Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
2) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
3) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ
Α) του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων
Β) του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων
Γ) του κινητήρα και των τροχών
4) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και
Α) εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
Β) η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αέριων ρύπων
Γ) εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση
5) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο
Α) 100
Β) 112
Γ) 911
6) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να
Α) του προσφέρετε νερό
Β) τον καθησυχάσετε με ψύχραιμα λόγια
Γ) του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε
7) Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν
Α) το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Β) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Γ) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου
8) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
9) Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται
Α) οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Β) οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά
Γ) μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
10) Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει
Α) το Επικουρικό Κεφάλαιο
Β) η πρεσβεία της χώρας διαμονής του
Γ) το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως
11) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες
Γ) στο κέντρο βάρους
12) Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
Α) Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα
Β) Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη
Γ) Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει στον τόπο παράδοσης
13) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
14) Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών
Β) περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου
Γ) περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών
15) Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει
Α) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα
Β) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό
Γ) τον κινητήρα με το διαφορικό
16) Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι
Α) απογευματινές
Β) μεσημβρινές
Γ) πρώτες πρωινές
17) Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη
Α) μόνο για τις εθνικές μεταφορές
Β) τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές
Γ) μόνο για τις διεθνείς μεταφορές
18) Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα
Α) πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός
Β) πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό
Γ) πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω
19) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
Α) ΣΕΚΟΟΜΕΕ
Β) ΣΕΚΑΜ
Γ) ΚΕΘΕΥΟ
20) Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
Α) ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Β) ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
Γ) θανατική ποινή
21) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση
Α) έχει μικρότερη απόδοση
Β) έχει μεγαλύτερη απόδοση
Γ) έχει ίδια απόδοση
22) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα
Α) τουλάχιστον 45 λεπτών
Β) το πολύ 45 λεπτών
Γ) ακριβώς 45 λεπτών
23) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ
Α) 24 και 45 λεπτών
Β) 24 και 45 ωρών
Γ) 24 και 48 ωρών
24) Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι
Α) οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό
Β) ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό
Γ) τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου
25) Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
Α) Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα
Β) Το τηλέφωνο του παραλήπτη
Γ) Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα
26) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση
Α) των κυκλωμάτων φρένων
Β) των ελαστικών
Γ) του κινητήρα
27) Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι
Α) αποκλειστικά πνευματικό
Β) αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό
Γ) αποκλειστικά υδροπνευματικό
28) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
29) Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
Α) Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων
Β) Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού
Γ) Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού
30) Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
31) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
32) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
33) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών
Β) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Γ) με κάθε αλλαγή οδηγού
34) Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι
Α) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα
Β) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα
Γ) η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης
35) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
36) Οι κουρτίνες
Α) χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου
Β) προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες
Γ) ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο
37) Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
Α) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Β) τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Γ) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
38) Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
39) Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να
Α) απομακρυνθεί από το κέντρο περιστροφής του
Β) πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του
Γ) ταλαντώνεται πέριξ του κέντρου περιστροφής του
40) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
Α) 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Β) 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Γ) 0,30 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
41) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Α) από δυο οδηγούς για το ίδιο όχημα
Β) από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα
Γ) ως πιστωτική κάρτα
42) Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται
Α) στους άξονές του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Β) στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Γ) ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού
43) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
44) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
45) Η συνθήκη «Σένγκεν» είναι μια διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για
Α) τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών
Β) την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών
Γ) τις εμπορευματικές μεταφορές
46) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει
Α) σε δύσπνοια
Β) στη διάσωση του τραυματία
Γ) σε μόνιμες 6λά6ες
47) Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι
Α) διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση
Β) διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα
Γ) διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού
48) Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά,
Α) ακτινωτά χωρίς αεροθάλαμο
Β) σταυρωτά χωρίς αεροθάλαμο
Γ) σταυρωτά με αεροθάλαμο
49) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης
50) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών
Β) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
51) Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
Α) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
Β) ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
Γ) είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
52) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι
Α) προαιρετικός
Β) υποχρεωτικός
Γ) υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές
53) Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω
Α) ηλεκτρικού κυκλώματος
Β) επαγωγής
Γ) συμπίεσης αέρα
54) Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας
Α) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση
Β) προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
Γ) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση
55) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με
Α) υψηλές στροφές κινητήρα
Β) χαμηλές στροφές κινητήρα
Γ) διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης
56) Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται
Α) από τον τύπο και το βάρος του οχήματος
Β) από την ταχύτητα του οχήματος
Γ) από τα σημεία αγκύρωσης
57) Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 45 ώρες
Β) 50 ώρες
Γ) 56 ώρες
58) Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
Β) Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Γ) Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
59) Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση
Α) ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο
Β) ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο
Γ) συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο
60) Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματά της υπό την προϋπόθεση ότι
Α) ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών
Β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό
Γ) το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια