Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
2) Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
Α) ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
Β) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Γ) κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
3) Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
Α) ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ
Β) ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Γ) ποινή κάθειρξης (0 έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
4) Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Α) Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα
Β) Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα
Γ) Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων
5) Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό
Α) μόνο χρηματικό πρόστιμο
Β) ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
Γ) ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
6) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
7) Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Α) Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Β) Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Γ) Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
8) Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
9) Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 45 ώρες
Β) 50 ώρες
Γ) 56 ώρες
10) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
Α) μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
Β) μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
Γ) της επόμενης Κυριακής
11) Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο
Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς
Β) αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα
Γ) είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο
12) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Α) από δυο οδηγούς για το ίδιο όχημα
Β) από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα
Γ) ως πιστωτική κάρτα
13) Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται
Α) καθόλου
Β) πάνω από 1 φορά
Γ) πάνω από 2 φορές
14) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
15) Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
Α) άλλης εργασίας
Β) φυσικής άσκησης
Γ) οδήγησης άλλου οχήματος
16) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας
Α) απαλλάσσεται
Β) έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις
Γ) τιμωρείται έως και με ισόβια κάθειρξη
17) Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται
Α) στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης
Β) στον έλεγχο της θερμοκρασίας
Γ) στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα
18) Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, συμφωνά με τη CMR;
Α) Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων
Β) Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση
Γ) Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα
19) Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται
Α) GPS
Β) GIS
Γ) RDS
20) Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια
Α) αύξησης του χρόνου που ο οδηγός βιώνει τη σύγκρουση
Β) μείωσης του χρόνου που ο οδηγός βιώνει τη σύγκρουση
Γ) μείωσης του χρόνου κρούσης
21) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
22) Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
Α) πέντε 24ωρα
Β) έξι 24ωρα
Γ) επτά 24ωρα
23) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
Α) κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού
Β) επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Γ) μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς
24) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου
Α) ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί
Β) το όχημα ακινητοποιείται άμεσα
Γ) τίθεται σε λειτουργία το ABS
25) Τι είναι το carnet TIR;
Α) Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη
Β) Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοσή τους
Γ) Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων
26) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους
Α) οδικής ασφάλειας
Β) συντήρησης του οχήματος
Γ) αντιμετώπισης της ανεργίας
27) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
Α) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Β) το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
Γ) την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
28) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
Α) την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
29) Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι
Α) απογευματινές
Β) μεσημβρινές
Γ) πρώτες πρωινές
30) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
31) Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικά όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
Α) Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά
Β) Ναι, σε κάθε περίπτωση
Γ) Μόνο εάν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί
32) Το σύστημα ελέγχου πλοήγησης (cruise control) συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό
Α) να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα
Β) να επιβραδύνει ομαλά
Γ) να επιταχύνει ομαλά
33) Αδράνεια ενός οχήματος λέγεται η
Α) δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο
Β) δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση
Γ) αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
34) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με
Α) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά δευτερόλεπτο
Β) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά λεπτό
Γ) το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα
35) Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων
Α) εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών
Β) εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας
Γ) καταγράφεται στον ταχογράφο και παραγράφεται
36) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
Α) 0,10 χιλιοστό του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
Β) 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
Γ) 0,30 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
37) Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα
Β) Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων
Γ) Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
38) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 8 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 12 ώρες
39) Ο τύπος επιβραδυντή που μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός
40) Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται
Α) μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Β) βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Γ) σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες
41) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) «εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
42) Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:
Α) ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα
Β) ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος
Γ) το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση
43) Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να
Α) απευθυνθεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές
Β) εκτυπώσει το σχετικό φύλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος
Γ) διορθώσει ψηφιακά το λάθος
44) Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
Α) την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
Β) τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
Γ) το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
45) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5
46) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
47) Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Α) η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις
Β) η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς
Γ) η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών
48) Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με
Α) αύξηση της ταχύτητας
Β) μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα
Γ) μείωση της ταχύτητας κίνησης
49) Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο
Α) την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος
Β) την εγκληματικότητα
Γ) τον τουρισμό
50) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
51) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
52) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως
Α) τους μετακινήσετε άμεσα
Β) τους κρατάτε ζεστούς
Γ) τους δώσετε άμεσα να πιουν νερό
53) Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να
Α) έλκουν άλλα υλικά σώματα
Β) παραμένουν σε επαφή με το έδαφος
Γ) αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους
54) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1
Α) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1
Β) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1
Γ) δεν εκδίδεται αντίγραφο
55) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
56) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
57) Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
Α) Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR
Β) Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR
Γ) Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR
58) Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
Α) 56 ώρες
Β) 58 ώρες
Γ) 50 ώρες
59) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Β) αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Γ) προστατεύει το περιβάλλον
60) Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων εβδομάδων (14 ημερών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 90 ώρες
Β) 100 ώρες
Γ) 112 ώρες