ορίζοντα 225° μοιρών.
Β) Ένα πράσινο φανάρι στη δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο του ορίζοντα 112,5° μοιρών.
Γ) Ένα πράσινο φανάρι στη αριστερή και ένα κόκκινο φανάρι στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο του ορίζοντα 122,5° μοιρών.
8) Φανός κορώνης είναι:
Α) Λευκό φανάρι στην πρύμνη του πλοίου και φωτίζει τόξο ορίζοντα 135° μοιρών, τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει 67,5° μοίρες δεξιά και αριστερά της πρύμνης.
Β) Λευκό φανάρι στην πρύμνη του πλοίου και φωτίζει τόξο ορίζοντα 135 μοιρών, τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει 67,5 μοίρες δεξιά και αριστερά της πλώρης.
Γ) Λευκό φανάρι στην πρύμνη του πλοίου και φωτίζει τόξο ορίζοντα225° μοιρών τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει 112,5° μοίρες δεξιά και αριστερά της πρύμνης.
9) Ο αναλάμπων φανός χρησιμοποιείται:
Α) Από τα ταχύπλοα.
Β) Από τα ταχύπλοα επιβατηγά πλοία.
Γ) Από όλα τα πλοία.
10) Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους κάτω των πενήντα (50) μέτρων πρέπει να επιδεικνύει όταν ταξιδεύει κατά τη νύχτα:
Α) Τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Β) Έναν εφίστιο φανό, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Γ) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
11) Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους άνω των πενήντα (50) μέτρων πρέπει να επιδεικνύει όταν ταξιδεύει κατά την νύχτα:
Α) Έναν εφίστιο φανό, τους πλευρικούς και τον φανό κορώνης.
Β) Τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Γ) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
12) Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με κυκλικά δίχτυα (γρι - γρι) και κινείται, πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα:
Α) Έναν πράσινο φανό κι ένα λευκό περίβλεπτους και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Ένα κόκκινο φανό και ένα λευκό περίβλεπτους και σε κατακόρυφη γραμμή, πλευρικούς φανούς, φανό κορώνης.
Γ) Έναν κόκκινο φανό κι ένα λευκό περίβλεπτους και σε κατακόρυφη γραμμή.
13) Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο (μηχανότρατα), το μήκος του δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) μέτρα και κινείται κατά τη νύχτα φέρει:
Α) Έναν εφίστιο φανό προς την πρύμνη, πλευρικούς φανούς και φανό κορώνης.
Β) Δυο φανούς ορατούς σε όλον τον ορίζοντα σε κατακόρυφη γραμμή, ο ανώτερος πράσινος και ο κατώτερος λευκός.
Γ) Δυο φανούς σε όλον τον ορίζοντα σε κατακόρυφη γραμμή, ο ανώτερος πράσινος και ο κατώτερος λευκός, πλευρικούς φανούς και φανό κορώνης.
14) Φανός ρυμούλκησης είναι:
Α) Περίβλεπτος κίτρινος φανός που χρησιμοποιείται πάνω από τον φανό της κορώνης του ρυμουλκού.
Β) Κίτρινο φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού κορώνης, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται πάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκού.
Γ) Κίτρινο φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού κορώνης, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται πάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκούμενου.
15) Ένα μηχανοκίνητο πλοίο που ρυμουλκεί πρέπει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:
Α) Τους πλευρικούς φανούς, το φανό της κορώνης και το φανό ρυμούλκησης.
Β) Τους πλευρικούς φανούς και το το φανό κορώνης.
Γ) Δύο (2) εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή και εφόσον το ρυμούλκιο από την πρύμνη του ρυμουλκού έως την πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι πάνω από 200μ., τρεις (3) εφίστιους, τους πλευρικούς φανούς, το φανό της κορώνης και το φανό ρυμούλκησης πάνω από το φανό της κορώνης.
16) Ένα ρυμουλκούμενο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Ένα μόνο λευκό περίβλεπτο φανό.
Β) Τους πλευρικούς φανούς και το φανό ρυμούλκησης.
Γ) Τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
17) Ένα μηχανοκίνητο σκάφος κάτω των εφτά (7) μέτρων του οποίου η ταχύτητα του δεν υπερβαίνει τους εφτά (7) κόμβους μπορεί να επιδεικνύει:
Α) Ένα μόνο λευκό περίβλεπτο φανό και εφόσον είναι πρακτικά δυνατόν και τους πλευρικούς φανούς.
Β) Τους δυο τουλάχιστον πλευρικούς φανούς.
Γ) Τους δυο πλευρικούς φανούς και τον φανό κορώνης.
18) Ένα ιστιοφόρο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
Β) Έναν εφίστιο φανό, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Γ) Τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
19) Κάθε αγκυροβολημένο πλοίο μήκους άνω των πενήντα (50) μέτρων οφείλει να επιδεικνύει:
Α) Ένα λευκό φανό ορατό σε όλο τον ορίζοντα στη πρύμνη.
Β) Έναν λευκό φανό ορατό σε όλο τον ορίζοντα στη πλώρη και ένα λευκό φανό ορατό σε όλο τον ορίζοντα στη πρύμνη.
Γ) Ένα λευκό εφίστιο φανό.
20) Κάθε ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:
Α) Δύο (2) κόκκινους φανούς ορατούς σε όλον τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή, κι εφόσον κινείται (παρασύρεται από άνεμο, ρεύμα, κυματισμό κ.λπ.), τους πλευρικούς φανούς, και το φανό της κορώνης.
Β) Δύο (2) κόκκινους φανούς ορατούς σε όλον τον ορίζοντα και έναν εφίστιο φανό.
Γ) Δύο (2) κόκκινους φανούς ορατούς σε όλον τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή και εφόσον κινείται (παρασύρεται από άνεμο, ρεύμα, κυματισμό κ.λπ.) τους πλευρικούς φανούς.