Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
Α) Απαγορεύεται πάντα.
Β) Επιτρέπεται πάντα.
Γ) Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.
2) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
Α) Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Β) Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Γ) Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
3) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
Α) Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Β) Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Γ) Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
4) Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
Α) Νερού.
Β) Ξηράς κόνης.
Γ) Διοξειδίου του άνθρακα.
5) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Α) Πριν από κάθε διαδρομή.
Β) Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Γ) Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
6) Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
Α) Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Β) Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Γ) Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
7) Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
Α) Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
Β) Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Γ) Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
8) Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:
Α) Πετρελαιοκίνητα.
Β) Βενζινοκίνητα.
Γ) Ηλεκτροκίνητα.
9) Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
Α) Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Β) Οδηγεί το ix του.
Γ) Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
10) Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
Α) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
Β) Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Γ) Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
11) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
Α) Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Β) Είναι εν γένει μικρότερη.
Γ) Δεν μεταβάλλεται.
12) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
Α) Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Β) Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Γ) Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
13) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
Α) 70 km/h.
Β) 80 km/h.
Γ) 90 km/h.
14) Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
Α) Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Β) Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Γ) Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
15) Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
Α) Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Β) Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Γ) Προς το εξωτερικό της στροφής.
16) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
Α) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Β) Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Γ) Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
17) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση:
Α) Έχει μικρότερη απόδοση.
Β) Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Γ) Έχει ίδια απόδοση.
18) Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
Α) Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Β) Στο σαγόνι.
Γ) Στο πάνω μέρος των αυτιών.
19) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Α) Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
Β) Το σβήσιμο του κινητήρα.
Γ) Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
20) Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
Α) Το είδος των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.
Β) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Γ) Το μεικτό βάρος του οχήματος.
21) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
Α) Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Β) Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Γ) Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
22) Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
Α) Μόνο από τον οδηγό.
Β) Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Γ) Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
23) Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
Α) Μόνο όταν είναι σε σχάση.
Β) Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Γ) Μόνο όταν κινείται.
24) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
Α) Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Β) Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Γ) Μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής.
25) Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
Α) Ειδικές τακτικές γραμμές.
Β) Τακτικές γραμμές.
Γ) Έκτακτες γραμμές.
26) Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
Α) Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Β) Τα ηρεμιστικά χάπια.
Γ) Η πρόληψή του.
27) Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
Α) Των κιλών του.
Β) Της ύλης του.
Γ) Του όγκου του.
28) Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
Α) Τη ροή υγρού φρένων.
Β) Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Γ) Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
29) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
Α) 4,5 ωρών.
Β) 45 λεπτών.
Γ) 45 ωρών.
30) Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησής του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
Α) Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Β) Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Γ) Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
31) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
Α) Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Β) Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Γ) Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
32) Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
Α) Αστικά λεωφορεία.
Β) Σχολικά λεωφορεία.
Γ) Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
33) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
Α) Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
Β) Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Γ) Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
34) Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
Α) Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Β) Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Γ) Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
35) Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
Α) Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Β) Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Γ) Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
36) Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
Α) «Διαθεσιμότητα».
Β) «Ανάπαυση».
Γ) «Αλλη εργασία».
37) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
Α) 144 ώρες.
Β) 96 ώρες.
Γ) 90 ώρες.
38) Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
Α) Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Β) Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Γ) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
39) Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
Α) Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Β) Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Γ) Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
40) Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
Α) Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
Β) Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Γ) Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
41) Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
Α) Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Β) Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Γ) Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτως διαδρομής.
42) Το διάλειμμα γίνεται:
Α) Εκτός του οχήματος μόνο.
Β) Εντός του οχήματος μόνο.
Γ) Εντός ή εκτός του οχήματος.
43) Η ορθολογική οδήγηση:
Α) Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Β) Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Γ) Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
44) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Α) Σε δύσπνοια.
Β) Στη διάσωση του τραυματία.
Γ) Σε μόνιμες βλάβες.
45) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
Α) Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Β) Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Γ) Της επόμενης Κυριακής.
46) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
Α) Τους μετακινήσετε άμεσα.
Β) Τους κρατάτε ζεστούς.
Γ) Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
47) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:
Α) 1/2 λίτρο.
Β) 1 λίτρο.
Γ) 2 λίτρα.
48) Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
Α) Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
Β) Το γραφείο και τους οδηγούς.
Γ) Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
49) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Α) Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Β) Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Γ) Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
50) Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
Α) 7,5 τόνοι.
Β) 4,5 τόνοι.
Γ) 4 τόνοι.
51) Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:
Α) Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
Β) Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
Γ) Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
52) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
Α) Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Β) Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Γ) Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
53) Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
Α) Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Β) Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Γ) Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
54) Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
Α) Ο καφές και το νερό.
Β) Οι χάρτες.
Γ) Τα γυαλιά ηλίου.
55) Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
Α) Ασθένεια του πνεύματος.
Β) Φυσική αντίδραση.
Γ) Ασθένεια του σώματος.
56) Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
Α) Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Β) Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Γ) Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
57) Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
Α) 110 km/h.
Β) 120 km/h.
Γ) 130 km/h.
58) Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
Α) Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Β) Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους.
Γ) Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
59) Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
Α) Το δάπεδο του λεωφορείου.
Β) Το εξωτερικό της στροφής.
Γ) Το εσωτερικό της στροφής.
60) Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
Α) Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Β) Δεν αποτελεί αδίκημα.
Γ) Αποτελεί αδίκημα.