Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει
Α) τη συσκευή του ταχογράφου
Β) φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες
Γ) τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή
2) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος
Α) δεν εξαρτάται από το φορτίο
Β) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Γ) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
3) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
4) Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
Α) Όχι, σε καμία περίπτωση
Β) Ναι, αλλά σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες
Γ) Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες
5) Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με
Α) αύξηση της ταχύτητας
Β) μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα
Γ) μείωση της ταχύτητας κίνησης
6) Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων εβδομάδων (14 ημερών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 90 ώρες
Β) 100 ώρες
Γ) 112 ώρες
7) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Β) αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Γ) προστατεύει το περιβάλλον
8) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
Α) μειώνεται
Β) δεν αλλάζει
Γ) αυξάνεται
9) Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου
Α) παραμένει σταθερή
Β) μειώνεται
Γ) αυξάνεται
10) Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
Α) εντός των πόλεων
Β) κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
Γ) μεγάλης αξίας
11) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
12) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει
Α) μειώνεται
Β) αυξάνεται
Γ) δε μεταβάλλεται
13) Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται
Α) οι αστυνομικές αρχές
Β) ο οδηγός του οχήματος
Γ) και οι δύο
14) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
15) Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά. Το βάρος του φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Α) 26.000 κιλά
Β) 22.000 κιλά
Γ) 14.000 κιλά
16) Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
Α) επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής
Β) ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής
Γ) επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος
17) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών
Β) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
18) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
Α) πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
Β) πρέπει να αποφεύγεται
Γ) είναι θετική για την υγεία
19) Το ιδανικό ύφος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι
Α) στο πάνω μέρος του κεφαλιού
Β) στο σαγόνι
Γ) στο πάνω μέρος των αυτιών
20) Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
Α) άνω των 3,5 τόνων
Β) κάτω των 3,5 τόνων
Γ) άνω των 7 τόνων
21) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης
Β) συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων
Γ) προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων
22) Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
Α) 3,5 τόνους
Β) 4,5 τόνους
Γ) 5 τόνους
23) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών
Β) το σβήσιμο της μηχανής
Γ) η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών
24) Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
Α) λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
Β) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
Γ) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
25) Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
Α) κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
Β) γευματίζει
Γ) εκτελεί κάποια άλλη εργασία
26) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
Α) 112 ώρες
Β) 144 ώρες
Γ) 90 ώρες
27) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, μπορεί να είναι
Α) η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος
Β) η ισχύς και η απόδοση
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
28) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Β) κάθε χρόνο
Γ) μετά από κάθε επισκευή του
29) Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;
Α) Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Β) Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα
Γ) Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά
30) Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
31) Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός
32) Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας
Α) απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Β) απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Γ) αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης
33) Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
Β) κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
Γ) κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
34) Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι
Α) το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο
Β) ο κινητήρας και η καμπίνα του οδηγού
Γ) ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα
35) Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο
Α) την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος
Β) την εγκληματικότητα
Γ) τον τουρισμό
36) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
37) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
38) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση
Α) το πολύ 45 ωρών
Β) τουλάχιστον 33 ωρών
Γ) τουλάχιστον 57 ωρών
39) Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
Α) αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Β) δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Γ) μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
40) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
Α) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
Β) η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
Γ) η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων
41) Ο τύπος επιβραδυντή που μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός
42) Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως
Α) ανάπαυση, αν έχει πρόσβαση σε κλίνη
Β) διαθεσιμότητα
Γ) διάλειμμα
43) Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο
Α) δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
Β) τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος
Γ) τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
44) Το μέγεθος της ροπής είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
45) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
46) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στο κέντρο στροφής
Γ) στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα
47) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό,
Α) ο κινητήρας και ο ταχογράφος λειτουργούν
Β) ο ταχογράφος λειτουργεί
Γ) ο κινητήρας λειτουργεί
48) Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
49) Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση
Α) ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο
Β) ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο
Γ) συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο
50) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο
Β) έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
51) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
52) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
Α) το κέντρο βάρους είναι ψηλά
Β) η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
Γ) το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
53) Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
Α) κοινές και συμβαλλόμενες
Β) ειδικού και κοινού φορτίου
Γ) ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
54) Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται
Α) μόνο από τα ΦΔΧ
Β) μόνο από τα ΦΙΧ
Γ) από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις
55) Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
Α) πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
Β) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
Γ) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
56) Η διάμετρος των συρματόσχοινων
Α) πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm
Β) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm
Γ) δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο
57) Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται
Α) μόνο από τον μεταφορέα
Β) από τον αποστολέα και τον μεταφορέα
Γ) από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα
58) Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
59) Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο
Α) μπορεί να προκαλέσει 6λά6η και να επισύρει κυρώσεις
Β) επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων
Γ) αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του
60) Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης