Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
Α) Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Β) Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Γ) Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
2) Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
Α) Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Β) Νεκρό.
Γ) Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
3) Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνιστάται:
Α) Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης.
Β) Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Γ) Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
4) Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:
Α) Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Β) Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Γ) Ίδιες για τους ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
5) Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
Α) Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Β) Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Γ) Μείωση του κόστους συντήρησης.
6) Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
Α) Πέντε 24ωρα.
Β) Έξι 24ωρα.
Γ) Επτά 24ωρα.
7) Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
Α) Μόνο όταν είναι σε σχάση.
Β) Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Γ) Μόνο όταν κινείται.
8) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
Α) Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
Β) Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Γ) Δεν έχει καμμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
9) Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
Α) Απαγορεύεται.
Β) Επιτρέπεται πάντοτε.
Γ) Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
10) Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
Α) Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Β) Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Γ) Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
11) Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Δωρεάν.
12) Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
Α) 18 τόνους.
Β) 12 τόνους.
Γ) 6 τόνους.
13) Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
Α) Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Β) Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Γ) Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
14) Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
Α) Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
Β) Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
Γ) Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
15) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
Α) Ως άλλη εργασία.
Β) Ως ανάπαυση.
Γ) Ως ύπνος.
16) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
Α) Μειώνεται.
Β) Αυξάνεται.
Γ) Δεν μεταβάλλεται.
17) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
Α) Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
Β) Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Γ) Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
18) Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
Α) Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Β) Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Γ) Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
19) Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
Α) 7,5 τόνοι.
Β) 4,5 τόνοι.
Γ) 4 τόνοι.
20) Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών) εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
Α) 90 ώρες.
Β) 100 ώρες.
Γ) 112 ώρες.
21) Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
Α) Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
Β) Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Γ) Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
22) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Α) Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Β) Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Γ) Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
23) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδό του στη χώρα, ο μεταφορέας:
Α) Απαλλάσσεται.
Β) Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Γ) Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
24) Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
Α) Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Β) Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Γ) Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
25) Το μέγεθος της ροπής είναι:
Α) Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Β) Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Γ) Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
26) Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
Α) Η κόπωση του κινητήρα.
Β) Η κόπωση του συσσωρευτή.
Γ) Η κόπωση του οδηγού.
27) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
Α) Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Β) Το πολύ 45 λεπτών.
Γ) Τουλάχιστον 35 λεπτών.
28) Σε περίπτωση δύο οδηγών:
Α) Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Β) Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Γ) Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
29) Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
Α) Ανώφελη.
Β) Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Γ) Υποχρεωτική.
30) Η εργονομία ασχολείται με:
Α) Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Β) Το εργατικό δίκαιο.
Γ) Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
31) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
Α) Το πολύ 45 ωρών.
Β) Τουλάχιστον 33 ωρών.
Γ) Τουλάχιστον 57 ωρών.
32) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Α) Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Β) Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Γ) Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
33) Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
Α) Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
Β) Το γραφείο και τους οδηγούς.
Γ) Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
34) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Α) Σε δύσπνοια.
Β) Στη διάσωση του τραυματία.
Γ) Σε μόνιμες βλάβες.
35) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
Α) Τα έργα υποδομής.
Β) Οι καιρικές συνθήκες.
Γ) Ο άνθρωπος.
36) Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης:
Α) Της κλιματικής αλλαγής.
Β) Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Γ) Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
37) Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
Α) Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Β) Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Γ) Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
38) Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
Α) Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Β) Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Γ) Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
39) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
Α) Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Β) Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Γ) Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
40) Η ζώνη ασφαλείας:
Α) Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
Β) Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Γ) Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
41) Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
Α) Μικρότερη.
Β) Ίση.
Γ) Μεγαλύτερη.
42) Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
Α) Τη ροή υγρού φρένων.
Β) Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Γ) Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
43) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό τα παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
44) Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
Α) Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Β) Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Γ) Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
45) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
Α) Τον οδηγό μόνο.
Β) Το όχημα μόνο.
Γ) Τον οδηγό και το όχημα.
46) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
Α) Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
Β) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Γ) Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
47) Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησής του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
Α) Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Β) Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Γ) Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
48) Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
Α) Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
Β) Της φλυαρίας τους.
Γ) Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
49) Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
Α) Αυτόνομων μετακινήσεων.
Β) Διεθνών μετακινήσεων.
Γ) Έκτακτων μετακινήσεων.
50) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
Α) Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Β) Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Γ) Του κινητήρα και των τροχών.
51) Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
Α) Αύξηση της ταχύτητας.
Β) Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα.
Γ) Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
52) Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
Α) Τη συσκευή του ταχογράφου.
Β) Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Γ) Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
53) Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
Α) Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
Β) Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Γ) Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
54) Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
Α) Καθημένων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
Β) Καθημένων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Γ) Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθημένων.
55) Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
Α) Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Β) Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Γ) Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
56) Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
Α) Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Β) Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Γ) Η δήμευση του οχήματος.
57) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Α) Την ταχύτητα κίνησης.
Β) Τη διανυόμενη απόσταση.
Γ) Τη χιλιομετρική θέση.
58) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
Α) Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Β) Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Γ) Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
59) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
Α) Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Β) Είναι εν γένει μικρότερη.
Γ) Δεν μεταβάλλεται.
60) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
Α) Οδικής ασφάλειας.
Β) Συντήρησης του οχήματος.
Γ) Αντιμετώπισης της ανεργίας.