Σκόρ: {{ getScore() }}
1) Γενικά, παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
Α) υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Β) υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
Γ) έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους
2) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
Α) 0,10 χιλιοστό του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
Β) 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
Γ) 0,30 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
3) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
Α) 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Β) 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
Γ) 0,30 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
4) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
5) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
Α) ΣΕΚΟΟΜΕΕ
Β) ΣΕΚΑΜ
Γ) ΚΕΘΕΥΟ
6) Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματά της υπό την προϋπόθεση ότι
Α) ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών
Β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό
Γ) το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια
7) Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
Α) τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
Β) τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
Γ) την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
8) Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών
Α) χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς
Β) για κοινωφελείς σκοπούς
Γ) για ανώφελους σκοπούς
9) Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του έντυπου Φιλικής Δήλωσης ατυχήματος είναι
Α) οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα
Β) το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας
Γ) τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας
10) Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που
Α) είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
Β) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν
Γ) δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
11) Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με
Α) σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές
Β) νεκρό
Γ) υλικές ζημιές
12) Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι
Α) το ανθρώπινο σώμα και η Γη
Β) το στεγνό ξύλο και το πλαστικό
Γ) το σύρμα και το αλουμινόχαρτο
13) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) «εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
14) Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση
Α) της στατικής ευστάθειας φορτηγού
Β) της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού
Γ) της ευστάθειας του φορτίου
15) Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο
Α) της μάζας του προς την ισχύ
Β) του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) μεταφοράς φορτίου
16) Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
Α) όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
Β) κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
Γ) όταν αυτό είναι έμφορτο
17) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους
18) Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παράνομου» σε σχέση με
Α) τις χώρες προέλευσης
Β) τις χώρες προορισμού
Γ) το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους
19) Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο
Α) την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος
Β) την εγκληματικότητα
Γ) τον τουρισμό
20) Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις)
Α) τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
Β) τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα
Γ) οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση
21) Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη
Β) Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα
Γ) Να μην εκτελέσει τη μεταφορά
22) Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, συμφωνά με τη CMR
Α) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή
Β) ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή
Γ) ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει
23) Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:
Α) η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια
Β) η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα
Γ) η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας
24) Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές
Α) πάντοτε
Β) εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη
Γ) αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας
25) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
Α) υποχρεωτικά εκτός οχήματος
Β) υποχρεωτικά εντός οχήματος
Γ) εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
26) Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία
Α) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος
Β) σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας
Γ) στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο
27) Οι κουρτίνες
Α) χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου
Β) προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες
Γ) ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο
28) Όταν το όχημα είναι άδειο
Α) οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν
Β) οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο
Γ) πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος
29) Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε
Α) δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά
Β) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης
Γ) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς
30) Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν
Α) το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Β) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
Γ) το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου
31) Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο
Α) μία φορά το εξάμηνο
Β) μία φορά το μήνα
Γ) μία φορά το χρόνο
32) Εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση
Α) της ηχορύπανσης
Β) της οικονομίας καυσίμου
Γ) στα τέλη κυκλοφορίας
33) Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να
Α) απομακρυνθεί από το κέντρο περιστροφής του
Β) πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του
Γ) ταλαντώνεται πέριξ του κέντρου περιστροφής του
34) Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να
Α) κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε
Β) κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση
Γ) διαγράφει καμπύλη τροχιά
35) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
36) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
37) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες
Γ) στο κέντρο βάρους
38) Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός
39) Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
40) Πατώντας τον ποδομοχλό πέδης επιτρέπουμε
Α) τη ροή υγρού φρένων
Β) τη ροή πεπιεσμένου αέρα
Γ) τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος
41) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c
Γ) η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
42) Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
Α) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Β) τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
Γ) τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
43) Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται
Α) μόνο από τα ΦΔΧ
Β) μόνο από τα ΦΙΧ
Γ) από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις
44) Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
Α) 1.100 τονοχιλιόμετρα
Β) 3.300 τονοχιλιόμετρα
Γ) 5.500 τονοχιλιόμετρα
45) Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
Α) αύξηση του χρόνου αντίδρασης
Β) μείωση του χρόνου αντίδρασης
Γ) διεύρυνση του οπτικού πεδίου
46) Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται
Α) το πρωί
Β) το μεσημέρι
Γ) το βράδυ
47) Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε
Α) απώλεια σωματικού βάρους
Β) αύξηση σωματικού βάρους
Γ) υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα
48) Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
Α) φρούτων και λαχανικών
Β) νερού
Γ) πουλερικών ή/και ψαριών
49) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει
Α) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό
Β) μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό
Γ) ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό
50) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
Α) η αποφυγή εμποδίου
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων
51) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Β) ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή
Γ) τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
52) Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Α) οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης
Β) οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
Γ) τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
53) Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- εμπλέκονται
Α) λιγότερα οχήματα
Β) ισάριθμα οχήματα
Γ) περισσότερα οχήματα
54) Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν
Α) λιγότερα θύματα
Β) ισάριθμα θύματα
Γ) περισσότερα θύματα
55) Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι
Α) η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών
Β) η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών
Γ) η δήμευση του οχήματος
56) Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
Α) ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Β) ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
Γ) θανατική ποινή
57) Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
Α) Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR
Β) Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR
Γ) Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR
58) Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
Α) στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
Β) στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
Γ) στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
59) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
60) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
Α) «2ος οδηγός»
Β) «διαθεσιμότητα»
Γ) «άλλες εργασίες»
61) Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ
Α) 24 και 45 λεπτών
Β) 24 και 45 ωρών
Γ) 24 και 48 ωρών
62) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μια περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 45 ωρών
63) Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 45 ώρες
Β) 50 ώρες
Γ) 56 ώρες
64) Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις
Α) 8 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 12 ώρες
65) Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως
Α) εκτός κατοικημένων περιοχών
Β) εντός κατοικημένων περιοχών
Γ) μέσα σε σήραγγες
66) Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
67) «Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου
68) «Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
Α) του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος
Β) της φέρουσας ικανότητας του άξονα
Γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
69) Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
Α) μειώνεται
Β) δεν αλλάζει
Γ) αυξάνεται
70) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι
Α) η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη
Β) η χημική, η θερμική, η ελκτική
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
71) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης
Β) συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων
Γ) προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων
72) Το σύστημα ALB είναι
Α) αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας
Β) αυτόματος ρυθμιστής πίεσης
Γ) χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας
73) Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και
Α) εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
Β) η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αέριων ρύπων
Γ) εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση
74) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
Α) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Β) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
75) Συρμός είναι ο συνδυασμός
Α) ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Β) ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου
Γ) ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
76) Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,
Α) υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις
Β) υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
Γ) δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
77) Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
Α) η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
Β) ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
Γ) ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
78) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν
Α) αποκλειστικά εθνικές μεταφορές
Β) αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές
Γ) και τα δύο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες
79) Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση
Α) CMR
Β) adr
Γ) TIR
80) Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
Α) την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
Β) τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
Γ) το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
81) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικά ρεύμα,
Α) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους
Β) μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος
Γ) μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος
82) Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε
Α) φωτεινό σηματοδότη
Β) πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης
Γ) πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ
83) Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία, όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε
Α) υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά)
Β) υψηλές ιάσεις
Γ) χαμηλά ηλεκτρικά πεδία
84) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να
Α) του προσφέρετε νερό
Β) τον καθησυχάσετε με ψύχραιμα λόγια
Γ) του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε
85) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτό,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
86) Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή,
Α) το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
Β) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Γ) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
87) Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν
Α) οι έγκυες γυναίκες
Β) άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 μέτρα
Γ) άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά
88) Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν
Α) ρολόι
Β) πυξίδα
Γ) εκκρεμές
89) Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα συμφωνά με τη CMR;
Α) Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης
Β) Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη
Γ) Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης
90) Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικά όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
Α) Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά
Β) Ναι, σε κάθε περίπτωση
Γ) Μόνο εάν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί
91) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει
Α) τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις
Β) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη
Γ) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων
92) Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
Α) Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα
Β) Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό βάρος κτλ.
Γ) Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη
93) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό
Α) στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο
Β) στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο
Γ) στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού
94) Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με
Α) τον οδηγό μόνο
Β) το όχημα μόνο
Γ) τον οδηγό και το όχημα
95) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι
Α) προαιρετικός
Β) υποχρεωτικός
Γ) υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές
96) Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
Α) 1/1/2006
Β) 1/5/2006
Γ) 1/6/2006
97) Μέσα σε δύο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει
Α) μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
Β) δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης
Γ) τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης
98) Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
Α) πέντε 24ωρα
Β) έξι 24ωρα
Γ) επτά 24ωρα
99) Το διάλειμμα γίνεται
Α) εκτός του οχήματος μόνο
Β) εντός του οχήματος μόνο
Γ) εντός ή εκτός του οχήματος
100) Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
Α) κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
Β) γευματίζει
Γ) εκτελεί κάποια άλλη εργασία
101) Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους
Α) οδικής ασφάλειας
Β) συντήρησης του οχήματος
Γ) αντιμετώπισης της ανεργίας
102) Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
103) Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι)
Α) έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση
Β) δεν επηρεάζει την κατανάλωση
Γ) έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια
104) Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, διότι προκαλεί
Α) τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση
Β) φθορά στο σύστημα πέδησης
Γ) ηχορύπανση
105) Ορμή ενός οχήματος λέγεται
Α) η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή
Β) η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση
Γ) η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
106) Αδράνεια ενός οχήματος λέγεται η
Α) δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο
Β) δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση
Γ) αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
107) Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται
Α) στους άξονές του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Β) στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
Γ) ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού
108) Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Α) 26.000 κιλά
Β) 22.000 κιλά
Γ) 14.000 κιλά
109) Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται
Α) στον κινητήρα
Β) στο κέντρο στροφής
Γ) στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα
110) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό,
Α) ο κινητήρας και ο ταχογράφος λειτουργούν
Β) ο ταχογράφος λειτουργεί
Γ) ο κινητήρας λειτουργεί
111) Ενεργοποίηση του ABS γενικώς
Α) αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Β) μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
Γ) δε μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
112) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ABS «μετρούν»
Α) την ταχύτητα κίνησης του οχήματος
Β) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Γ) την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών
113) Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή
Β) στην κίτρινη περιοχή
Γ) στην κόκκινη περιοχή
114) Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
115) Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται
Α) οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Β) οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά
Γ) μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
116) Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μια «υψηλή» ταχύτητα με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
Α) διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
Β) ακουστεί θόρυβος
Γ) δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
117) Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
Β) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
118) Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω
Α) ηλεκτρικού κυκλώματος
Β) επαγωγής
Γ) συμπίεσης αέρα
119) Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός
Α) ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
Β) ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου
Γ) ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων
120) Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 7 χρόνια
Γ) 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών
121) Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει
Α) διαρκή ευφορία
Β) περιορισμό του οπτικού πεδίου
Γ) διαρκή κόπωση
122) Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται
Α) ασθένεια του πνεύματος
Β) φυσική αντίδραση
Γ) ασθένεια του σώματος
123) Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι
Α) ο δυνατός καφές
Β) ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού
Γ) ο ολιγόλεπτος ύπνος
124) Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι
Α) απογευματινές
Β) μεσημβρινές
Γ) πρώτες πρωινές
125) Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
Α) στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
Β) στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
Γ) σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
126) Σύνθετες μεταφορές είναι
Α) οι διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές
Β) οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές
Γ) όσες διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς
127) Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται
Α) αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της
Β) αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων
Γ) ενιαίο έγγραφο
128) Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να
Α) εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα
Β) καταναλώσει χρόνο και χρήμα
Γ) προκαλέσει σοβαρό ατύχημα
129) Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει
Α) σε δύσπνοια
Β) στη διάσωση του τραυματία
Γ) σε μόνιμες 6λά6ες
130) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να
Α) του ρίξετε παγωμένο νερό
Β) το ανασηκώσετε
Γ) το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο
131) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να
Α) τον τοποθετήσετε μπρούμυτα
Β) τον τοποθετήσετε ανάσκελα
Γ) εφαρμόσετε πίεση στην πληγή
132) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να
Α) αφαιρέσετε τα ρούχα τους
Β) τους προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας
Γ) εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα
133) Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν
Α) η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα
Β) ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας
Γ) το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007
134) Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου
Α) 8 cm
Β) 15 cm
Γ) 20 cm
135) Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια
Α) αύξησης του χρόνου που ο οδηγός βιώνει τη σύγκρουση
Β) μείωσης του χρόνου που ο οδηγός βιώνει τη σύγκρουση
Γ) μείωσης του χρόνου κρούσης
136) Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980) είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή,
Α) ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
Β) τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
Γ) ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
137) Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
Α) Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας
Β) Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα
Γ) Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες
138) Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος συμφωνά με τη CMR;
Α) Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα
Β) Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος
Γ) Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά
139) Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα
Β) Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων
Γ) Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
140) Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
Α) Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα
Β) Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη
Γ) Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει στον τόπο παράδοσης
141) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική
Α) σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής
Β) μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής
Γ) μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής
142) Οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει
Α) τη 1 ώρα
Β) τα 15 λεπτά
Γ) τα 30 λεπτά
143) Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται
Α) καθόλου
Β) πάνω από 1 φορά
Γ) πάνω από 2 φορές
144) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
145) Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις
Α) 9 ώρες
Β) 10 ώρες
Γ) 11 ώρες
146) Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός
Α) πρέπει να κοιμάται
Β) μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του
Γ) δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση
147) Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
Α) έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
Β) είναι το πολύ τρίκλωνα
Γ) έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
148) Όταν βρέχονται τα σχοινιά
Α) δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται
Β) δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο
Γ) μειώνεται η αντοχή τους
149) Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
Α) Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Β) Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Γ) Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
150) Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη
Α) του οδηγού
Β) των αστυνομικών αρχών
Γ) του υπεύθυνου της φόρτωσης
151) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του
Α) στην ανατροπή
Β) στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης
Γ) στους χειρισμούς του οδηγού
152) Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται
Α) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά
Β) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά
Γ) ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια
153) Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από
Α) το είδος των επιφανειών που έρχονται σε επαφή
Β) το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
Γ) το μεικτό βάρος του οχήματος
154) Τριβή λέγεται
Α) η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Β) η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή
Γ) η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών που έρχονται σε επαφή
155) Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να
Α) έλκουν άλλα υλικά σώματα
Β) παραμένουν σε επαφή με το έδαφος
Γ) αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους
156) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε
Α) αιολική ενέργεια
Β) ατμοσφαιρικούς ρύπους
Γ) θερμότητα
157) Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν
Α) τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
Β) τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης
Γ) την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
158) Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση σε
Α) κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης
Β) ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης
Γ) αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας
159) Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
Α) ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
Β) κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
Γ) κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
160) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος
Α) δεν εξαρτάται από το φορτίο
Β) εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο
Γ) εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
161) Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
Α) εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα
Β) εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
Γ) δεν εξαρτάται από την ταχύτητα
162) Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών
Α) μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Β) ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
Γ) μικρότερο από αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή
163) Το μέγεθος της ροπής είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
164) Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι
Α) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα
Β) η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα
Γ) η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης
165) Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν
Α) το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δε λειτουργεί
Β) γίνεται αλλαγή λαδιών
Γ) το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
166) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών
Β) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
167) Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από
Α) ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο
Β) ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο
Γ) ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο
168) Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης
Α) των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης
Β) του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερόμενου εμπορεύματος
Γ) του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου
169) Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
Α) η οδική ασφάλεια
Β) η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης
Γ) τα οδικά ατυχήματα
170) Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
Α) διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
Β) πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
Γ) πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
171) Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί
Α) φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων
Β) γενικότερη αναβάθμιση
Γ) γενικότερη υποβάθμιση
172) Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από
Α) τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές
Γ) τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές
173) Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
Α) επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής
Β) ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής
Γ) επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος
174) Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι
Α) ανώφελη
Β) προαιρετική αλλά χρήσιμη
Γ) υποχρεωτική
175) Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών
Β) περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου
Γ) περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών
176) Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει
Α) οπωσδήποτε να σταματήσετε
Β) να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας
Γ) να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία
177) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
Α) την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
178) Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
Α) την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
Β) τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
Γ) τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
179) Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι
Α) ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
Β) ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ
Γ) η αντίσταση του έναντι ανατροπής
180) Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε
Α) αυτοκινητόδρομους
Β) διασταυρώσεις
Γ) χώρους στάθμευσης φορτηγών
181) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1
Α) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1
Β) εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1
Γ) δεν εκδίδεται αντίγραφο
182) Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη
Α) μόνο για τις εθνικές μεταφορές
Β) τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές
Γ) μόνο για τις διεθνείς μεταφορές
183) Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών
Α) Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του
Β) Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές
Γ) Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων
184) Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
Α) Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Β) Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Γ) Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
185) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) τις ώρες εργασίας
Β) τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης
Γ) τις ώρες ύπνου
186) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
Α) μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Β) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
Γ) όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
187) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικά όριο οδήγησης του καθενός είναι οι
Α) 10 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 18 ώρες
188) Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος
Α) 21 ωρών
Β) 24 ωρών
Γ) 30 ωρών
189) Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν
Α) η διαδρομή γίνεται στην επαρχία
Β) οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης
Γ) η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό
190) Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
Α) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
Β) που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
Γ) μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
191) Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα
Α) πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός
Β) πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό
Γ) πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω
192) Η διάμετρος των συρματόσχοινων
Α) πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm
Β) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm
Γ) δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο
193) Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο
Α) δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
Β) τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος
Γ) τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
194) Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού
Α) καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος
Β) τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα
Γ) το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα
195) Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης
Α) της κλιματικής αλλαγής
Β) της κυκλοφοριακής συμφόρησης
Γ) της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας
196) Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται
Α) μείωση των οδικών ατυχημάτων
Β) οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
Γ) αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων
197) Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για
Α) επιβράδυνση
Β) στροφή
Γ) επιτάχυνση
198) Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή σε
Α) ανωφέρεια
Β) κατωφέρεια
Γ) στροφή
199) Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος
Α) είναι σταθερή
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία
200) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης
201) Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται
Α) στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης
Β) στον έλεγχο της θερμοκρασίας
Γ) στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα
202) Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται
Α) στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης
Β) στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα
Γ) στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα
203) Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
Α) λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
Β) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
Γ) λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
204) Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση
Α) έχει μικρότερη απόδοση
Β) έχει μεγαλύτερη απόδοση
Γ) έχει ίδια απόδοση
205) Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή ταχύτητας πρέπει να γίνεται
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
206) Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί
Α) τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
Β) τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
Γ) τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
207) Το μέγεθος της ισχύος είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
208) Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει
Α) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα
Β) το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό
Γ) τον κινητήρα με το διαφορικό
209) Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανόμετρου (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
Β) η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c
Γ) η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα
210) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών
Β) έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος
Γ) προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
211) Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι
Α) το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο
Β) ο κινητήρας και η καμπίνα του οδηγού
Γ) ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα
212) Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων
Α) των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45km/h
Β) που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
Γ) που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ
213) Τα «έτοιμα» γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι
Α) έχουν υψηλή διατροφική αξία
Β) δεν έχουν καμία σχεδόν διατροφική αξία
Γ) περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών
214) Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται
Α) μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
Β) με χρήση γεφυροπλάστιγγας
Γ) μέσω διαδικτύου
215) Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση
Α) ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο
Β) ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο
Γ) συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο
216) Το σύστημα RDS/TMC είναι
Α) σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας
Β) ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών
Γ) ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες
217) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) το σβήσιμο του τσιγάρου
Β) η αφαίρεση των υποδημάτων των τραυματιών
Γ) η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών
218) Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που
Α) έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς
Β) έχουν μόνο υλικές ζημιές
Γ) συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί
219) Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα
Α) νερού
Β) ξηράς κόνεως
Γ) διοξειδίου του άνθρακα
220) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
Α) χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών
Β) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών
Γ) απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα
221) Το ιδανικό ύφος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι
Α) στο πάνω μέρος του κεφαλιού
Β) στο σαγόνι
Γ) στο πάνω μέρος των αυτιών
222) Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι
Α) η άνεση
Β) η ασφάλεια
Γ) η αύξηση της αποδοτικότητας
223) Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι κρίσιμη για την άνεση και για την ασφάλειά του. Εξαρτάται από
Α) τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού
Β) τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού
Γ) το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος
224) Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν
Α) μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος
Β) μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος
Γ) και από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος
225) Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR)
Α) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας
Γ) εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας
226) Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
Α) Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Β) Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας
Γ) Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα
227) Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Α) Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα
Β) Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα
Γ) Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων
228) Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
Α) Σε μεταφορές τροφίμων
Β) Σε μεταφορές επίπλων
Γ) Σε μεταφορές φαρμάκων
229) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών
230) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Β) κάθε χρόνο
Γ) μετά από κάθε επισκευή του
231) Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
Α) άλλης εργασίας
Β) φυσικής άσκησης
Γ) οδήγησης άλλου οχήματος
232) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα
Α) τουλάχιστον 45 λεπτών
Β) το πολύ 45 λεπτών
Γ) ακριβώς 45 λεπτών
233) Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών
Α) θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες
Β) δε θα πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες
Γ) θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες
234) Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες
Α) οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου
Β) οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου
Γ) οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου
235) Η ορθολογική οδήγηση
Α) περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση
Β) προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
Γ) πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο
236) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
237) Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει
Α) η μείωση της ταχύτητας κίνησης
Β) η αύξηση της ταχύτητας κίνησης
Γ) η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης
238) Η πρόσφυση δεν εξαρτάται
Α) από τις καιρικές συνθήκες
Β) από το βάρος του οδηγού
Γ) από τον όγκο του οχήματος
239) Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
Α) είναι σταθερό
Β) μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
Γ) μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
240) Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό
Α) δύναμη βαρύτητας
Β) φυγόκεντρος δύναμη
Γ) ελκτική δύναμη
241) Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
242) Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
243) Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι
Α) αποκλειστικά πνευματικό
Β) αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό
Γ) αποκλειστικά υδροπνευματικό
244) Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση
Α) των κυκλωμάτων φρένων
Β) των ελαστικών
Γ) του κινητήρα
245) Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
246) Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες
Β) το φορτίο και την ταχύτητα
Γ) την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες
247) Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι
Α) το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
Β) ο ρυθμός παραγωγής έργου
Γ) η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται
248) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) υποκαθιστά
Α) τον αναστολέα διαφορικού
Β) το ABS
Γ) τους μειωτήρες κινητήριων αξόνων
249) Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ
Α) του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων
Β) του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων
Γ) του κινητήρα και των τροχών
250) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο
Β) έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος
Γ) είναι λιγότερο θορυβώδης
251) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση
Α) από τον κινητήρα στους τροχούς
Β) από το τιμόνι στους τροχούς
Γ) από τους κινητήριους στους διευθυντήριους τροχούς
252) Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
Α) πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
Β) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
Γ) δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
253) Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι
Α) η παραίτηση από την αγχώδη εργασία
Β) τα ηρεμιστικά χάπια
Γ) η πρόληψή του
254) Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί
Α) απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα
Β) διαρκή κόπωση
Γ) διαρκή ευφορία
255) Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται
Α) GPS
Β) GIS
Γ) RDS
256) Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
257) Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
Α) RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
Β) GPS, GIS
Γ) weigh in motion, sensors
258) Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, ης μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
259) Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
Α) τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
Β) το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
Γ) τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
260) Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
Α) εντός των πόλεων
Β) κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
Γ) μεγάλης αξίας
261) Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα
Α) υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου
Β) χαμηλού κόστους και μικρού όγκου
Γ) χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου
262) Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
Α) οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Β) συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
Γ) θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
263) Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
Α) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
Β) οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Γ) ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
264) Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
Α) το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης
Β) το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών
Γ) το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου
265) Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δύο βασικούς τύπους ελιγμών:
Α) προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο
Β) στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα
Γ) στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα
266) Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
Α) νωτομετωπικές
Β) μετωπικές
Γ) πλαγιομετωπικές
267) Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
Α) Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής
Β) Για ένα μόνο δρομολόγιο
Γ) Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα
268) Τι είναι το carnet TIR;
Α) Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη
Β) Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοσή τους
Γ) Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων
269) Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
Α) Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
Β) Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Γ) Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
270) Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
Α) Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
Β) Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Γ) Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
271) Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται
Α) μόνο από τον μεταφορέα
Β) από τον αποστολέα και τον μεταφορέα
Γ) από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα
272) Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά
Α) ευθύνεται πάντα ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος
Β) ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας
Γ) ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα
273) Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
Α) 56 ώρες
Β) 58 ώρες
Γ) 50 ώρες
274) Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
Α) 56 ώρες
Β) 58 ώρες
Γ) 50 ώρες
275) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5
276) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
Α) 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2
Β) 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
Γ) 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
277) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
Α) των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h
Β) που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών
Γ) παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km από τη βάση τους
278) Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
Α) των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h
Β) που υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης
Γ) που κινούνται εντός ακτίνας 60 km. από τη βάση τους
279) Το πλάτος της μετώπης
Α) θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
Β) δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος
Γ) θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
280) Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος
Α) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος
Β) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
Γ) δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
281) Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται
Α) οι αστυνομικές αρχές
Β) ο οδηγός του οχήματος
Γ) και οι δύο
282) Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος
Α) μόνο για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου
Β) αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση
Γ) για το βάρος και την ασφάλιση του φορτίου
283) Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με
Α) αύξηση της ταχύτητας
Β) μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα
Γ) μείωση της ταχύτητας κίνησης
284) Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο φορτηγό πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του
Α) ευμενώς
Β) δυσμενώς
Γ) ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού
285) Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
Α) της καταπόνησης των τροχών
Β) της απόδοσης του συστήματος πέδησης
Γ) της κατανάλωσης καυσίμου
286) Η υπερφόρτωση προκαλεί
Α) μείωση της καταπόνησης των τροχών
Β) αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης
Γ) αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
287) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) μείωση της απαιτουμένης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
288) Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται
Α) ελκτική
Β) κινητική
Γ) θερμική
289) Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω
Α) αύξησης της θερμοκρασίας
Β) πτώσης της πίεσης
Γ) πτώσης της θερμοκρασίας
290) Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
Α) τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
Β) το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
Γ) την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
291) Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν σε
Α) αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) υδροπνευματικό σύστημα φρένων
292) Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
Α) είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Β) είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
Γ) δεν εξαρτάται από το φορτίο
293) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
Α) κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού
Β) επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Γ) μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς
294) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε
Α) οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
295) Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα
Α) δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Β) δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
Γ) δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας
296) Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
Α) κοινές και συμβαλλόμενες
Β) ειδικού και κοινού φορτίου
Γ) ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
297) Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
Α) κοινές και συμβαλλόμενες
Β) ειδικού και κοινού φορτίου
Γ) ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
298) Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η
Α) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Β) εταιρεία απεριόριστης ευθύνης
Γ) συλλογική επιχείρηση
299) Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως
Α) τους μετακινήσετε άμεσα
Β) τους κρατάτε ζεστούς
Γ) τους δώσετε άμεσα να πιουν νερό
300) Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο
Α) 100
Β) 112
Γ) 911
301) Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να κληθεί
Α) από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου
Β) μόνο από σταθερό τηλέφωνο
Γ) μόνο από τις αστυνομικές αρχές
302) Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
Α) η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών
Β) το σβήσιμο της μηχανής
Γ) η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών
303) Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
304) Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
305) Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
Α) τα έργα υποδομής
Β) οι καιρικές συνθήκες
Γ) ο άνθρωπος
306) Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:
Α) ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα
Β) ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος
Γ) το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση
307) Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
Α) στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
Β) στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
Γ) στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
308) Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται
Α) με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92
Β) με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών
Γ) μόνο με άδεια ΕΔΥΜ
309) Οι διμερείς άδειες
Α) χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ
Β) χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών
Γ) χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
310) Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (transit)
Α) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης
Β) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης
Γ) τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης
311) Η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως
Α) διάλειμμα
Β) άλλη εργασία
Γ) διαθεσιμότητα
312) Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση
Α) δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου
Β) ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές
Γ) μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του
313) Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση
Α) το πολύ 45 ωρών
Β) τουλάχιστον 33 ωρών
Γ) τουλάχιστον 57 ωρών
314) Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων
Α) εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών
Β) εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας
Γ) καταγράφεται στον ταχογράφο και παραγράφεται
315) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
Α) 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
Β) μίας ημερολογιακής εβδομάδας
Γ) μίας ημερολογιακής ημέρας
316) Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι
Α) βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του
Β) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει υποδομή για ύπνο
Γ) το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει κλιματισμό
317) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με
Α) υψηλές στροφές κινητήρα
Β) χαμηλές στροφές κινητήρα
Γ) διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης
318) Το σύστημα ελέγχου πλοήγησης (cruise control) συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό
Α) να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα
Β) να επιβραδύνει ομαλά
Γ) να επιταχύνει ομαλά
319) Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται για
Α) την εκκίνηση ενό φορτηγού
Β) τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) την ακινητοποίηση ενός φορτηγού
320) Σε μια απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί το φορτίο προς
Α) το δάπεδο του φορτηγού
Β) το εξωτερικό της στροφής
Γ) το εσωτερικό της στροφής
321) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο μέγιστο
Α) απόβαρο
Β) ωφέλιμο φορτίο
Γ) μεικτό βάρος
322) Ένα φορτηγό έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι
Α) 7,5 τόνοι
Β) 4,5 τόνοι
Γ) 4 τόνοι
323) Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται
Α) επιτάχυνση
Β) διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση
Γ) ακινητοποίηση
324) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή πρέπει
Α) να αποφεύγεται εντός πόλεων
Β) πάντοτε να προτιμάται
Γ) να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση
325) Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει
Α) σε χαμηλές θερμοκρασίες
Β) σε υψηλές θερμοκρασίες
Γ) σε καιρό βροχής
326) Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
327) Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
328) Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση
Β) την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών του κινητήρα
Γ) την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού
329) Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
330) Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
Α) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
Β) στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
Γ) στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
331) Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με
Α) υδροπνευματικό σασμάν
Β) αυτόματο σασμάν
Γ) μηχανικό σασμάν
332) Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
Α) χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
Β) έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
Γ) έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
333) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
Α) το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς
Β) το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων
Γ) τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς
334) Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε
Α) 25 ώρες
Β) 35 ώρες
Γ) 70 ώρες
335) Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί
Α) στη βελτίωση των αντανακλαστικών
Β) στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων
Γ) στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών
336) Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει σε
Α) μείωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Β) βελτίωση των αντανακλαστικών του και ενδεχομένως σε υπνηλία
Γ) μείωση του χρόνου αντίδρασης και ενδεχομένως σε υπερδιέγερση
337) Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι
Α) η κόπωση του κινητήρα
Β) η κόπωση του συσσωρευτή
Γ) η κόπωση του οδηγού
338) Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται
Α) μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Β) βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων
Γ) σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες
339) Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος
Α) καθορίζεται από τη νομοθεσία
Β) καθορίζεται από τον κατασκευαστή
Γ) εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του
340) Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε
Α) έξι μήνες
Β) ένα χρόνο
Γ) δυο χρόνια
341) Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
Α) ένα χρόνο
Β) έξι μήνες
Γ) δύο χρόνια
342) Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
Α) η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις
Β) η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς
Γ) η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών
343) Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει
Α) το Επικουρικό Κεφάλαιο
Β) η πρεσβεία της χώρας διαμονής του
Γ) το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως
344) Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυματισμός. Ποινικά δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός
Α) δεν είχε ασφάλιση
Β) είχε καταναλώσει αλκοόλ
Γ) είναι επαγγελματίας
345) Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
Α) Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων
Β) Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού
Γ) Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού
346) Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από
Α) τους εμπλεκόμενους οδηγούς
Β) τον αστυνομικό υπηρεσίας
Γ) τον τραυματιοφορέα
347) Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
348) Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού, πρέπει να γίνεται έλεγχος των «παξιμαδιών»
Α) μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους
Β) σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο
Γ) σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο
349) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
350) Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί
Α) με άμεση και απότομη πέδηση
Β) με σταθερό κράτημα του τιμονιού
Γ) με άναμμα του δεξιού φλας
351) Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη
Α) τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του
Β) επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του
Γ) επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
352) Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό
Α) απέλαση
Β) ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Γ) διοικητικές μόνο κυρώσεις
353) Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας
Α) αποτελεί αδίκημα
Β) δεν αποτελεί αδίκημα
Γ) επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
354) Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
Α) εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
Β) εργάζονται χωρίς ασφάλιση
Γ) εξέρχονται από τη χώρα, αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
355) Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;
Α) Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Β) Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα
Γ) Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά
356) Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
Α) μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
Β) και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
Γ) ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
357) Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να
Α) απευθυνθεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές
Β) εκτυπώσει το σχετικό φύλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος
Γ) διορθώσει ψηφιακά το λάθος
358) Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακά ταχογράφο
Α) μόνο ιδιοχείρως
Β) στη θέση «ανάπαυση»
Γ) στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού»
359) Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτά βάρος άνω
Α) του 1,5 τόνου
Β) των 3,5 τόνων
Γ) των 7 τόνων
360) Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
Α) την ταχύτητα κίνησης
Β) τη διανυόμενη απόσταση
Γ) τη χιλιομετρική θέση
361) Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ωρων περιόδων από
Α) το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης
Β) την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης
Γ) το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης
362) Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγάς δεν επιτρέπεται να
Α) εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
Β) οδηγεί το ΙΧ του
Γ) απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του
363) Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
Α) μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
Β) μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
Γ) της επόμενης Κυριακής
364) Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων εβδομάδων (14 ημερών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 90 ώρες
Β) 100 ώρες
Γ) 112 ώρες
365) Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα
Α) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Β) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Γ) Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
366) Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο
Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς
Β) αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα
Γ) είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο
367) Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
Α) η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση
Β) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
Γ) η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
368) Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
Α) το κέντρο βάρους είναι ψηλά
Β) η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
Γ) το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
369) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
Α) είναι εν γένει μεγαλύτερη
Β) είναι εν γένει μικρότερη
Γ) δε μεταβάλλεται
370) Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει
Α) μειώνεται
Β) αυξάνεται
Γ) δε μεταβάλλεται
371) Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας
Α) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση
Β) προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
Γ) μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση
372) Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, μπορεί να είναι
Α) η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος
Β) η ισχύς και η απόδοση
Γ) η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
373) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Β) αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Γ) προστατεύει το περιβάλλον
374) Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
Α) ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
Β) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Γ) κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
375) Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
Α) σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
Β) τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
Γ) σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
376) Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»
Α) μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης
Β) πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον ιδιοκτήτη του οχήματος
Γ) μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής
377) Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
Α) ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό
Β) η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c
Γ) η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
378) Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
Α) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
Β) ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
Γ) είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
379) Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν
Α) ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες
Β) το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες
Γ) ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ
380) Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει
Α) ο οδηγός
Β) ο μεταφορέας
Γ) το Υπουργείο Μεταφορών του κρότους-μέλους της ΕΕ
381) Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
Α) 5 χρόνια
Β) 10 χρόνια
Γ) 15 χρόνια
382) Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει
Α) κοινοτική άδεια
Β) διμερή άδεια
Γ) σύμβαση CMR
383) Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να
Α) έχετε έκτων προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειές σας
Β) αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειές σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος
Γ) αποφασίσετε για τις ενέργειές σας μετά την παρέλευση του σοκ
384) Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
Α) αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Β) δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
Γ) μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
385) Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
386) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
Α) 50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Β) 20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
Γ) 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
387) Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
Α) ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ
Β) ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Γ) ποινή κάθειρξης (0 έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
388) Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό
Α) μόνο χρηματικό πρόστιμο
Β) ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
Γ) ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
389) Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας
Α) απαλλάσσεται
Β) έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις
Γ) τιμωρείται έως και με ισόβια κάθειρξη
390) Η παρεμπόδιση των αστυνομικών αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών
Α) επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
Β) δεν αποτελεί αδίκημα
Γ) αποτελεί αδίκημα
391) Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας
Α) φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση
Β) φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά
Γ) δεν φέρει ευθύνη
392) Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, συμφωνά με τη CMR;
Α) Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων
Β) Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση
Γ) Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα
393) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών
Β) μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
Γ) με κάθε αλλαγή οδηγού
394) Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
Α) πριν από κάθε διαδρομή
Β) κάθε χρόνο
Γ) αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών
395) Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει
Α) «έξυπνη κάρτα»
Β) ψηφιακό ρολόι
Γ) συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων
396) Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Α) από δυο οδηγούς για το ίδιο όχημα
Β) από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα
Γ) ως πιστωτική κάρτα
397) Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
Α) 8 ώρες
Β) 9 ώρες
Γ) 12 ώρες
398) Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσιας οδού θεωρείται
Α) χρόνος οδήγησης
Β) άλλη εργασία
Γ) διάλειμμα
399) Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) δε μεταβάλλεται
Γ) τετραπλασιάζεται
400) Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται
Α) μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
Β) αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
Γ) μείωση του κόστους συντήρησης
401) Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
Α) τα ελαστικά
Β) την ανάρτηση
Γ) τα φρένα
402) Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου
Α) μικρότερο
Β) ίσο
Γ) μεγαλύτερο
403) Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
Α) η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
Β) η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
Γ) η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων
404) Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
Α) μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
Β) αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Γ) μείωση της απόστασης ακινητοποίησης
405) Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών
Α) αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης
Β) ανάβουν τα φώτα πέδησης
Γ) απενεργοποιείται αυτόματα το ABS
406) Ο τύπος επιβραδυντή που μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι
Α) το μηχανόφρενο
Β) ο υδραυλικός
Γ) ο ηλεκτρομαγνητικός
407) Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
Α) απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
Β) εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
Γ) ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
408) Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι
Α) οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό
Β) ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό
Γ) τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου
409) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση
Α) στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
Β) στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
Γ) στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
410) Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με
Α) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά δευτερόλεπτο
Β) τον αριθμό των στροφών του κινητήρα ανά λεπτό
Γ) το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα
411) Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
412) Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά,
Α) ακτινωτά χωρίς αεροθάλαμο
Β) σταυρωτά χωρίς αεροθάλαμο
Γ) σταυρωτά με αεροθάλαμο
413) Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
Α) διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
Β) ακουστεί θόρυβος
Γ) δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
414) Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ
Α) οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών
Β) δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
Γ) χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
415) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
416) Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
Α) διαδοχική
Β) συνδυασμένη
Γ) μεικτή
417) Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
Α) στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
Β) στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
Γ) σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
418) Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
Α) στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
Β) στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
Γ) σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
419) Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
Α) χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
Β) μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ
Γ) χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα
420) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
421) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
422) Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι
Α) 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Β) 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Γ) 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
423) Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή,
Α) δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό
Β) πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό
Γ) δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος
424) Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου
Α) η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται
Β) η αστοχία γενικεύεται
Γ) η πνευματική πίεση μειώνεται
425) Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης,
Α) τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά
Β) το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι
Γ) το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης
426) Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας
Α) απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Β) απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
Γ) αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης
427) Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
Α) στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια
Β) στην ασφαλή μεταφορά των αποσκευών του οδηγού
Γ) στην ευστάθεια του οχήματος
428) Η εργονομία ασχολείται με
Α) τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές αγαθών
Β) το εργατικό δίκαιο
Γ) τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας
429) Η συνθήκη «Σένγκεν» είναι μια διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για
Α) τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών
Β) την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών
Γ) τις εμπορευματικές μεταφορές
430) Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα
Α) για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας
Β) επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους
Γ) για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους
431) Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
Α) Όχι, σε καμία περίπτωση
Β) Ναι, αλλά σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες
Γ) Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες
432) Το carnet TIR καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
Α) Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα
Β) Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ
Γ) Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται για εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.
