Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
Α) Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Β) Τα ηρεμιστικά χάπια.
Γ) Η πρόληψή του.
2) Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
Α) Φωτεινό σηματοδότη.
Β) Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Γ) Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
3) Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
Α) Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Β) Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Γ) Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
4) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
Α) Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Β) Είναι εν γένει μικρότερη.
Γ) Δεν μεταβάλλεται.
5) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
Α) Πρέπει να κοιμάται.
Β) Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Γ) Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
6) Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
Α) Της καταπόνησης των τροχών.
Β) Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Γ) Της κατανάλωσης καυσίμου.
7) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
Α) Εκτός κατοικημένων περιοχών.
Β) Εντός κατοικημένων περιοχών.
Γ) Μέσα σε σήραγγες.
8) Το μέγεθος της ροπής είναι:
Α) Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Β) Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Γ) Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
9) Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
Α) 7,5 τόνοι.
Β) 4,5 τόνοι.
Γ) 4 τόνοι.
10) Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
Α) Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Β) Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Γ) Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
11) Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
Α) Στις στάσεις κατά την απο/επιβίβαση.
Β) Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Γ) Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
12) Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
Α) Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για την απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Β) Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Γ) Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
13) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
Α) Είναι σταθερή.
Β) Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Γ) Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
14) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
Α) Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
Β) Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Γ) Δεν έχει καμμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
15) Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
Α) Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Β) Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Γ) Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
16) Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
Α) «Διαθεσιμότητα».
Β) «Ανάπαυση».
Γ) «Αλλη εργασία».
17) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους λέγεται:
Α) Ελκτική.
Β) Κινητική.
Γ) θερμική.
18) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
Α) Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Β) Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Γ) Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
19) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Β) Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
Γ) Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
20) Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
Α) 9 ώρες.
Β) 10 ώρες.
Γ) 11 ώρες.
21) Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
Α) Μόνο όταν είναι σε σχάση.
Β) Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Γ) Μόνο όταν κινείται.
22) Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
Α) Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
Β) Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Γ) Τον τραυματιοφορέα.
23) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
Α) Προαιρετικός.
Β) Υποχρεωτικός.
Γ) Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
24) Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
Α) Ο δυνατός καφές.
Β) Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Γ) Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
25) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
Α) Η άνεση.
Β) Η ασφάλεια.
Γ) Η αύξηση της αποδοτικότητας.
26) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
Α) Στον κινητήρα.
Β) Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Γ) Στο κέντρο βάρους.
27) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
Α) 8 ώρες.
Β) 9 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
28) Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
Α) Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Β) Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Γ) Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
29) Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
Α) Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Β) Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
30) Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
Α) Αστικά λεωφορεία.
Β) Σχολικά λεωφορεία.
Γ) Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
31) Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Α) Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Β) Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Γ) Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
32) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
Α) 8 ώρες.
Β) 10 ώρες.
Γ) 12 ώρες.
33) Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
Α) Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Β) Ακουστεί θόρυβος.
Γ) Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
34) Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
Α) Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Β) Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Γ) Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
35) Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
Α) Δεν έχει κανείς.
Β) Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Γ) Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
36) Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
Α) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Β) Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
Γ) Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.
37) Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης:
Α) Της κλιματικής αλλαγής.
Β) Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Γ) Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
38) Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
Α) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Β) Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Γ) Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
39) Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
Α) Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
Β) Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σταθμό ΚΤΕΑ.
Γ) Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
40) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
Α) Ως άλλη εργασία.
Β) Ως ανάπαυση.
Γ) Ως ύπνος.
41) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
Α) Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
Β) Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Γ) Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
42) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
Α) Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Β) Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Γ) Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
43) Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
Α) Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Β) Να επιβραδύνει ομαλά.
Γ) Να επιταχύνει ομαλά.
44) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
Α) Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
Β) Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Γ) Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
45) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδό του στη χώρα, ο μεταφορέας:
Α) Απαλλάσσεται.
Β) Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Γ) Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
46) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
Α) Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
Β) Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Γ) Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
47) Η εργονομία ασχολείται με:
Α) Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Β) Το εργατικό δίκαιο.
Γ) Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
48) Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
Α) Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Β) Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Γ) Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
49) Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
Α) Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Β) Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Γ) Προς το εξωτερικό της στροφής.
50) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
Α) Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Β) Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Γ) Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
51) Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:
Α) Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Β) Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Γ) Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
52) Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησής του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
Α) Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Β) Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Γ) Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
53) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
Α) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Β) Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Γ) Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
54) Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
Α) Απέλαση.
Β) Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Γ) Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
55) Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
Α) Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Β) Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Γ) Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
56) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»:
Α) Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Β) Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Γ) Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
57) Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
Α) Την εγκατάστασή τους σε άλλο μέρος.
Β) Την εγκληματικότητα.
Γ) Τον τουρισμό.
58) Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
Α) Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Β) Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Γ) Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
59) Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:
Α) 1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
Β) 1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
Γ) 40.000 επιβατοχιλιόμετρα.
60) Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
Α) «Διαθεσιμότητα».
Β) «Ανάπαυση».
Γ) «Αλλη εργασία».