Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Α) στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
Β) στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
Γ) στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
2) Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
3) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης
4) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
5) Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
Α) όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
Β) κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
Γ) όταν αυτό είναι έμφορτο
6) Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει
Α) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα
Β) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό
Γ) τον κινητήρα με το διαφορικό
7) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) την ταχύτητα κίνησης
Β) τη διανυόμενη απόσταση
Γ) τη χιλιομετρική θέση
8) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό,
Α) ο κινητήρας και ο ταχογράφος λειτουργούν
Β) ο ταχογράφος λειτουργεί
Γ) ο κινητήρας λειτουργεί
9) Συρμός είναι ο συνδυασμός
Α) ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Β) ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου
Γ) ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
10) Το πιστοποιητικό EUR.1
Α) δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
Β) εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων
Γ) μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
11) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικά όριο οδήγησης του καθενός είναι οι
Α) 10 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 18 ώρες
12) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο μέγιστο
Α) απόβαρο
Β) ωφέλιμο φορτίο
Γ) μεικτό βάρος
13) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) «εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
14) Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
15) Τα «έτοιμα» γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι
Α) έχουν υψηλή διατροφική αξία
Β) δεν έχουν καμία σχεδόν διατροφική αξία
Γ) περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών
16) Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
Α) Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας
Β) Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα
Γ) Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες
17) Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
Α) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών
Β) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
Γ) μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών
18) Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Α) η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις
Β) η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς
Γ) η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών
19) Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικά όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
Α) Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά
Β) Ναι, σε κάθε περίπτωση
Γ) Μόνο εάν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί
20) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
Α) μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
Β) μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
Γ) της επόμενης Κυριακής
21) Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
Α) Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα
Β) Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη
Γ) Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει στον τόπο παράδοσης
22) Το Πιστοποιητικό T5 είναι
Α) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
Β) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων
Γ) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
23) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
24) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
Α) 112 ώρες
Β) 144 ώρες
Γ) 90 ώρες
25) Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
Α) στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
Β) στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
Γ) στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
26) Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
27) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) κάθε χρόνο
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών
28) Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται
Α) με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92
Β) με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών
Γ) μόνο με άδεια ΕΔΥΜ
29) Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματά της υπό την προϋπόθεση ότι
Α) ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών
Β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό
Γ) το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια
30) Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή σε
Α) ανωφέρεια
Β) κατωφέρεια
Γ) στροφή
31) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 15 ή 30 λεπτών
32) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή πρέπει
Α) να αποφεύγεται εντός πόλεων
Β) πάντοτε να προτιμάται
Γ) να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση
33) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5
34) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση
Β) την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών του κινητήρα
Γ) την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού
35) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
36) Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος
Α) καθορίζεται από τη νομοθεσία
Β) καθορίζεται από τον κατασκευαστή
Γ) εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του
37) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν σε
Α) αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) υδροπνευματικό σύστημα φρένων
38) Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) δε μεταβάλλεται
Γ) τετραπλασιάζεται
39) Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
40) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
41) Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται
Α) στους άξονές του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Β) στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Γ) ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού
42) Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
Α) η οδική ασφάλεια
Β) η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης
Γ) τα οδικά ατυχήματα
43) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
44) Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί
Α) στη βελτίωση των αντανακλαστικών
Β) στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων
Γ) στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών
45) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
Β) έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
Γ) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
46) Ενεργοποίηση του ABS γενικώς
Α) αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Β) μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Γ) δε μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
47) Το σύστημα ALB είναι
Α) αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας
Β) αυτόματος ρυθμιστής πίεσης
Γ) χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας
48) Η πρόσφυση δεν εξαρτάται
Α) από τις καιρικές συνθήκες
Β) από το βάρος του οδηγού
Γ) από τον όγκο του οχήματος
49) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) μείωση της απαιτουμένης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
50) Κατά τη μεταφορά παλετών
Α) το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
Β) πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
Γ) πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα
51) Το μέγεθος της ισχύος είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
52) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρά πλεονέκτημα
Α) του χαμηλού κόστους μεταφοράς
Β) της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς
Γ) του υψηλού κόστους μεταφοράς
53) Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
Α) νωτομετωπικές
Β) μετωπικές
Γ) πλαγιομετωπικές
54) Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
Α) η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
Β) ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
Γ) ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
55) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει
Α) τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις
Β) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη
Γ) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων
56) Οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει
Α) τη 1 ώρα
Β) τα 15 λεπτά
Γ) τα 30 λεπτά
57) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) τις ώρες εργασίας
Β) τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης
Γ) τις ώρες ύπνου
58) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανόμετρου (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c
Γ) η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα
59) Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν
Α) ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες
Β) το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες
Γ) ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ
60) Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται
Α) το πρωί
Β) το μεσημέρι
Γ) το βράδυ