Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
Α) τα έργα υποδομής
Β) οι καιρικές συνθήκες
Γ) ο άνθρωπος
2) Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτά βάρος άνω
Α) του 1,5 τόνου
Β) των 3,5 τόνων
Γ) των 7 τόνων
3) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο μέγιστο
Α) απόβαρο
Β) ωφέλιμο φορτίο
Γ) μεικτό βάρος
4) Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
Α) τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
Β) τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
Γ) την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
5) Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν
Α) το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Β) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Γ) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου
6) Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δύο βασικούς τύπους ελιγμών:
Α) προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο
Β) στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα
Γ) στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα
7) Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί
Α) στη βελτίωση των αντανακλαστικών
Β) στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων
Γ) στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών
8) Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
Α) επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών
Β) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
Γ) χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία
9) Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
Α) Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα
Β) Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό βάρος κτλ.
Γ) Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη
10) Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί
Α) φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων
Β) γενικότερη αναβάθμιση
Γ) γενικότερη υποβάθμιση
11) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
12) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
Α) πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
Β) πρέπει να αποφεύγεται
Γ) είναι θετική για την υγεία
13) Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (transit)
Α) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης
Β) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης
Γ) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης
14) Όταν το όχημα είναι άδειο
Α) οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν
Β) οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο
Γ) πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος
15) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
16) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
17) Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
Α) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
Β) οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Γ) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
18) Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται
Α) ασθένεια του πνεύματος
Β) φυσική αντίδραση
Γ) ασθένεια του σώματος
19) Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παράνομου» σε σχέση με
Α) τις χώρες προέλευσης
Β) τις χώρες προορισμού
Γ) το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους
20) Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών
Α) θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες
Β) δε θα πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες
Γ) θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες
21) Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματά της υπό την προϋπόθεση ότι
Α) ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών
Β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό
Γ) το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια
22) Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
Α) στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
Β) στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
Γ) σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
23) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
Α) μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
Β) μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
Γ) της επόμενης Κυριακής
24) Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
25) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
Α) μειώνεται
Β) δεν αλλάζει
Γ) αυξάνεται
26) Ενεργοποίηση του ABS γενικώς
Α) αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Β) μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Γ) δε μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
27) Το μεταφερόμενο φορτίο
Α) απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα
Β) απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος
Γ) απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος
28) Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν
Α) ρολόι
Β) πυξίδα
Γ) εκκρεμές
29) Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου
Α) 8 cm
Β) 15 cm
Γ) 20 cm
30) Σύνθετες μεταφορές είναι
Α) οι διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές
Β) οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές
Γ) όσες διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς
31) Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από
Α) ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο
Β) ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο
Γ) ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο
32) Το σύστημα ALB είναι
Α) αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας
Β) αυτόματος ρυθμιστής πίεσης
Γ) χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας
33) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
34) Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται
Α) επιτάχυνση
Β) διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση
Γ) ακινητοποίηση
35) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει
Α) τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις
Β) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη
Γ) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων
36) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης
Β) συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων
Γ) προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων
37) Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
Β) Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Γ) Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
38) Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
Α) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
Β) που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
Γ) μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
39) Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, ης μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
40) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
41) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι
Α) βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του
Β) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει υποδομή για ύπνο
Γ) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει κλιματισμό
42) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος
Α) δεν εξαρτάται από το φορτίο
Β) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Γ) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
43) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
44) Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει
Α) «έξυπνη κάρτα»
Β) ψηφιακό ρολόι
Γ) συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων
45) Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση
Α) δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου
Β) ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές
Γ) μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του
46) «Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου
47) Ένα φορτηγό έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι
Α) 7,5 τόνοι
Β) 4,5 τόνοι
Γ) 4 τόνοι
48) Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
Α) το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης
Β) το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών
Γ) το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου
49) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
50) Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός
Α) ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
Β) ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Γ) ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων
51) Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
Α) εντός των πόλεων
Β) κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
Γ) μεγάλης αξίας
52) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει
Α) σε δύσπνοια
Β) στη διάσωση του τραυματία
Γ) σε μόνιμες 6λά6ες
53) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
54) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
Α) των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h
Β) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών
Γ) παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km από τη βάση τους
55) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
56) Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου
Α) η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται
Β) η αστοχία γενικεύεται
Γ) η πνευματική πίεση μειώνεται
57) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) τις ώρες εργασίας
Β) τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης
Γ) τις ώρες ύπνου
58) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) αύξηση του χρόνου αντίδρασης
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
59) Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
Α) ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ
Β) ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Γ) ποινή κάθειρξης (0 έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
60) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών
Β) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης