Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
Α) 25 ώρες.
Β) 35 ώρες.
Γ) 70 ώρες.
2) Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
Α) Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
Β) Ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Γ) Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
3) Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
Α) Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Β) Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Γ) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
4) Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
Α) Υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά).
Β) Υψηλές τάσεις.
Γ) Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
5) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
Α) Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Β) Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Γ) Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
6) Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
Α) 110 km/h.
Β) 120 km/h.
Γ) 130 km/h.
7) Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
Α) Το δάπεδο του λεωφορείου.
Β) Το εξωτερικό της στροφής.
Γ) Το εσωτερικό της στροφής.
8) Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
Α) Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Β) Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Γ) Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
9) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Α) Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Β) Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Γ) Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
10) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
Α) Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Β) Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Γ) Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους.
11) Το διάλειμμα γίνεται:
Α) Εκτός του οχήματος μόνο.
Β) Εντός του οχήματος μόνο.
Γ) Εντός ή εκτός του οχήματος.
12) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
Α) Είναι σταθερό.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
13) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
Α) 8 ώρες.
Β) 10 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
14) Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
Α) Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Β) Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Γ) Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
15) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) υποκαθιστά:
Α) Τον αναστολέα διαφορικού.
Β) to abs.
Γ) Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
16) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
Α) 70 km/h.
Β) 80 km/h.
Γ) 90 km/h.
17) Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
Α) Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
Β) Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Γ) Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
18) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
Α) 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Β) 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
Γ) 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
19) Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
Α) 1 φορά το εξάμηνο.
Β) 1 φορά το μήνα.
Γ) 1 φορά το χρόνο.
20) Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
Α) «Διαθεσιμότητα».
Β) «Ανάπαυση».
Γ) «Αλλη εργασία».
21) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
Α) Την ταχύτητα κίνησης.
Β) Τη διανυόμενη απόσταση.
Γ) Τη χιλιομετρική θέση.
22) Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
Α) Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Β) Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Γ) Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
23) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
Α) Εκτός κατοικημένων περιοχών.
Β) Εντός κατοικημένων περιοχών.
Γ) Μέσα σε σήραγγες.
24) Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
Α) Απέλαση.
Β) Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Γ) Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
25) Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών) εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
Α) 90 ώρες.
Β) 100 ώρες.
Γ) 112 ώρες.
26) Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
Α) 5 χρόνια.
Β) 15 χρόνια.
Γ) 5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
27) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
Α) Αλκοόλ.
Β) Καφέ.
Γ) Χυμούς.
28) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»:
Α) Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Β) Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Γ) Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
29) Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Δωρεάν.
30) Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
Α) Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Β) Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Γ) Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
31) Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
Α) Νωτομετωπικές.
Β) Μετωπικές.
Γ) Πλαγιομετωπικές.
32) Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:
Α) Πετρελαιοκίνητα.
Β) Βενζινοκίνητα.
Γ) Ηλεκτροκίνητα.
33) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
Α) Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
Β) Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Γ) Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
34) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
Α) Μειώνεται.
Β) Αυξάνεται.
Γ) Δεν μεταβάλλεται.
35) Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
Α) Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Β) Δεν αποτελεί αδίκημα.
Γ) Αποτελεί αδίκημα.
36) Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
Α) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Β) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Γ) Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
37) Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
Α) 70 km/h.
Β) 80 km/h.
Γ) 90 km/h.
38) Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
Α) Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
Β) Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Γ) Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
39) Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
Α) Νωτομετωπικές.
Β) Μετωπικές.
Γ) Πλαγιομετωπικές.
40) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
Α) Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Β) Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Γ) Είναι λιγότερο θορυβώδης.
41) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
Α) Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Β) Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Γ) Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
42) Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
Α) Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
Β) Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Γ) Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
43) Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
Α) Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Β) Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Γ) Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
44) Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Α) Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Β) Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Γ) Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
45) Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
Α) Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
Β) Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Γ) Τον τραυματιοφορέα.
46) Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
Α) Υδροπνευματικό σασμάν.
Β) Αυτόματο σασμάν.
Γ) Μηχανικό σασμάν.
47) Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
Α) Αυτόνομη.
Β) Συνδυασμένη.
Γ) Δωρεάν.
48) Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
Α) Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Β) Νεκρό.
Γ) Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
49) Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
Α) Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
Β) Γευματίζει.
Γ) Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
50) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κινδύνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
Α) Ο κλιματισμός λειτουργεί.
Β) Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Γ) Ο κινητήρας λειτουργεί.
51) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
Α) Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Β) Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Γ) Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
52) Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
Α) Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Β) Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
Γ) Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν ή όχι.
53) Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
Α) Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Β) Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Γ) Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
54) Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
Α) Μεγαλύτερη.
Β) Μικρότερη.
Γ) Ίδια.
55) Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
Α) Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Β) Έγχυση λαδιού.
Γ) Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
56) Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Β) Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Γ) Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
57) Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
Α) Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
Β) Εκτυπώσει ίο σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Γ) Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
58) Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
Α) Απαγορεύεται.
Β) Επιτρέπεται πάντοτε.
Γ) Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
59) Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
Α) Του κατασκευαστή του οχήματος.
Β) Του οδηγού.
Γ) Του οικείου ΚΤΕΟ.
60) Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
Α) Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Β) Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Γ) Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.