Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι
Α) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα
Β) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα
Γ) η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης
2) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) μείωση της απόστασης ακινητοποίησης
3) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει
Α) τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις
Β) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη
Γ) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων
4) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών
Β) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών
Γ) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα
5) Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»
Α) μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης
Β) πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον ιδιοκτήτη του οχήματος
Γ) μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής
6) Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
Α) πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
Β) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
Γ) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
7) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 8 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 12 ώρες
8) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή,
Α) δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό
Β) πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό
Γ) δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος
9) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ
Α) 24 και 45 λεπτών
Β) 24 και 45 ωρών
Γ) 24 και 48 ωρών
10) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί
Α) με άμεση και απότομη πέδηση
Β) με σταθερό κράτημα του τιμονιού
Γ) με άναμμα του δεξιού φλας
11) Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
Α) νωτομετωπικές
Β) μετωπικές
Γ) πλαγιομετωπικές
12) Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
Α) τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
Β) το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
Γ) τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
13) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) «εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
14) Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
15) Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει
Α) οπωσδήποτε να σταματήσετε
Β) να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας
Γ) να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία
16) Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση
Α) δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου
Β) ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές
Γ) μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του
17) Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
Α) εντός των πόλεων
Β) κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
Γ) μεγάλης αξίας
18) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) την ταχύτητα κίνησης
Β) τη διανυόμενη απόσταση
Γ) τη χιλιομετρική θέση
19) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
20) Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται για
Α) την εκκίνηση ενό φορτηγού
Β) τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) την ακινητοποίηση ενός φορτηγού
21) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
22) Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
23) Ενεργοποίηση του ABS γενικώς
Α) αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Β) μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Γ) δε μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
24) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
Α) των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h
Β) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών
Γ) παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km από τη βάση τους
25) Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Α) στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
Β) στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
Γ) στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
26) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
27) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
28) Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
Α) όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
Β) κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
Γ) όταν αυτό είναι έμφορτο
29) Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και καθαρού οδοστρώματος)
Α) μεγαλύτερη
Β) μικρότερη
Γ) ίδια
30) Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
Α) αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Β) δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Γ) μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
31) Ένα φορτηγό έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι
Α) 7,5 τόνοι
Β) 4,5 τόνοι
Γ) 4 τόνοι
32) Οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει
Α) τη 1 ώρα
Β) τα 15 λεπτά
Γ) τα 30 λεπτά
33) Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
Α) κοινές και συμβαλλόμενες
Β) ειδικού και κοινού φορτίου
Γ) ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
34) Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται
Α) μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Β) βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Γ) σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες
35) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
Α) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Β) το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
Γ) την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
36) Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να
Α) κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε
Β) κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση
Γ) διαγράφει καμπύλη τροχιά
37) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
38) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
39) Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
40) Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
41) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
Α) 112 ώρες
Β) 144 ώρες
Γ) 90 ώρες
42) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
Α) τα έργα υποδομής
Β) οι καιρικές συνθήκες
Γ) ο άνθρωπος
43) Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να
Α) εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα
Β) καταναλώσει χρόνο και χρήμα
Γ) προκαλέσει σοβαρό ατύχημα
44) Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν
Α) η διαδρομή γίνεται στην επαρχία
Β) οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης
Γ) η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό
45) Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να
Α) έχετε έκτων προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειές σας
Β) αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειές σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος
Γ) αποφασίσετε για τις ενέργειές σας μετά την παρέλευση του σοκ
46) Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι
Α) η παραίτηση από την αγχώδη εργασία
Β) τα ηρεμιστικά χάπια
Γ) η πρόληψή του
47) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
48) Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι
Α) αποκλειστικά πνευματικό
Β) αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό
Γ) αποκλειστικά υδροπνευματικό
49) Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 45 ώρες
Β) 50 ώρες
Γ) 56 ώρες
50) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) εξέρχονται από τη χώρα, αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
51) Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) δε μεταβάλλεται
Γ) τετραπλασιάζεται
52) Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει
Α) διαρκή ευφορία
Β) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Γ) διαρκή κόπωση
53) Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσιας οδού θεωρείται
Α) χρόνος οδήγησης
Β) άλλη εργασία
Γ) διάλειμμα
54) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται
Α) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά
Β) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά
Γ) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια
55) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει
Α) αλκοόλ
Β) καφέ
Γ) χυμούς
56) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία
Α) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος
Β) σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας
Γ) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο
57) Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
Α) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
Β) που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
Γ) μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
58) Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου
Α) η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται
Β) η αστοχία γενικεύεται
Γ) η πνευματική πίεση μειώνεται
59) Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα συμφωνά με τη CMR;
Α) Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης
Β) Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη
Γ) Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης
60) Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο
Α) μπορεί να προκαλέσει 6λά6η και να επισύρει κυρώσεις
Β) επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων
Γ) αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του