Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
2) Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
Α) Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
Β) Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Γ) Ηχορύπανση.
3) Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
Α) Επιτάχυνση.
Β) Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Γ) Ακινητοποίηση.
4) Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
Α) Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Β) Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Γ) Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
5) Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
Α) Ο καφές και το νερό.
Β) Οι χάρτες.
Γ) Τα γυαλιά ηλίου.
6) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
Α) Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Β) Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Γ) Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
7) Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
Α) Το δάπεδο του λεωφορείου.
Β) Το εξωτερικό της στροφής.
Γ) Το εσωτερικό της στροφής.
8) Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, μπορεί να είναι:
Α) Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
Β) Η ισχύς και η απόδοση.
Γ) Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
9) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
Α) Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Β) Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Γ) Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
10) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση:
Α) Έχει μικρότερη απόδοση.
Β) Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Γ) Έχει ίδια απόδοση.
11) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
Α) Φρούτων και λαχανικών.
Β) Νερού.
Γ) Πουλερικών ή/και ψαριών.
12) Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Α) Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Β) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
13) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
Α) Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Β) Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Γ) Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
14) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
Α) 112 ώρες.
Β) 144 ώρες.
Γ) 90 ώρες.
15) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Α) Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Β) Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Γ) Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
16) Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
Α) Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Β) Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Γ) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
17) Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
Α) Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Β) Ακουστεί θόρυβος.
Γ) Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
18) Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο (ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
Α) Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Β) Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Γ) Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
19) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
Α) Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Β) Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Γ) Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
20) Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Α) Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Β) Το φορτίο και την ταχύτητα.
Γ) Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
21) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
Α) Ως άλλη εργασία.
Β) Ως ανάπαυση.
Γ) Ως ύπνος.
22) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Β) Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
Γ) Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
23) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
Α) Μέγιστο απόβαρο.
Β) Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
Γ) Μέγιστο μεικτό βάρος.
24) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Α) Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Β) Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Γ) Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
25) Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
Α) Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Β) Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Γ) Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
26) Η εργονομία ασχολείται με:
Α) Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Β) Το εργατικό δίκαιο.
Γ) Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
27) Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
Α) Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Β) Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Γ) Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
28) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίστασή του:
Α) Στην ανατροπή.
Β) Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Γ) Στους χειρισμούς του οδηγού.
29) Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
Α) Του προσφέρετε νερό.
Β) Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Γ) Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
30) Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
Α) Ο δυνατός καφές.
Β) Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Γ) Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
31) Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
Α) Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Β) Νεκρό.
Γ) Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
32) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
Α) Το πολύ 45 ωρών.
Β) Τουλάχιστον 33 ωρών.
Γ) Τουλάχιστον 57 ωρών.
33) Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
Α) Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Β) Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Γ) Απενεργοποιείται αυτόματα το abs.
34) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
Α) Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Β) Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Γ) Προστατεύει το περιβάλλον.
35) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
Α) Στον κινητήρα.
Β) Στο κέντρο στροφής.
Γ) Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
36) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
Α) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Β) Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Γ) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
37) Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
Α) Αστικά λεωφορεία.
Β) Σχολικά λεωφορεία.
Γ) Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
38) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
Α) Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
Β) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Γ) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
39) Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
Α) Δεν έχει κανείς.
Β) Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Γ) Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
40) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους λέγεται:
Α) Ελκτική.
Β) Κινητική.
Γ) θερμική.
41) Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
Α) Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
Β) Το είδος του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Γ) Η οικογενειακή κατάσταση.
42) Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
Α) Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
Β) Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
Γ) Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
43) Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
Α) Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Β) Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Γ) Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
44) Το διάλειμμα γίνεται:
Α) Εκτός του οχήματος μόνο.
Β) Εντός του οχήματος μόνο.
Γ) Εντός ή εκτός του οχήματος.
45) Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
Α) 3 ετών.
Β) 8 ετών.
Γ) 10 ετών.
46) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
Α) Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Β) Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Γ) Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
47) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Α) Η άνεση.
Β) Η ασφάλεια.
Γ) Η αύξηση της αποδοτικότητας.
48) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Α) Είναι σταθερό.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
49) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
Α) Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Β) Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Γ) Του κινητήρα και των τροχών.
50) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
Α) Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
Β) Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Γ) Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
51) Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
Α) Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
Β) Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Γ) Τον κινητήρα με το διαφορικό.
52) Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
Α) Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
Β) Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
Γ) Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
53) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
Α) Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Β) Το ανασηκώσετε.
Γ) Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
54) Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
Α) Το φορτίο του οχήματος.
Β) Το ύψος του οδηγού.
Γ) Το ύψος του οχήματος.
55) Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
Α) 70 km/h.
Β) 80 km/h.
Γ) 90 km/h.
56) Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
Α) Τη συσκευή του ταχογράφου.
Β) Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Γ) Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
57) Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
Α) Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Β) Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Γ) Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
58) Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
Α) Καθημένων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
Β) Καθημένων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Γ) Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθημένων.
59) Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
Α) Απογευματινές.
Β) Μεσημβρινές.
Γ) Πρωίες πρωινές.
60) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Α) Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Β) Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Γ) Ως πιστωτική κάρτα.