433) Οι άδειες ΕΔΥΜ
Α) είναι ετήσιας διάρκειας
Β) ισχύουν για 2 έτη
Γ) ισχύουν για 3 έτη
434) Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι
Α) 2 έτη
Β) 3 έτη
Γ) 5 έτη
435) Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι
Α) διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση
Β) διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα
Γ) διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού
436) Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως
Α) ανάπαυση, αν έχει πρόσβαση σε κλίνη
Β) διαθεσιμότητα
Γ) διάλειμμα
437) Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
Α) ως άλλη εργασία
Β) ως ανάπαυση
Γ) ως ύπνος
438) Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
Α) 112 ώρες
Β) 144 ώρες
Γ) 90 ώρες
439) Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ τρεις μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο
Α) οποιονδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης
Β) ημερολογιακών εβδομάδων
Γ) οποιοδήποτε κανονικών ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης
440) Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δύο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει
Α) το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Β) τουλάχιστον 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
Γ) το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
441) Κατά τη μεταφορά παλετών
Α) το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
Β) πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
Γ) πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα
442) Το δίχτυ
Α) χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Β) πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα
Γ) πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα
443) Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την
Α) υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
Β) μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
Γ) όπισθεν
444) Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου
Α) παραμένει σταθερή
Β) μειώνεται
Γ) αυξάνεται
445) Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
446) Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
Α) υποδιπλασιάζεται
Β) διπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
447) Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και καθαρού οδοστρώματος)
Α) μεγαλύτερη
Β) μικρότερη
Γ) ίδια
448) Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό
Α) μόνο όταν είναι σε στάση
Β) είτε είναι σε στάση είτε κινείται
Γ) μόνο όταν κινείται
449) Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
Α) των κιλών του
Β) της ύλης του
Γ) του όγκου του
450) Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
Α) συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
Β) αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Γ) συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου
451) Το σύστημα ALB είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με
Α) το φορτίο
Β) το συντελεστή πρόσφυσης
Γ) την ταχύτητα
452) Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
453) Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι
Α) η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
Β) η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα
Γ) ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
454) Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
Α) 3,5 τόνους
Β) 4,5 τόνους
Γ) 5 τόνους
455) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
Α) 1/2 λίτρο
Β) 1 λίτρο
Γ) 2 λίτρα
456) Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει
Α) αλκοόλ
Β) καφέ
Γ) χυμούς
457) Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
Α) πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
Β) πρέπει να αποφεύγεται
Γ) είναι θετική για την υγεία
458) Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι
Α) τα δημητριακό, το ρύζι, τα μακαρόνια
Β) τα τηγανητά και το αλάτι
Γ) το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας
459) Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
Α) επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών
Β) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
Γ) χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία
460) Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
Α) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών
Β) μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
Γ) μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών
461) Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρά πλεονέκτημα
Α) του χαμηλού κόστους μεταφοράς
Β) της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς
Γ) του υψηλού κόστους μεταφοράς
462) Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο
Α) σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση
Β) σε τονοχιλιόμειρα
Γ) σε επιβατοχιλιόμετρα
463) Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
Α) ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του
Β) «μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του
Γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου
464) Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται
Α) ο καφές και το νερό
Β) οι χάρτες
Γ) τα γυαλιά ηλίου
465) Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση
Α) το φορτίο του οχήματος
Β) το ύψος του οδηγού
Γ) το ύψος του οχήματος
466) Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
Α) η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
Β) το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
Γ) τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
467) Το Πιστοποιητικό T5 είναι
Α) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
Β) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων
Γ) έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
468) Το πιστοποιητικό EUR.1
Α) δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
Β) εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων
Γ) μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
469) Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
Α) Τράνζιτ (transit) μεταφορά
Β) Τριγωνική μεταφορά
Γ) Διμερής μεταφορά
470) Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
Α) Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα
Β) Το τηλέφωνο του παραλήπτη
Γ) Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα
471) Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει
Α) τη συσκευή του ταχογράφου
Β) φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες
Γ) τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή
472) Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο
Α) μπορεί να προκαλέσει 6λά6η και να επισύρει κυρώσεις
Β) επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων
Γ) αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του
473) Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας
Α) 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών
Β) 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών
Γ) 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών
474) Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον
Α) 4,5 ωρών
Β) 45 λεπτών
Γ) 15 ή 30 λεπτών
475) Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
Α) άνω των 3,5 τόνων
Β) κάτω των 3,5 τόνων
Γ) άνω των 7 τόνων
476) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους
Α) στον ανταγωνισμό
Β) στην εύρεση εργασίας
Γ) για τους μετανάστες
477) Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
Α) τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
Β) τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
Γ) Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
478) Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται
Α) από τον τύπο και το βάρος του οχήματος
Β) από την ταχύτητα του οχήματος
Γ) από τα σημεία αγκύρωσης
479) Το μεταφερόμενο φορτίο
Α) απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα
Β) απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος
Γ) απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος
480) Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να
Α) αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος
Β) φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του
Γ) μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα
481) Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο
Α) προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Β) αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
Γ) προς το εσωτερικό της στροφής
482) Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται
Α) από την ορμή, αλλά όχι από την αδράνεια
Β) από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή
Γ) και από την ορμή και από την αδράνεια
483) Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
Α) μικρότερη
Β) ίση
Γ) μεγαλύτερη
484) Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά. Το βάρος του φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Α) 26.000 κιλά
Β) 22.000 κιλά
Γ) 14.000 κιλά
485) Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
Α) απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
Β) απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
Γ) μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης
486) Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου
Α) ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί
Β) το όχημα ακινητοποιείται άμεσα
Γ) τίθεται σε λειτουργία το ABS
487) Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με
Α) μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
Β) έγχυση λαδιού
Γ) έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
488) Το ASR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
Α) την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
Β) την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
Γ) την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
489) Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
Α) της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
Β) της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
Γ) της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
490) Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
Α) όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
Β) ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
Γ) ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου