Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Β) Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Γ) Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
2) Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
Α) 5 χρόνια.
Β) 7 χρόνια.
Γ) 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
3) Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
Α) Απαγορεύεται.
Β) Επιτρέπεται πάντοτε.
Γ) Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
4) Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Α) Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Β) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
5) Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
Α) Η αριστερή στροφή.
Β) Η οπισθοπορεία.
Γ) Η δεξιά στροφή.
6) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
Α) Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Β) Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Γ) Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
7) Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
Α) Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Β) Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Γ) Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
8) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Β) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Γ) Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
9) Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησής του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
Α) Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Β) Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Γ) Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
10) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»:
Α) Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Β) Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Γ) Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
11) Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
Α) Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Β) Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Γ) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
12) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Α) Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Β) Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Γ) Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
13) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
Α) Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Β) Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Γ) Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
14) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
Α) 24 και 45 λεπτών.
Β) 24 και 45 ωρών.
Γ) 24 και 48 ωρών.
15) Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
Α) Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Β) Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Γ) Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
16) Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
Α) Στις στάσεις κατά την απο/επιβίβαση.
Β) Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Γ) Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
17) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
Α) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Β) Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου.
Γ) Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
18) Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
Α) Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Β) Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Γ) Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.
19) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Α) Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Β) Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Γ) Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
20) Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
Α) Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Β) Στη συντήρηση του οχήματος.
Γ) Στην ευστάθεια του οχήματος.
21) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Α) Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Β) Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Γ) Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
22) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
23) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
Α) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Β) Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Γ) Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
24) Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές:
Α) Πάντοτε.
Β) Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Γ) Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
25) Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
Α) Μόνο από τον οδηγό.
Β) Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Γ) Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
26) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
Α) Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Β) Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Γ) Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
27) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
Α) Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Β) Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Γ) Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
28) Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
Α) Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Β) Να επιβραδύνει ομαλά.
Γ) Να επιταχύνει ομαλά.
29) Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
Α) Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Β) Οδηγεί το ix του.
Γ) Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
30) Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
Α) 56 ώρες.
Β) 58 ώρες.
Γ) 50 ώρες.
31) Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
Α) Εκτός του οχήματος.
Β) Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Γ) Εντός του οχήματος.
32) Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
Α) Έχει μόνο ο οδηγός.
Β) Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Γ) Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
33) Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:
Α) Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Β) Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Γ) Ίδιες για τους ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
34) Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο:
Α) Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Β) Ημερολογιακών εβδομάδων.
Γ) Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
35) Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
Α) Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Β) Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Γ) Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
36) Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
Α) Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Β) Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Γ) Καταγράφεται στον ταχογράφο.
37) Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου απο/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
Α) Χρόνος οδήγησης.
Β) Άλλη εργασία.
Γ) Διάλειμμα.
38) Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
Α) Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Β) Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Γ) Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
39) Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
Α) Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Β) Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Γ) Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
40) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
Α) Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Β) Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Γ) Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
41) Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
Α) Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Β) Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Γ) Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
42) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Β) Πρέπει να αποφεύγεται.
Γ) Είναι θετική για την υγεία.
43) Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
Α) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Β) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Γ) Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
44) Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
Α) Νωτομετωπικές.
Β) Μετωπικές.
Γ) Πλαγιομετωπικές.
45) Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
Α) Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Β) Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Γ) Προς το εξωτερικό της στροφής.
46) Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
Α) Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Β) Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Γ) Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
47) Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος:
Α) Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
Β) Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Γ) Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
48) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
Α) 144 ώρες.
Β) 96 ώρες.
Γ) 90 ώρες.
49) Για την απο/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
Α) Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Β) Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Γ) Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
50) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
Α) Των κυκλωμάτων πέδησης.
Β) Των ελαστικών.
Γ) Του κινητήρα.
51) Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
Α) Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Β) Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Γ) Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
52) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
Α) Στην πράσινη περιοχή.
Β) Στην κίτρινη περιοχή.
Γ) Στην κόκκινη περιοχή.
53) Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»:
Α) Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
Β) Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Γ) Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
54) Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
Α) Μόνο ία λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες.
Β) Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες.
Γ) Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
55) Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
Α) Της ηχορύπανσης.
Β) Της οικονομίας καυσίμου.
Γ) Στα τέλη κυκλοφορίας.
56) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
Α) Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Β) Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Γ) Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
57) Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
Α) Την πληροφόρηση του κοινού.
Β) Την ασφάλεια των επιβατών.
Γ) Την καταβολή του κομίστρου.
58) Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
Α) Απώλεια σωματικού βάρους.
Β) Αύξηση σωματικού βάρους.
Γ) Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
59) Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
Α) Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Β) Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Γ) Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
60) Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
Α) Υποδιπλασιάζεται.
Β) Διπλασιάζεται.
Γ) Τετραπλασιάζεται.