Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι
Α) η παραίτηση από την αγχώδη εργασία
Β) τα ηρεμιστικά χάπια
Γ) η πρόληψή του
2) Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται
Α) ο καφές και το νερό
Β) οι χάρτες
Γ) τα γυαλιά ηλίου
3) Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μια «υψηλή» ταχύτητα με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
Α) διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
Β) ακουστεί θόρυβος
Γ) δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
4) Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί
Α) στη βελτίωση των αντανακλαστικών
Β) στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων
Γ) στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών
5) Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
Α) διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
Β) ακουστεί θόρυβος
Γ) δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
6) Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία, όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε
Α) υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά)
Β) υψηλές ιάσεις
Γ) χαμηλά ηλεκτρικά πεδία
7) Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
Α) Όχι, σε καμία περίπτωση
Β) Ναι, αλλά σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες
Γ) Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες
8) Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες
Β) το φορτίο και την ταχύτητα
Γ) την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες
9) Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει
Α) το Επικουρικό Κεφάλαιο
Β) η πρεσβεία της χώρας διαμονής του
Γ) το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως
10) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
11) Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
Α) όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
Β) κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
Γ) όταν αυτό είναι έμφορτο
12) Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο
Α) μπορεί να προκαλέσει 6λά6η και να επισύρει κυρώσεις
Β) επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων
Γ) αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του
13) Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με
Α) αύξηση της ταχύτητας
Β) μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα
Γ) μείωση της ταχύτητας κίνησης
14) Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δε λειτουργεί
Β) γίνεται αλλαγή λαδιών
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
15) Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση
Α) της στατικής ευστάθειας φορτηγού
Β) της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού
Γ) της ευστάθειας του φορτίου
16) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο
Β) έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
17) Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί
Α) απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα
Β) διαρκή κόπωση
Γ) διαρκή ευφορία
18) Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματά της υπό την προϋπόθεση ότι
Α) ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών
Β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό
Γ) το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια
19) Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Α) 26.000 κιλά
Β) 22.000 κιλά
Γ) 14.000 κιλά
20) Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
Α) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
Β) ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
Γ) είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
21) Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται
Α) από την ορμή, αλλά όχι από την αδράνεια
Β) από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή
Γ) και από την ορμή και από την αδράνεια
22) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτό,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
23) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με
Α) υψηλές στροφές κινητήρα
Β) χαμηλές στροφές κινητήρα
Γ) διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης
24) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) το σβήσιμο του τσιγάρου
Β) η αφαίρεση των υποδημάτων των τραυματιών
Γ) η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών
25) Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός
Α) ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
Β) ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Γ) ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων
26) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
Β) έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
Γ) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
27) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει
Α) μειώνεται
Β) αυξάνεται
Γ) δε μεταβάλλεται
28) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικά όριο οδήγησης του καθενός είναι οι
Α) 10 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 18 ώρες
29) Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται
Α) καθόλου
Β) πάνω από 1 φορά
Γ) πάνω από 2 φορές
30) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί
Α) με άμεση και απότομη πέδηση
Β) με σταθερό κράτημα του τιμονιού
Γ) με άναμμα του δεξιού φλας
31) Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας
Α) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση
Β) προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
Γ) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση
32) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) μείωση της απόστασης ακινητοποίησης
33) Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Α) Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Β) Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Γ) Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
34) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης
35) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
36) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) «εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
37) Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας
Α) αποτελεί αδίκημα
Β) δεν αποτελεί αδίκημα
Γ) επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
38) Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο
Α) της μάζας του προς την ισχύ
Β) του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) μεταφοράς φορτίου
39) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
Α) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
Β) στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
Γ) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
40) Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
Α) οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
Γ) θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
41) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
Α) τα έργα υποδομής
Β) οι καιρικές συνθήκες
Γ) ο άνθρωπος
42) Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο
Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς
Β) αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα
Γ) είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο
43) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
Α) πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
Β) πρέπει να αποφεύγεται
Γ) είναι θετική για την υγεία
44) Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν
Α) λιγότερα θύματα
Β) ισάριθμα θύματα
Γ) περισσότερα θύματα
45) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση
Α) των κυκλωμάτων φρένων
Β) των ελαστικών
Γ) του κινητήρα
46) Τα «έτοιμα» γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι
Α) έχουν υψηλή διατροφική αξία
Β) δεν έχουν καμία σχεδόν διατροφική αξία
Γ) περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών
47) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι
Α) η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη
Β) η χημική, η θερμική, η ελκτική
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
48) Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα συμφωνά με τη CMR;
Α) Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης
Β) Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη
Γ) Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης
49) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
Α) 1/2 λίτρο
Β) 1 λίτρο
Γ) 2 λίτρα
50) Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, διότι προκαλεί
Α) τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση
Β) φθορά στο σύστημα πέδησης
Γ) ηχορύπανση
51) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
52) Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
Α) κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
Β) γευματίζει
Γ) εκτελεί κάποια άλλη εργασία
53) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις
Α) 8 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 12 ώρες
54) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
55) Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται
56) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός
Α) πρέπει να κοιμάται
Β) μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του
Γ) δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση
57) Η πρόσφυση δεν εξαρτάται
Α) από τις καιρικές συνθήκες
Β) από το βάρος του οδηγού
Γ) από τον όγκο του οχήματος
58) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικά ρεύμα,
Α) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους
Β) μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος
Γ) μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος
59) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Β) ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή
Γ) τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
60) Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη