Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Α) Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Β) Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Γ) Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
2) Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (transit)
Α) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης
Β) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης
Γ) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης
3) Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών
Α) θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες
Β) δε θα πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες
Γ) θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες
4) Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
Α) Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής
Β) Για ένα μόνο δρομολόγιο
Γ) Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα
5) Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
Α) των κιλών του
Β) της ύλης του
Γ) του όγκου του
6) Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
Α) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
Β) ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
Γ) είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
7) Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων
Α) των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45km/h
Β) που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
Γ) που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ
8) Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
Α) όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
Β) κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
Γ) όταν αυτό είναι έμφορτο
9) Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
Α) πέντε 24ωρα
Β) έξι 24ωρα
Γ) επτά 24ωρα
10) Σύνθετες μεταφορές είναι
Α) οι διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές
Β) οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές
Γ) όσες διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς
11) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
Α) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Β) το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
Γ) την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
12) Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται για
Α) την εκκίνηση ενό φορτηγού
Β) τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) την ακινητοποίηση ενός φορτηγού
13) Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει
Α) ο οδηγός
Β) ο μεταφορέας
Γ) το Υπουργείο Μεταφορών του κρότους-μέλους της ΕΕ
14) Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, συμφωνά με τη CMR
Α) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή
Β) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή
Γ) ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει
15) Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται
Α) από την ορμή, αλλά όχι από την αδράνεια
Β) από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή
Γ) και από την ορμή και από την αδράνεια
16) Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει
Α) οπωσδήποτε να σταματήσετε
Β) να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας
Γ) να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία
17) Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
Α) λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
Β) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
Γ) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
18) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
19) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει
Α) αλκοόλ
Β) καφέ
Γ) χυμούς
20) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανόμετρου (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c
Γ) η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα
21) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι
Α) η άνεση
Β) η ασφάλεια
Γ) η αύξηση της αποδοτικότητας
22) Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
Α) κοινές και συμβαλλόμενες
Β) ειδικού και κοινού φορτίου
Γ) ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
23) Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες
Α) οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου
Β) οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου
Γ) οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου
24) Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο
Α) της μάζας του προς την ισχύ
Β) του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) μεταφοράς φορτίου
25) Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου
Α) 8 cm
Β) 15 cm
Γ) 20 cm
26) Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
27) Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
28) Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν
Α) ρολόι
Β) πυξίδα
Γ) εκκρεμές
29) Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Α) Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα
Β) Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα
Γ) Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων
30) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
31) Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγάς δεν επιτρέπεται να
Α) εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
Β) οδηγεί το ΙΧ του
Γ) απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του
32) Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που
Α) είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
Β) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν
Γ) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
33) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
34) Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
Α) όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
Β) ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
Γ) ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου
35) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Β) ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή
Γ) τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
36) Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος
Α) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος
Β) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
Γ) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
37) Το μεταφερόμενο φορτίο
Α) απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα
Β) απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος
Γ) απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος
38) Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ τρεις μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο
Α) οποιονδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης
Β) ημερολογιακών εβδομάδων
Γ) οποιοδήποτε κανονικών ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης
39) Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται
Α) το πρωί
Β) το μεσημέρι
Γ) το βράδυ
40) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή πρέπει
Α) να αποφεύγεται εντός πόλεων
Β) πάντοτε να προτιμάται
Γ) να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση
41) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει
Α) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό
Β) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό
Γ) ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό
42) Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
Α) εντός των πόλεων
Β) κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
Γ) μεγάλης αξίας
43) Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
Α) άλλης εργασίας
Β) φυσικής άσκησης
Γ) οδήγησης άλλου οχήματος
44) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και
Α) εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
Β) η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αέριων ρύπων
Γ) εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση
45) Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
Α) της καταπόνησης των τροχών
Β) της απόδοσης του συστήματος πέδησης
Γ) της κατανάλωσης καυσίμου
46) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει
Α) τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις
Β) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη
Γ) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων
47) Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
Β) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
48) Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι
Α) η παραίτηση από την αγχώδη εργασία
Β) τα ηρεμιστικά χάπια
Γ) η πρόληψή του
49) Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα
Β) Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων
Γ) Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
50) Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι
Α) οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό
Β) ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό
Γ) τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου
51) Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
Α) την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
Β) τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
Γ) το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
52) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ωρων περιόδων από
Α) το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης
Β) την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης
Γ) το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης
53) Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
Α) Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
Β) Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Γ) Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
54) Κατά τη μεταφορά παλετών
Α) το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
Β) πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
Γ) πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα
55) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 15 ή 30 λεπτών
56) Τι είναι το carnet TIR;
Α) Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη
Β) Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοσή τους
Γ) Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων
57) Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δύο βασικούς τύπους ελιγμών:
Α) προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο
Β) στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα
Γ) στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα
58) Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από
Α) τους εμπλεκόμενους οδηγούς
Β) τον αστυνομικό υπηρεσίας
Γ) τον τραυματιοφορέα
59) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
60) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) μείωση της απόστασης ακινητοποίησης