Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Ορμή ενός οχήματος λέγεται
Α) η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή
Β) η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση
Γ) η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
2) Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι
Α) διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση
Β) διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα
Γ) διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού
3) Η υπερφόρτωση προκαλεί
Α) μείωση της καταπόνησης των τροχών
Β) αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης
Γ) αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
4) Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου
Α) 8 cm
Β) 15 cm
Γ) 20 cm
5) Το σύστημα ALB είναι
Α) αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας
Β) αυτόματος ρυθμιστής πίεσης
Γ) χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας
6) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό
Β) η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c
Γ) η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
7) Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
Α) Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Β) Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Γ) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
8) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός
Α) πρέπει να κοιμάται
Β) μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του
Γ) δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση
9) Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται
Α) επιτάχυνση
Β) διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση
Γ) ακινητοποίηση
10) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών
Β) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Γ) με κάθε αλλαγή οδηγού
11) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
Α) 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
Β) μίας ημερολογιακής εβδομάδας
Γ) μίας ημερολογιακής ημέρας
12) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
13) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
14) Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
15) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
16) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης
17) Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα
Α) πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός
Β) πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό
Γ) πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω
18) Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
19) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
20) Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να
Α) απευθυνθεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές
Β) εκτυπώσει το σχετικό φύλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος
Γ) διορθώσει ψηφιακά το λάθος
21) Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται
Α) από την ορμή, αλλά όχι από την αδράνεια
Β) από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή
Γ) και από την ορμή και από την αδράνεια
22) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
Β) έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
Γ) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
23) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
24) Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη
Α) τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του
Β) επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του
Γ) επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
25) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως
Α) εκτός κατοικημένων περιοχών
Β) εντός κατοικημένων περιοχών
Γ) μέσα σε σήραγγες
26) Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
Α) Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής
Β) Για ένα μόνο δρομολόγιο
Γ) Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα
27) Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει
Α) η μείωση της ταχύτητας κίνησης
Β) η αύξηση της ταχύτητας κίνησης
Γ) η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης
28) Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου
Α) παραμένει σταθερή
Β) μειώνεται
Γ) αυξάνεται
29) Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
Α) νωτομετωπικές
Β) μετωπικές
Γ) πλαγιομετωπικές
30) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
31) Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών
Α) αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης
Β) ανάβουν τα φώτα πέδησης
Γ) απενεργοποιείται αυτόματα το ABS
32) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ
Α) του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων
Β) του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων
Γ) του κινητήρα και των τροχών
33) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών
Β) το σβήσιμο της μηχανής
Γ) η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών
34) Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο
Α) την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος
Β) την εγκληματικότητα
Γ) τον τουρισμό
35) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) εξέρχονται από τη χώρα, αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
36) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
37) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
38) Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για
Α) επιβράδυνση
Β) στροφή
Γ) επιτάχυνση
39) Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
Α) την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
Β) τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
Γ) το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
40) Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
Α) Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα
Β) Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη
Γ) Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει στον τόπο παράδοσης
41) Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
42) Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
Α) διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
Β) πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
Γ) πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
43) Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει
Α) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα
Β) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό
Γ) τον κινητήρα με το διαφορικό
44) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
Α) είναι εν γένει μεγαλύτερη
Β) είναι εν γένει μικρότερη
Γ) δε μεταβάλλεται
45) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
46) Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια
Α) αύξησης του χρόνου που ο οδηγός βιώνει τη σύγκρουση
Β) μείωσης του χρόνου που ο οδηγός βιώνει τη σύγκρουση
Γ) μείωσης του χρόνου κρούσης
47) Η ορθολογική οδήγηση
Α) περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση
Β) προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
Γ) πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο
48) Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
49) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
50) Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά. Το βάρος του φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Α) 26.000 κιλά
Β) 22.000 κιλά
Γ) 14.000 κιλά
51) Το μέγεθος της ροπής είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
52) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στο κέντρο στροφής
Γ) στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα
53) Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει
Α) διαρκή ευφορία
Β) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Γ) διαρκή κόπωση
54) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
Α) την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
55) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
Α) 0,10 χιλιοστό του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
Β) 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
Γ) 0,30 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
56) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι
Α) βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του
Β) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει υποδομή για ύπνο
Γ) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει κλιματισμό
57) Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
Α) 1.100 τονοχιλιόμετρα
Β) 3.300 τονοχιλιόμετρα
Γ) 5.500 τονοχιλιόμετρα
58) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση
Β) την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών του κινητήρα
Γ) την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού
59) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται
Α) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά
Β) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά
Γ) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια
60) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
Α) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
Β) η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
Γ) η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων