Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Συρμός είναι ο συνδυασμός
Α) ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Β) ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου
Γ) ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
2) Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό
Α) απέλαση
Β) ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Γ) διοικητικές μόνο κυρώσεις
3) Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται
Α) μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Β) βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Γ) σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες
4) Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι
Α) η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
Β) η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα
Γ) ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
5) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης
6) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) μείωση της απόστασης ακινητοποίησης
7) Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί
Α) φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων
Β) γενικότερη αναβάθμιση
Γ) γενικότερη υποβάθμιση
8) Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα
Α) δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Β) δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Γ) δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας
9) Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές
Α) πάντοτε
Β) εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη
Γ) αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας
10) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
Α) η αποφυγή εμποδίου
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων
11) Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
Α) άλλης εργασίας
Β) φυσικής άσκησης
Γ) οδήγησης άλλου οχήματος
12) Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
Α) την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
Β) τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
Γ) το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
13) Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
Α) διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
Β) πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
Γ) πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
14) Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται
Α) το πρωί
Β) το μεσημέρι
Γ) το βράδυ
15) Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
Α) ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
Β) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Γ) κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
16) Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παράνομου» σε σχέση με
Α) τις χώρες προέλευσης
Β) τις χώρες προορισμού
Γ) το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους
17) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή
Β) στην κίτρινη περιοχή
Γ) στην κόκκινη περιοχή
18) Σε μια απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί το φορτίο προς
Α) το δάπεδο του φορτηγού
Β) το εξωτερικό της στροφής
Γ) το εσωτερικό της στροφής
19) Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι
Α) αποκλειστικά πνευματικό
Β) αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό
Γ) αποκλειστικά υδροπνευματικό
20) Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
Α) ένα χρόνο
Β) έξι μήνες
Γ) δύο χρόνια
21) Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, συμφωνά με τη CMR
Α) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή
Β) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή
Γ) ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει
22) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
23) Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός
24) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις
Α) 8 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 12 ώρες
25) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική
Α) σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής
Β) μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής
Γ) μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής
26) Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
Α) επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής
Β) ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής
Γ) επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος
27) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
28) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
Α) το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς
Β) το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων
Γ) τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς
29) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
30) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση
Α) έχει μικρότερη απόδοση
Β) έχει μεγαλύτερη απόδοση
Γ) έχει ίδια απόδοση
31) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
Α) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
Β) στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
Γ) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
32) Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι
Α) τα δημητριακό, το ρύζι, τα μακαρόνια
Β) τα τηγανητά και το αλάτι
Γ) το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας
33) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
Α) μειώνεται
Β) δεν αλλάζει
Γ) αυξάνεται
34) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
35) Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
36) Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει
Α) κοινοτική άδεια
Β) διμερή άδεια
Γ) σύμβαση CMR
37) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
38) Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
39) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται
Α) ελκτική
Β) κινητική
Γ) θερμική
40) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ
Α) του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων
Β) του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων
Γ) του κινητήρα και των τροχών
41) Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
42) Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που
Α) είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
Β) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν
Γ) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
43) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) «εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
44) Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας
Α) απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Β) απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Γ) αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης
45) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει
Α) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό
Β) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό
Γ) ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό
46) Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
Α) Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Β) Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Γ) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
47) Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
48) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
49) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1
Α) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1
Β) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1
Γ) δεν εκδίδεται αντίγραφο
50) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
Α) 112 ώρες
Β) 144 ώρες
Γ) 90 ώρες
51) Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυματισμός. Ποινικά δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός
Α) δεν είχε ασφάλιση
Β) είχε καταναλώσει αλκοόλ
Γ) είναι επαγγελματίας
52) Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση
Α) ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο
Β) ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο
Γ) συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο
53) Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει
Α) το Επικουρικό Κεφάλαιο
Β) η πρεσβεία της χώρας διαμονής του
Γ) το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως
54) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως
Α) εκτός κατοικημένων περιοχών
Β) εντός κατοικημένων περιοχών
Γ) μέσα σε σήραγγες
55) Πατώντας τον ποδομοχλό πέδης επιτρέπουμε
Α) τη ροή υγρού φρένων
Β) τη ροή πεπιεσμένου αέρα
Γ) τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος
56) Η διάμετρος των συρματόσχοινων
Α) πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm
Β) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm
Γ) δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο
57) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,
Α) υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις
Β) υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
Γ) δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
58) Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
Α) η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
Β) ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
Γ) ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
59) Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
60) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε
Α) οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα