Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Β) Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
Γ) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.
2) Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
Α) Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Β) Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Γ) Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
3) Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
Α) Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Β) Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Γ) Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
4) Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Α) Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Β) Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Γ) Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
5) Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
Α) Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Β) Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Γ) Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
6) Τα τουριστικά λεωφορεία:
Α) Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Β) Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Γ) Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
7) Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
Α) Της καταπόνησης των τροχών.
Β) Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Γ) Της κατανάλωσης καυσίμου.
8) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Α) Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Β) Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Γ) Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
9) Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
Α) Είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Β) Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Γ) Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
10) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
11) Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
Α) Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Β) Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Γ) Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
12) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
Α) 112 ώρες.
Β) 144 ώρες.
Γ) 90 ώρες.
13) Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Α) Μικρότερη.
Β) Ίση.
Γ) Μεγαλύτερη.
14) Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:
Α) Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
Β) Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά.
Γ) Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.
15) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
Α) 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
Β) 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
Γ) 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
16) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Α) Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Β) Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Γ) Με κάθε αλλαγή οδηγού.
17) Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Α) Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Β) Το φορτίο και την ταχύτητα.
Γ) Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
18) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
Α) Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Β) Από το τιμόνι στους τροχούς.
Γ) Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντήριους.
19) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
20) Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
Α) 70 km/h.
Β) 80 km/h.
Γ) 90 km/h.
21) Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
Α) Υδροπνευματικό σασμάν.
Β) Αυτόματο σασμάν.
Γ) Μηχανικό σασμάν.
22) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Α) Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Β) Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Γ) Ως πιστωτική κάρτα.
23) Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
Α) 9 επιβάτες.
Β) 15 επιβάτες.
Γ) 19 επιβάτες.
24) Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
Α) «Διαθεσιμότητα».
Β) «Ανάπαυση».
Γ) «Αλλη εργασία».
25) Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Α) Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Β) Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Γ) Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
26) Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
Α) Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Β) Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Γ) Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
27) Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές:
Α) Πάντοτε.
Β) Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Γ) Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
28) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
Α) Πρέπει να κοιμάται.
Β) Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Γ) Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
29) Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
Α) Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
Β) Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Γ) Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
30) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
Α) Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Β) Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Γ) Μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής.
31) Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
Α) Η αριστερή στροφή.
Β) Η οπισθοπορεία.
Γ) Η δεξιά στροφή.
32) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
Α) Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Β) Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Γ) Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
33) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
Α) 4,5 ωρών.
Β) 45 λεπτών.
Γ) 45 ωρών.
34) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Α) Με άμεση και απότομη πέδηση.
Β) Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Γ) Με άναμμα του δεξιού φλας.
35) Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
Α) Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Β) Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Γ) Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτως διαδρομής.
36) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Α) Τις ώρες εργασίας.
Β) Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Γ) Τις ώρες ύπνου.
37) Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
Α) Παραμένει σταθερή.
Β) Μειώνεται.
Γ) Αυξάνεται.
38) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Α) Η άνεση.
Β) Η ασφάλεια.
Γ) Η αύξηση της αποδοτικότητας.
39) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
Α) Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Β) Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Γ) Του κινητήρα και των τροχών.
40) Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
Α) Τη ροή υγρού φρένων.
Β) Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Γ) Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
41) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
Α) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Β) Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου.
Γ) Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
42) Για την απο/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
Α) Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Β) Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Γ) Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
43) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
Α) Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Β) Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Γ) Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
44) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
Α) Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Β) Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Γ) Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
45) Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
Α) Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
Β) Διαρκή κόπωση.
Γ) Διαρκή ευφορία.
46) Η ζώνη ασφαλείας:
Α) Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
Β) Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Γ) Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
47) Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
Α) Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Β) Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Γ) Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
48) Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Α) Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Β) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
49) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Α) Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Β) Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Γ) Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
50) Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
Α) Εκτός του οχήματος.
Β) Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Γ) Εντός του οχήματος.
51) Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
Α) Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Β) Στο σαγόνι.
Γ) Στο πάνω μέρος των αυτιών.
52) Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
Α) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Β) Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Γ) Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
53) Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
Α) Φωτεινό σηματοδότη.
Β) Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Γ) Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
54) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
Α) Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Β) Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Γ) Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
55) Τριβή ονομάζεται:
Α) Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Β) Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Γ) Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
56) Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
Α) Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για την απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Β) Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Γ) Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
57) Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:
Α) 1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
Β) 1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
Γ) 40.000 επιβατοχιλιόμετρα.
58) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
Α) 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Β) Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Γ) Μίας ημερολογιακής ημέρας.
59) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό τα παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
60) Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
Α) Διαρκή ευφορία.
Β) Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Γ) Διαρκή κόπωση.