Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως
Α) εκτός κατοικημένων περιοχών
Β) εντός κατοικημένων περιοχών
Γ) μέσα σε σήραγγες
2) Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά. Το βάρος του φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Α) 26.000 κιλά
Β) 22.000 κιλά
Γ) 14.000 κιλά
3) Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
4) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
5) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
6) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους
Α) οδικής ασφάλειας
Β) συντήρησης του οχήματος
Γ) αντιμετώπισης της ανεργίας
7) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
8) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
9) Το carnet TIR καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
Α) Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα
Β) Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ
Γ) Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται για εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.
10) Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, συμφωνά με τη CMR;
Α) Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων
Β) Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση
Γ) Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα
11) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
12) Όταν το όχημα είναι άδειο
Α) οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν
Β) οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο
Γ) πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος
13) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση
Α) των κυκλωμάτων φρένων
Β) των ελαστικών
Γ) του κινητήρα
14) Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
Α) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
Β) ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
Γ) είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
15) Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Α) Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Β) Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Γ) Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
16) Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
17) Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
Α) η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
Β) το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
Γ) τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
18) Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
Α) 3,5 τόνους
Β) 4,5 τόνους
Γ) 5 τόνους
19) Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
Α) Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Β) Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Γ) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
20) Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
Α) λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
Β) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
Γ) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
21) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5
22) Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
Α) διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
Β) πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
Γ) πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
23) Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) δε μεταβάλλεται
Γ) τετραπλασιάζεται
24) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
25) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών
Β) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών
Γ) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα
26) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις
Α) 8 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 12 ώρες
27) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι
Α) βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του
Β) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει υποδομή για ύπνο
Γ) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει κλιματισμό
28) Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
Α) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών
Β) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
Γ) μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών
29) Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν
Α) μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος
Β) μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος
Γ) και από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος
30) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
Α) τα έργα υποδομής
Β) οι καιρικές συνθήκες
Γ) ο άνθρωπος
31) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στο κέντρο στροφής
Γ) στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα
32) Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι
Α) ο δυνατός καφές
Β) ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού
Γ) ο ολιγόλεπτος ύπνος
33) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
34) Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
Α) άνω των 3,5 τόνων
Β) κάτω των 3,5 τόνων
Γ) άνω των 7 τόνων
35) Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
36) Η παρεμπόδιση των αστυνομικών αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών
Α) επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
Β) δεν αποτελεί αδίκημα
Γ) αποτελεί αδίκημα
37) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
Α) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
Β) η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
Γ) η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων
38) Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται
Α) από τον τύπο και το βάρος του οχήματος
Β) από την ταχύτητα του οχήματος
Γ) από τα σημεία αγκύρωσης
39) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
40) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,
Α) υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις
Β) υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
Γ) δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
41) Τι είναι το carnet TIR;
Α) Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη
Β) Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοσή τους
Γ) Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων
42) Αδράνεια ενός οχήματος λέγεται η
Α) δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο
Β) δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση
Γ) αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
43) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
44) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρά πλεονέκτημα
Α) του χαμηλού κόστους μεταφοράς
Β) της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς
Γ) του υψηλού κόστους μεταφοράς
45) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
46) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
Α) 1/2 λίτρο
Β) 1 λίτρο
Γ) 2 λίτρα
47) Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυματισμός. Ποινικά δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός
Α) δεν είχε ασφάλιση
Β) είχε καταναλώσει αλκοόλ
Γ) είναι επαγγελματίας
48) Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες
Β) το φορτίο και την ταχύτητα
Γ) την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες
49) Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
Α) ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Β) ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
Γ) θανατική ποινή
50) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ABS «μετρούν»
Α) την ταχύτητα κίνησης του οχήματος
Β) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Γ) την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών
51) Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
Α) πέντε 24ωρα
Β) έξι 24ωρα
Γ) επτά 24ωρα
52) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
Α) των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h
Β) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών
Γ) παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km από τη βάση τους
53) Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού
Α) καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος
Β) τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα
Γ) το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα
54) Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
Α) εντός των πόλεων
Β) κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
Γ) μεγάλης αξίας
55) Το ιδανικό ύφος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι
Α) στο πάνω μέρος του κεφαλιού
Β) στο σαγόνι
Γ) στο πάνω μέρος των αυτιών
56) Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
Α) όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
Β) ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
Γ) ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου
57) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1
Α) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1
Β) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1
Γ) δεν εκδίδεται αντίγραφο
58) Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
Α) κοινές και συμβαλλόμενες
Β) ειδικού και κοινού φορτίου
Γ) ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
59) Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980) είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή,
Α) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Β) τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
Γ) ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
60) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό