Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης,
Α) τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά
Β) το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι
Γ) το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης
2) Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
Α) διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
Β) πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
Γ) πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
3) Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με
Α) υδροπνευματικό σασμάν
Β) αυτόματο σασμάν
Γ) μηχανικό σασμάν
4) Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
Α) Όχι, σε καμία περίπτωση
Β) Ναι, αλλά σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες
Γ) Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες
5) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι
Α) προαιρετικός
Β) υποχρεωτικός
Γ) υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές
6) Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να
Α) αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος
Β) φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του
Γ) μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα
7) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Β) κάθε χρόνο
Γ) μετά από κάθε επισκευή του
8) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
Α) την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
9) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
10) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) κάθε χρόνο
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών
11) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
12) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι
Α) η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη
Β) η χημική, η θερμική, η ελκτική
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
13) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
Α) κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού
Β) επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Γ) μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς
14) Αδράνεια ενός οχήματος λέγεται η
Α) δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο
Β) δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση
Γ) αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
15) Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
Α) στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
Β) στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
Γ) στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
16) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση
Α) των κυκλωμάτων φρένων
Β) των ελαστικών
Γ) του κινητήρα
17) Τριβή λέγεται
Α) η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Β) η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή
Γ) η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών που έρχονται σε επαφή
18) Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή σε
Α) ανωφέρεια
Β) κατωφέρεια
Γ) στροφή
19) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να
Α) του προσφέρετε νερό
Β) τον καθησυχάσετε με ψύχραιμα λόγια
Γ) του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε
20) Οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει
Α) τη 1 ώρα
Β) τα 15 λεπτά
Γ) τα 30 λεπτά
21) Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
Α) Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR
Β) Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR
Γ) Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR
22) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
23) Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
Β) κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
Γ) κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
24) Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
25) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
26) Το πλάτος της μετώπης
Α) θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
Β) δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος
Γ) θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
27) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
28) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να
Α) αφαιρέσετε τα ρούχα τους
Β) τους προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας
Γ) εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα
29) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
Α) μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Β) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Γ) όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
30) Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται
Α) μόνο από τον μεταφορέα
Β) από τον αποστολέα και τον μεταφορέα
Γ) από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα
31) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
32) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει
Α) σε δύσπνοια
Β) στη διάσωση του τραυματία
Γ) σε μόνιμες 6λά6ες
33) Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
Α) οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
Γ) θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
34) Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
Α) πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
Β) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
Γ) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
35) Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) δε μεταβάλλεται
Γ) τετραπλασιάζεται
36) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
Α) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Β) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
37) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος
Α) είναι σταθερή
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία
38) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
39) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται
Α) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά
Β) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά
Γ) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια
40) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος
Α) δεν εξαρτάται από το φορτίο
Β) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Γ) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
41) Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει
Α) η μείωση της ταχύτητας κίνησης
Β) η αύξηση της ταχύτητας κίνησης
Γ) η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης
42) Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
Α) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
Β) οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Γ) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
43) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
44) Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται
Α) μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
Β) με χρήση γεφυροπλάστιγγας
Γ) μέσω διαδικτύου
45) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως
Α) τους μετακινήσετε άμεσα
Β) τους κρατάτε ζεστούς
Γ) τους δώσετε άμεσα να πιουν νερό
46) Το σύστημα ελέγχου πλοήγησης (cruise control) συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό
Α) να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα
Β) να επιβραδύνει ομαλά
Γ) να επιταχύνει ομαλά
47) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών
Β) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών
Γ) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα
48) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του
Α) στην ανατροπή
Β) στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης
Γ) στους χειρισμούς του οδηγού
49) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) μείωση της απαιτουμένης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
50) Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι
Α) ανώφελη
Β) προαιρετική αλλά χρήσιμη
Γ) υποχρεωτική
51) Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
Β) Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Γ) Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
52) Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
Α) Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
Β) Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Γ) Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
53) Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου
Α) παραμένει σταθερή
Β) μειώνεται
Γ) αυξάνεται
54) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
55) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
Α) το κέντρο βάρους είναι ψηλά
Β) η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
Γ) το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
56) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση
Α) από τον κινητήρα στους τροχούς
Β) από το τιμόνι στους τροχούς
Γ) από τους κινητήριους στους διευθυντήριους τροχούς
57) Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών
Α) μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Β) ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Γ) μικρότερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
58) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο μέγιστο
Α) απόβαρο
Β) ωφέλιμο φορτίο
Γ) μεικτό βάρος
59) Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
Α) η οδική ασφάλεια
Β) η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης
Γ) τα οδικά ατυχήματα
60) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα