Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την
Α) υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
Β) μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
Γ) όπισθεν
2) Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»
Α) μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης
Β) πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον ιδιοκτήτη του οχήματος
Γ) μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής
3) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
4) Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη
Β) Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα
Γ) Να μην εκτελέσει τη μεταφορά
5) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
Β) έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
Γ) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
6) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
7) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c
Γ) η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
8) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό,
Α) ο κινητήρας και ο ταχογράφος λειτουργούν
Β) ο ταχογράφος λειτουργεί
Γ) ο κινητήρας λειτουργεί
9) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να
Α) αφαιρέσετε τα ρούχα τους
Β) τους προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας
Γ) εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα
10) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν σε
Α) αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) υδροπνευματικό σύστημα φρένων
11) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε
Α) οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
12) Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα
Α) νερού
Β) ξηράς κόνεως
Γ) διοξειδίου του άνθρακα
13) Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
Α) χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
Β) μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ
Γ) χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα
14) Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες
Β) το φορτίο και την ταχύτητα
Γ) την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες
15) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
Α) το κέντρο βάρους είναι ψηλά
Β) η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
Γ) το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
16) Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
Α) μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
Β) και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
Γ) ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
17) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
18) Το carnet TIR καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
Α) Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα
Β) Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ
Γ) Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται για εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.
19) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και
Α) εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
Β) η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αέριων ρύπων
Γ) εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση
20) Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
Α) πέντε 24ωρα
Β) έξι 24ωρα
Γ) επτά 24ωρα
21) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών
Β) το σβήσιμο της μηχανής
Γ) η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών
22) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους
23) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
Α) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Β) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
24) Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται
Α) καθόλου
Β) πάνω από 1 φορά
Γ) πάνω από 2 φορές
25) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
Α) είναι εν γένει μεγαλύτερη
Β) είναι εν γένει μικρότερη
Γ) δε μεταβάλλεται
26) Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται
Α) από την ορμή, αλλά όχι από την αδράνεια
Β) από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή
Γ) και από την ορμή και από την αδράνεια
27) Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
28) Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
Β) κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
Γ) κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
29) Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
Α) η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
Β) ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
Γ) ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
30) Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται
Α) μόνο από τον μεταφορέα
Β) από τον αποστολέα και τον μεταφορέα
Γ) από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα
31) Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
32) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
33) Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο φορτηγό πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του
Α) ευμενώς
Β) δυσμενώς
Γ) ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού
34) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει
Α) μειώνεται
Β) αυξάνεται
Γ) δε μεταβάλλεται
35) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) υποκαθιστά
Α) τον αναστολέα διαφορικού
Β) το ABS
Γ) τους μειωτήρες κινητήριων αξόνων
36) Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται
Α) στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης
Β) στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα
Γ) στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα
37) Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών
Α) μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Β) ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Γ) μικρότερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
38) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
39) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
Α) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
Β) η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
Γ) η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων
40) Το πλάτος της μετώπης
Α) θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
Β) δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος
Γ) θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
41) Το σύστημα ALB είναι
Α) αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας
Β) αυτόματος ρυθμιστής πίεσης
Γ) χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας
42) Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση
Α) ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο
Β) ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο
Γ) συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο
43) Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από
Α) τους εμπλεκόμενους οδηγούς
Β) τον αστυνομικό υπηρεσίας
Γ) τον τραυματιοφορέα
44) Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
Α) άνω των 3,5 τόνων
Β) κάτω των 3,5 τόνων
Γ) άνω των 7 τόνων
45) Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να
Α) κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε
Β) κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση
Γ) διαγράφει καμπύλη τροχιά
46) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
47) Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
Β) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
48) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
49) Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο
Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς
Β) αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα
Γ) είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο
50) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις
Α) 8 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 12 ώρες
51) Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Α) η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις
Β) η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς
Γ) η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών
52) Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν
Α) το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Β) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Γ) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου
53) Η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως
Α) διάλειμμα
Β) άλλη εργασία
Γ) διαθεσιμότητα
54) Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι
Α) το ανθρώπινο σώμα και η Γη
Β) το στεγνό ξύλο και το πλαστικό
Γ) το σύρμα και το αλουμινόχαρτο
55) Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
Α) νωτομετωπικές
Β) μετωπικές
Γ) πλαγιομετωπικές
56) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο μέγιστο
Α) απόβαρο
Β) ωφέλιμο φορτίο
Γ) μεικτό βάρος
57) Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
Α) Όχι, σε καμία περίπτωση
Β) Ναι, αλλά σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες
Γ) Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες
58) Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
59) Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 7 χρόνια
Γ) 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών
60) Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
Α) ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του
Β) «μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του
Γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου