Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας
Α) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση
Β) προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
Γ) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση
2) Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν
Α) η διαδρομή γίνεται στην επαρχία
Β) οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης
Γ) η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό
3) Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
Α) μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
Β) και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
Γ) ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
4) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Β) αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Γ) προστατεύει το περιβάλλον
5) Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
Α) άλλης εργασίας
Β) φυσικής άσκησης
Γ) οδήγησης άλλου οχήματος
6) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) αύξηση του χρόνου αντίδρασης
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
7) Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας
Α) απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Β) απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Γ) αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης
8) Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
9) Γενικά, παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
Α) υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Β) υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Γ) έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους
10) Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
Α) οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
Γ) θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
11) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
Α) την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
12) Η συνθήκη «Σένγκεν» είναι μια διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για
Α) τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών
Β) την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών
Γ) τις εμπορευματικές μεταφορές
13) Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει
Α) κοινοτική άδεια
Β) διμερή άδεια
Γ) σύμβαση CMR
14) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
15) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Α) από δυο οδηγούς για το ίδιο όχημα
Β) από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα
Γ) ως πιστωτική κάρτα
16) Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως
Α) ανάπαυση, αν έχει πρόσβαση σε κλίνη
Β) διαθεσιμότητα
Γ) διάλειμμα
17) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
Α) ΣΕΚΟΟΜΕΕ
Β) ΣΕΚΑΜ
Γ) ΚΕΘΕΥΟ
18) Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν
Α) η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα
Β) ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας
Γ) το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007
19) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 8 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 12 ώρες
20) Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με
Α) σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές
Β) νεκρό
Γ) υλικές ζημιές
21) Το σύστημα ALB είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο
Β) το συντελεστή πρόσφυσης
Γ) την ταχύτητα
22) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
23) Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
24) Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων εβδομάδων (14 ημερών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 90 ώρες
Β) 100 ώρες
Γ) 112 ώρες
25) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
Α) 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
Β) μίας ημερολογιακής εβδομάδας
Γ) μίας ημερολογιακής ημέρας
26) Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για
Α) επιβράδυνση
Β) στροφή
Γ) επιτάχυνση
27) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
28) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
29) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή,
Α) δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό
Β) πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό
Γ) δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος
30) Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει
Α) οπωσδήποτε να σταματήσετε
Β) να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας
Γ) να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία
31) Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
Α) τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
Β) το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
Γ) τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
32) Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
Α) Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής
Β) Για ένα μόνο δρομολόγιο
Γ) Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα
33) Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης,
Α) τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά
Β) το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι
Γ) το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης
34) Η διάμετρος των συρματόσχοινων
Α) πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm
Β) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm
Γ) δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο
35) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει
Α) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό
Β) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό
Γ) ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό
36) Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
Α) αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Β) δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Γ) μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
37) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
Α) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
Β) η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
Γ) η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων
38) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
Α) 1/2 λίτρο
Β) 1 λίτρο
Γ) 2 λίτρα
39) Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγάς δεν επιτρέπεται να
Α) εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
Β) οδηγεί το ΙΧ του
Γ) απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του
40) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
Α) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Β) το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
Γ) την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
41) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
42) Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
43) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρά πλεονέκτημα
Α) του χαμηλού κόστους μεταφοράς
Β) της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς
Γ) του υψηλού κόστους μεταφοράς
44) Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος συμφωνά με τη CMR;
Α) Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα
Β) Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος
Γ) Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά
45) Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
Α) Τράνζιτ (transit) μεταφορά
Β) Τριγωνική μεταφορά
Γ) Διμερής μεταφορά
46) Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
Α) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
Β) οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Γ) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
47) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
48) Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
49) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
50) Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
Α) στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
Β) στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
Γ) στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
51) Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
Α) Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Β) Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Γ) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
52) Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό
Α) μόνο χρηματικό πρόστιμο
Β) ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
Γ) ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
53) Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να
Α) έχετε έκτων προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειές σας
Β) αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειές σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος
Γ) αποφασίσετε για τις ενέργειές σας μετά την παρέλευση του σοκ
54) Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσιας οδού θεωρείται
Α) χρόνος οδήγησης
Β) άλλη εργασία
Γ) διάλειμμα
55) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
56) Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ τρεις μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο
Α) οποιονδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης
Β) ημερολογιακών εβδομάδων
Γ) οποιοδήποτε κανονικών ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης
57) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
Α) είναι εν γένει μεγαλύτερη
Β) είναι εν γένει μικρότερη
Γ) δε μεταβάλλεται
58) Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών
Α) θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες
Β) δε θα πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες
Γ) θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες
59) Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
Α) ένα χρόνο
Β) έξι μήνες
Γ) δύο χρόνια
60) Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω
Α) ηλεκτρικού κυκλώματος
Β) επαγωγής
Γ) συμπίεσης αέρα