Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου
Α) μικρότερο
Β) ίσο
Γ) μεγαλύτερο
2) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι
Α) βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του
Β) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει υποδομή για ύπνο
Γ) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει κλιματισμό
3) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι
Α) η άνεση
Β) η ασφάλεια
Γ) η αύξηση της αποδοτικότητας
4) Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
5) Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
6) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
7) Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από
Α) τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές
Γ) τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές
8) Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
Α) Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
Β) Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Γ) Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
9) Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
Α) Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα
Β) Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό βάρος κτλ.
Γ) Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη
10) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
11) «Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
12) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
13) Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο
Α) σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση
Β) σε τονοχιλιόμειρα
Γ) σε επιβατοχιλιόμετρα
14) Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου
Α) παραμένει σταθερή
Β) μειώνεται
Γ) αυξάνεται
15) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με
Α) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά δευτερόλεπτο
Β) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά λεπτό
Γ) το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα
16) Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα
Α) πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός
Β) πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό
Γ) πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω
17) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί
Α) με άμεση και απότομη πέδηση
Β) με σταθερό κράτημα του τιμονιού
Γ) με άναμμα του δεξιού φλας
18) Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:
Α) ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα
Β) ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος
Γ) το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση
19) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
20) Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα
Α) δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Β) δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Γ) δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας
21) Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
Α) πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
Β) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
Γ) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
22) Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται
Α) GPS
Β) GIS
Γ) RDS
23) Σε μια απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί το φορτίο προς
Α) το δάπεδο του φορτηγού
Β) το εξωτερικό της στροφής
Γ) το εσωτερικό της στροφής
24) Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
Α) όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
Β) ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
Γ) ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου
25) Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
26) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να
Α) του ρίξετε παγωμένο νερό
Β) το ανασηκώσετε
Γ) το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο
27) Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω
Α) αύξησης της θερμοκρασίας
Β) πτώσης της πίεσης
Γ) πτώσης της θερμοκρασίας
28) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
29) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Β) αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Γ) προστατεύει το περιβάλλον
30) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας
Α) απαλλάσσεται
Β) έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις
Γ) τιμωρείται έως και με ισόβια κάθειρξη
31) Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται
Α) οι αστυνομικές αρχές
Β) ο οδηγός του οχήματος
Γ) και οι δύο
32) Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν
Α) τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
Β) τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης
Γ) την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
33) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
Α) 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
Β) μίας ημερολογιακής εβδομάδας
Γ) μίας ημερολογιακής ημέρας
34) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) υποκαθιστά
Α) τον αναστολέα διαφορικού
Β) το ABS
Γ) τους μειωτήρες κινητήριων αξόνων
35) Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
Α) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Β) τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Γ) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
36) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως
Α) εκτός κατοικημένων περιοχών
Β) εντός κατοικημένων περιοχών
Γ) μέσα σε σήραγγες
37) Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
Α) χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
Β) μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ
Γ) χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα
38) Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι
Α) τα δημητριακό, το ρύζι, τα μακαρόνια
Β) τα τηγανητά και το αλάτι
Γ) το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας
39) Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
40) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μια περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 45 ωρών
41) Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν
Α) οι έγκυες γυναίκες
Β) άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 μέτρα
Γ) άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά
42) Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού, πρέπει να γίνεται έλεγχος των «παξιμαδιών»
Α) μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους
Β) σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο
Γ) σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο
43) Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι
Α) η κόπωση του κινητήρα
Β) η κόπωση του συσσωρευτή
Γ) η κόπωση του οδηγού
44) Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
Α) διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
Β) πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
Γ) πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
45) Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
Α) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
Β) οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Γ) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
46) Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες
Α) οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου
Β) οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου
Γ) οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου
47) Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση
Α) δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου
Β) ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές
Γ) μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του
48) Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι
Α) αποκλειστικά πνευματικό
Β) αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό
Γ) αποκλειστικά υδροπνευματικό
49) Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα
Α) νερού
Β) ξηράς κόνεως
Γ) διοξειδίου του άνθρακα
50) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
51) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
Α) ΣΕΚΟΟΜΕΕ
Β) ΣΕΚΑΜ
Γ) ΚΕΘΕΥΟ
52) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
53) Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980) είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή,
Α) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Β) τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
Γ) ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
54) Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
Α) των κιλών του
Β) της ύλης του
Γ) του όγκου του
55) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
56) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος
Α) είναι σταθερή
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία
57) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο
Α) 100
Β) 112
Γ) 911
58) Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με
Α) υδροπνευματικό σασμάν
Β) αυτόματο σασμάν
Γ) μηχανικό σασμάν
59) Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η
Α) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Β) εταιρεία απεριόριστης ευθύνης
Γ) συλλογική επιχείρηση
60) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις