Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
2) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στο κέντρο στροφής
Γ) στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα
3) Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
Β) κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
Γ) κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
4) Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο
Α) της μάζας του προς την ισχύ
Β) του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) μεταφοράς φορτίου
5) Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό
Α) απέλαση
Β) ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Γ) διοικητικές μόνο κυρώσεις
6) Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Α) η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις
Β) η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς
Γ) η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών
7) Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
8) Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
9) Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
10) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
Α) των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h
Β) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών
Γ) παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km από τη βάση τους
11) Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
12) Η πρόσφυση δεν εξαρτάται
Α) από τις καιρικές συνθήκες
Β) από το βάρος του οδηγού
Γ) από τον όγκο του οχήματος
13) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
14) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτό,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
15) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να
Α) αφαιρέσετε τα ρούχα τους
Β) τους προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας
Γ) εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα
16) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
17) Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
Β) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
18) Οι άδειες ΕΔΥΜ
Α) είναι ετήσιας διάρκειας
Β) ισχύουν για 2 έτη
Γ) ισχύουν για 3 έτη
19) Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι
Α) οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό
Β) ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό
Γ) τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου
20) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
Α) 1/2 λίτρο
Β) 1 λίτρο
Γ) 2 λίτρα
21) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ
Α) 24 και 45 λεπτών
Β) 24 και 45 ωρών
Γ) 24 και 48 ωρών
22) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή πρέπει
Α) να αποφεύγεται εντός πόλεων
Β) πάντοτε να προτιμάται
Γ) να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση
23) Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
Α) λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
Β) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
Γ) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
24) Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει σε
Α) μείωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Β) βελτίωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Γ) μείωση του χρόνου αντίδρασης και ενδεχομένως σε υπερδιέγερση
25) Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγάς δεν επιτρέπεται να
Α) εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
Β) οδηγεί το ΙΧ του
Γ) απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του
26) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
27) Οι διμερείς άδειες
Α) χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ
Β) χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών
Γ) χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
28) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
29) Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
Α) Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας
Γ) Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα
30) Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 7 χρόνια
Γ) 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών
31) Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
Α) διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
Β) πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
Γ) πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
32) Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δε λειτουργεί
Β) γίνεται αλλαγή λαδιών
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
33) Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
34) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος
Α) είναι σταθερή
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία
35) Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
Α) Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα
Β) Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη
Γ) Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει στον τόπο παράδοσης
36) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
37) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
38) Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση
Α) CMR
Β) adr
Γ) TIR
39) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία
Α) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος
Β) σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας
Γ) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο
40) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) κάθε χρόνο
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών
41) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή
Β) στην κίτρινη περιοχή
Γ) στην κόκκινη περιοχή
42) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
Α) πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
Β) πρέπει να αποφεύγεται
Γ) είναι θετική για την υγεία
43) Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
44) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικά ρεύμα,
Α) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους
Β) μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος
Γ) μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος
45) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών
Β) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Γ) με κάθε αλλαγή οδηγού
46) Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο
Α) μπορεί να προκαλέσει 6λά6η και να επισύρει κυρώσεις
Β) επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων
Γ) αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του
47) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο
Α) 100
Β) 112
Γ) 911
48) Τι είναι το carnet TIR;
Α) Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη
Β) Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοσή τους
Γ) Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων
49) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
Α) μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
Β) μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
Γ) της επόμενης Κυριακής
50) Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
Α) μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
Β) και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
Γ) ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
51) Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες
Α) οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου
Β) οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου
Γ) οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου
52) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,
Α) υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις
Β) υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
Γ) δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
53) «Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου
54) Το μέγεθος της ισχύος είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
55) Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
Α) της καταπόνησης των τροχών
Β) της απόδοσης του συστήματος πέδησης
Γ) της κατανάλωσης καυσίμου
56) Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης
Α) της κλιματικής αλλαγής
Β) της κυκλοφοριακής συμφόρησης
Γ) της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας
57) Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα
Α) δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Β) δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Γ) δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας
58) Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (transit)
Α) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης
Β) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης
Γ) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης
59) Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη
Α) του οδηγού
Β) των αστυνομικών αρχών
Γ) του υπεύθυνου της φόρτωσης
60) Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δύο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει
Α) το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Β) τουλάχιστον 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Γ) το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης